Pracownicy, doktoranci i współpracownicy Katedry

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
tel.: (+48 12) 663 1382
e-mail: s.dudzik@uj.edu.pl
Publikacje

PRACOWNICY

Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak
tel. (+48 12) 663 1404
e-mail: n.poltorak@wp.pl
Publikacje

Dr hab. Inga Kawka
tel. (+48 12) 663 1553
e-mail: inga.kawka@uj.edu.pl
Publikacje

Dr hab. Monika Niedźwiedź
tel. (+48 12) 663 1553
e-mail: monika.niedzwiedz@uj.edu.pl
Publikacje

Dr Monika Kawczyńska
tel. (+48 12) 663 1553
e-mail: monika.kawczynska@uj.edu.pl
www: www.eulaw.pl
Publikacje

Dr Małgorzata Kożuch
tel. (+48 12) 663 1404
e-mail: malgorzata.kozuch@uj.edu.pl
Publikacje

Dr Aleksandra Sołtysińska
tel. (+48 12) 663 1553
e-mail: a.soltysinska-laszczyca@uj.edu.pl
Publikacje

DOKTORANCI

tel.: (+48 12) 663 1392

mgr Iryna Kovalchuk
e-mail: iryna.kovalchuk@doctoral.uj.edu.pl

mgr Jakub Kozłowski
e-mail: jakub.kozlowski@doctoral.uj.edu.pl

mgr Jadwiga Urban-Kozłowska
e-mail: jadwigaurban@interia.pl
Publikacje

PROFESOR EMERYTOWANY

Prof. dr hab. Stanisław Biernat
e-mail: stanislaw.biernat@uj.edu.pl
Publikacje

WSPÓŁPRACOWNICY

Dr Alicja Sikora-Kalėda

Dr Saulius Lukas Kalėda

Dr Bartłomiej Kurcz

Dr Karolina Mojzesowicz

mgr Łukasz Wosik