Seminaria 2021/2022

Wykaz grup seminaryjnych w roku akad. 2021/2022

z przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej

Zapisy poprzez USOS


kierunek: PRAWO

prof.  dr hab. Sławomir Dudzik

IV rok – wtorek, o godz. 15.00 – 16.30, pok. 130 ul. Olszewskiego 2, zajęcia stacjonarne

V rok – wtorek, o godz. 18.30 – 20.00 – online


kierunek: ADMINISTRACJA, II stopnia

dr hab. Inga Kawka

     I rok – środa, o godz. 10.30-12.00, zajęcia online

Prof.  dr hab. Sławomir Dudzik

    II rok – wtorek, o godz. 16.45-18.15, zajęcia online