Seminaria 2020/2021

Wykaz grup seminaryjnych w roku akad. 2020/2021

z przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej

Zapisy poprzez USOS


kierunek: PRAWO Stacjonarne – zajęcia online

prof.  dr hab. Sławomir Dudzik

IV rok – wtorek, o godz. 15.00 – 16.30
Pierwsze spotkanie  w dniu  20.10.2020 r. odbędzie się w formie bezpośredniej o godz. 14.30, sala 14, ul. Olszewskiego 2

V rok – wtorek, o godz. 18.30 – 20.00
Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu  20.10.2020 r. (online)

dr hab. Inga Kawka

V rok – środa, o godz. 9.30 – 11.00
(kontynuacja seminarium prowadzonego przez Pana prof. dr hab. Stanisława Biernata)
Pierwsze spotkanie  w dniu  21.10.2020 r. odbędzie się w formie bezpośredniej, sala 14, ul. Olszewskiego 2


kierunek: ADMINISTRACJA II stopnia – zajęcia online

Prof.  dr hab. Sławomir Dudzik

I rok – wtorek, o godz. 16.45-18.15
Pierwsze spotkanie  w dniu  20.10.2020 r. odbędzie się w formie bezpośredniej o godz. 17.00, sala 14, ul. Olszewskiego 2