Podręczniki


 

Historia nowożytnej admisitracji 

 

Jerzy Malec, Dorota Malec,

Historia administracji i myśli administracyjnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

P. Cichoń, M. Hładij, D. Malec, J. Malec, Z. Zarzycki,

Historia administracji i myśli administracyjnej wybór źródeł

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (wyd. 2)

Hubert Izdebski

Historia administracji

Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001 (wyd. 5)

Wojciech Witkowski

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

 

 

 

 

Podstawy prawa cywilnego z umowami w adminsitracji 

 

 

Edward Gniewek (red.), Piotr Machnikowski (red.)

Zarys prawa cywilnego (wydanie 3)

 Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2018

 

 

 

© 2011 Powered by ISKRA