Kontakt

ZAKŁAD PRAWA FINANSOWEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków

tel. (12) 663-13-71, (12) 663-13-68
Sekretariat: tel. (12) 663-14-65