Drukuj PDF

dr Katarzyna Pałka

Asystent w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego, radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego

Edukacja:

Magister prawa, 2008
Doktor nauk prawnych, 2013

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski

Zainteresowania naukowe:

 • odpowiedzialność deliktowa ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych
 • prawo nieruchomości
 • prawo umów
 • konstytucyjne podstawy prawa prywatnego
 • komparatystyka prawnicza
 • Udział w projektach badawczych:

  Grant promotorski, tytuł projektu: Prawa rzeczowe na własnej rzeczy.

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Prace zbiorowe:

 1. K. Felchner, K. Szutowska (red.), Prawo rzeczowe. Testy dla studentów, Warszawa 2008 (II wyd. Warszawa 2009) (część pytań dot. hipoteki).
 2. M. Kućka, K. Pałka, A. Serwotka, M. Spyra, U. Walczak, Komentarz do ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Lex/el. 2011 (kom. do art. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 19, 22, 25, 32, 38, 39, 41, 42).

Artykuły i opinie:

 1. O represyjnej funkcji zadośćuczynienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2009, nr 4, s. 121-141.
 2. Granice testu proporcjonalności na przykładzie wybranych orzeczeń dotyczących przepisów art. 212 i 213 kodeksu karnego, współaut. z M. Kućką, w: Zasada proporcjonalności w prawie karnym, T. Dukiet-Nagórska (red.), Warszawa 2010, s. 283-292.
 3. Ochrona przed mową nienawiści - powództwo cywilne czy akt oskarżenia?, współaut. z M. Kućką, w: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Warszawa 2010, s. 42-54.
 4. Podział zabudowanej nieruchomości obciążonej hipoteką (uwagi na tle znowelizowanego art. 76 ust. 4 u.k.w.h.), Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 4, s. 48-56.
 5. Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań, Transformacje Prawa Prywatnego 2011, nr 2, s. 33-49.
 6. Przeniesienie uprawnienia do wykonywania użytkowania, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Warszawa 2013, s. 215-224.
 7. Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanego przez podkomisję nadzwyczajną, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 3 s. 195-206.

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. (sygn. akt P 10/06), współaut. z M. Kućką, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, nr 2, s. 271-288.
 2. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., (sygn. akt SK 43/2005), współaut. z M. Kućką, Przegląd Sejmowy 2009, nr 5, s. 183-194.
 3. Glosa do wyroku SN z 29.03.2012 r., I CSK 370/11. Odpowiedzialności prasy za naruszenie dóbr osobistych, Przegląd Sądowy 2013, nr 3 s. 125-132.

Publikowane recenzje:

 1. Recenzja monografii A. Sylwestrzak pt. Użytkowanie. Konstrukcja Prawna. Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013, z. 3 , s. 806-812.

Pozostałe:

 1. J. Pisuliński (red.), M. Kućka, K. Pałka, Przegląd Orzecznictwa – prawo prywatne, Forum Prawnicze (rubryka stała).
 2. Monitor Sądowy i Gospodarczy - komentarz praktyczny, Publikacje Elektroniczne ABC nr 103042.
 3. Monitor Polski B - komentarz praktyczny, Publikacje Elektroniczne ABC nr 103041.
 4. Ewidencja gruntów i budynków - komentarz praktyczny, Publikacje Elektroniczne ABC nr 103040.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.