mgr Kamil Dobosz

  1. „National identity – controversial but indispensable” [w:] Current Developments of the European Union Law 2011/12, red. Kamil Dobosz, Krzysztof Nowak, Marika Scheibe
  2. „Zagadnienie kontraktów długoterminowych w europejskim sektorze infrastrukturalnym” [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych
  3. „Odpowiedzialność administracji unijnej a ochrona praw jednostek” [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka (w druku),
  4. „Decisions in European Law” [w:] Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego
  5. „Środki administracyjne w europejskim prawie administracyjnym” [w:] Europeizacja Prawa Administracyjnego
  6. „Polacy i Niemcy o prawie administracyjnym w Unii Europejskiej” [w:] Alma Mater 134-135
  7. „Unijne prawo administracyjne jako impuls do dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej” [w:] IV Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów
  8. „Spotkanie z rzecznikiem generalnym” [w:]  Alma Mater 137-138
  9. „Prawo ochrony konkurencji a ekonomia ochrony konkurencji” [w:] „Zasadność interdyscyplinarnego ujęcia prawa” (w druku)