Dodatkowe dyżury Pani dr hab. Moniki Niedźwiedź

W związku z licznymi zapytaniami Studentów, kiedy mogą oglądać prace egzaminacyjne w sesji  zostały wyznaczone przez Panią dr hab. Monikę Niedźwiedź dodatkowe dyżury i  będą one w następujących dniach i godzinach w pok. 301, ul. Olszewskiego 2:

29 stycznia 2019 r. w godz. od. 9.00 do 12.00

5 lutego 2019 r. w godz. od 11.30 do 14.30

19 lutego 2019 r.  w godz. od 11.30 do 14.30