Ćwiczenia 2018/19

Wykaz grup ćwiczeniowych
Katedry Prawa Europejskiego UJ w roku akad. 2018/2019

Zapisy poprzez system USOS


SEMESTR ZIMOWY

przedmiot: Prawo ustrojowe UE

Zapisy poprzez system USOS

kierunek:  PRAWO STACJONARNE

Dr Małgorzata Kożuch 1. poniedziałek godz. 9.45 – 11.15 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20
2. poniedziałek godz. 11.30 – 13.00 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20
Dr Monika Kawczyńska 3. środa godz. 8.00 – 9.30 sala 203, ul. Krupnicza 33 A 20
4. środa godz. 9.45 – 11.15 sala 203, ul. Krupnicza 33 A 20
5. środa godz. 11.30 – 13.00 sala 203, ul. Krupnicza 33 A 20
6. środa godz. 15.00 – 16.30 sala 203, ul. Krupnicza 33 A 20

Zajęcia rozpoczynają się od dnia 08.10.2018 r.

kierunek:  PRAWO NIESTACJONARNE

Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca 1. piatek godz. 17.15 – 19.30 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20

Spotkania według harmonogramu

 


przedmiot: Prawo gospodarcze UE

Zapisy poprzez system USOS

kierunek:  PRAWO STACJONARNE

mgr Katarzyna Szepelak poniedziałek godz. 16.45 – 18.15 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20
poniedziałek godz. 18.30 – 20.00 sala 302, ul. Olszewskiego 2 20

Pierwsze zajęcia od 08.09.2018 r.

 


SEMESTR LETNI

przedmiot: Prawo europejskie

kierunek:  ADMINISTRACJA STACJONARNA

Zajęcia rozpoczynają się od dnia …

kierunek:  ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA

Spotkania według harmonogramu zjazdów