Konferencja w Gródku n/Dunajcem

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów konferencji naukowej

„Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich”

w Gródku n/Dunajcem (14-16.06.2015) zapraszam do zapoznania się z Programem konferencji.

Więcej informacji oraz materiały dla uczestników zamieszczane będą sukcesywnie na podstronie poświęconej konferencji.