Uprzejmie informuję, że najbliższy dyżur Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędzie się:

25 stycznia 2016 r.  (poniedziałek)                          godz. 20.00

 

Seminarium IV r.

25 stycznia 2016 r.  (poniedziałek)                          godz. 17.00 – 18.30

 

Seminarium V r.

25 stycznia 2016 r.  (poniedziałek)                          godz. 18.30 – 20.00

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się:

8 stycznia 2016 r.  (piątek)                                 godz. 15.00 – 16.00

9 stycznia 2016 r.  (sobota)                                godz.   9.00 – 10.00

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

 

8 stycznia 2016 r.  (piątek)                                 godz. 16.00 – 17.00

9 stycznia 2016 r.  (sobota)                                godz.   8.00 –  9.00

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się:

18 grudnia 2015 r.  (piątek)                                 godz. 12.00 – 13.00

 

Seminarium IV r.

18 grudnia 2015 r.  (piątek)                                 godz.   9.00 – 10.30

Seminarium V r.

18 grudnia 2015 r.  (piątek)                                 godz. 10.30 – 12.00

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

17 grudnia 2015 r.  (czwartek)                              godz. 17.00 – 17.50

18 grudnia 2015 r.  (piątek)                                 godz. 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

Uprzejmie informuję, że najbliższy dyżur Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się:

28 listopada 2015 r. (sobota)                                 godz. 9.00 – 10.00

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku

28 listopada 2015 r. (sobota)                              godz. 10.00 – 12.00

V Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego

V.Sympozjum.prawa.podatkowegoW dniach od 11 do 13 października 2015 r. odbyło się, zorganizowane przez Zakład Prawa Finansowego UJ, V Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego „Nauka, Edukacja, Praktyka”. W konferencji brali udział przedstawiciele nauki prawa podatkowego oraz teorii prawa z ośrodków akademickich Polski i Republiki Czeskiej, a także sędziowie Naczelnego Sadu Administracyjnego. W trakcie trzydniowych obrad zaprezentowano referaty poświęcone aktualnym problemom prawa podatkowego oraz zagadnieniom jego dydaktyki.  Wystąpienia te stały się podstawą dyskusji i umożliwiły formułowanie ocen istniejących, a także postulowanych rozwiązań prawnych.

Jesteśmy wdzięczni Can-Pack S.A. za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe zorganizowanie tej interesującej i potrzebnej konferencji.