mgr Jadwiga Urban-Kozłowska

  1. Zasada solidarności a zasada ostrożności w ramach swobodnego przepływu towarów, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 1-2/2008 r.
  2. „Delegowanie pracowników w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości” – Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Vol. VIII, s. 81 – 102
  3. „Swoboda świadczenia usług w świetle dyrektywy 2006/123/WE” – Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
  4. Glosa do wyroku TS z dnia 19 listopada 2009 r., C-314/08, LEX
  5. Glosa do wyroku TS z dnia 17 września 2002 r., C-413/99, LEX
  6. Glosa do wyroku TS z dnia 30 kwietnia 1996 r., C-194/94, LEX
  7. Glosa do wyroku TS z dnia 12 stycznia 2010 r., C-229/08, LEX
  8. Glosa do wyroku TS z dnia 19 października 2004 r., C-200/02, LEX
  9. „Bailouts” – Revision of the EU State Aid Policy, Yearbook of Polish European Studies, vol. 14/2011, s. 55-80
  10. Glosa do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 1999 r., C-342/96, LEX