Ćwiczenia 2017/18

Wykaz grup ćwiczeniowych
Katedry Prawa Europejskiego UJ w roku akad. 2017/2018

Zapisy poprzez system USOS


SEMESTR ZIMOWY

przedmiot: Prawo ustrojowe UE

kierunek:  PRAWO STACJONARNE

Dr Małgorzata Kożuch 1. poniedziałek godz. 9.45 – 11.15 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20
2. poniedziałek godz. 11.30 – 13.00 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20
3. poniedziałek godz. 15.00 – 16.30 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20
Dr Monika Niedźwiedź 4. wtorek godz. 9.45 – 11.15 sala 314, ul. Olszewskiego 2 20
5. wtorek godz. 11.30 – 13.00 sala 314, ul. Olszewskiego 2 20
Dr Monika Kawczyńska 6. środa godz. 8.00 – 9.30 sala seminaryjna, ul. Bracka 12 20
7. środa godz. 9.45 – 11.15 sala seminaryjna, ul. Bracka 12 20
8. środa godz. 13.15 – 14.45 sala 300, ul. Bracka 12 20
9. środa godz. 15.00 – 16.30 sala seminaryjna, ul. Bracka 12 20

Zajęcia rozpoczynają się od dnia 09.10.2017 r.

kierunek:  PRAWO NIESTACJONARNE

Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca 1. piatek godz. 17.15 – 19.30 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20

Spotkania według harmonogramu


przedmiot: Prawo gospodarcze UE

kierunek:  PRAWO STACJONARNE

mgr Michał Mostowik czwartek godz. 16.45 – 18.15 sala 103, ul. Krupnicza 33A 20
mgr Katarzyna Szepelak czwartek godz. 18.30 – 20.00 sala 103, ul. Krupnicza 33A 20