Dr Katarzyna Tosza

  1. Zasada państwa pochodzenia w regulacjach sektorowych Wspólnoty Europejskiej, [w:] „Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje”, pod red. S. Biernat, S. Dudzik, wyd. Wolters Kluwer, 2009, s. 191-218
  2. Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Wspólnotami Europejskimi w dziedzinie ochrony konkurencji., Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2009, s. 28-35
  3. Efficiencies in Article 82 EU: An illusionary defence?, Concurrences No 4-2009.
  4. Payment card systems as an example of a two-sided market – a challenge for antitrust authorities, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Vol. 2009, s. 125.