Drukuj PDF

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Katedry Prawa Karnego WPiA UJ§ 1

Uwagi ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanej dalej serwisem) : www.law.uj.edu.pl/karne.
 2. W serwisie znajdują się m.in. informacje o prowadzonych przez Katedrę zajęciach edukacyjnych, wyniki przeprowadzonych egzaminów, informacje o pracownikach Katedry i doktorantach, a także materiały dydaktyczne (akty prawne i ich projekty, konspekty, orzecznictwo) oraz pliki audiovideo i audio z utrwalonymi wykładami, konferencjami i różnego rodzaju spotkaniami naukowymi, a także zdjęcia, dokumentujące działalność naukową Katedry.


§ 2

Wymagania techniczne

 1. Aby w pełni korzystać z serwisu użytkownik powinien dysponować urządzeniem obsługującym przeglądarkę internetową MS IE w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Safari w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W przypadku korzystania przez użytkownika z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych serwis może nie być dostępny.


§ 3

Rejestracja

 1. Dostęp do określonych informacji (w szczególności pobieranie plików, rejestracja na egzaminy/kolokwia/ćwiczenia) uzależniony jest od wcześniejszej rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji użytkownik powinien na stronie głównej kliknąć odnośnik „Zarejestruj się” i podać zgodnie z prawdą następuje dane: imię, nazwisko, e-mail, status zawodowy (student UJ, student innej uczelni, pracownik UJ, doktorant, sędzia, prokurator, inny zawód prawniczy, inne) oraz zaakceptować regulamin, po uprzednim zapoznaniu się z nim.
 3. Po wypełnieniu przez użytkownika wszystkich danych z formularza rejestracyjnego, określonych w ustępie 2, na podany przez niego adres mailowy zostanie automatycznie wysłany link aktywujący oraz treść zaakceptowanego regulaminu.
 4. Użytkownik ma 7 dni na kliknięcie linka aktywującego. Termin ten liczony jest od wysłania maila przez system, a nie jego otrzymania przez użytkownika.
 5. Kliknięcie linka aktywującego przeniesie użytkownika do serwisu, gdzie wyświetli się informacja o aktywowaniu konta, co umożliwi użytkownikowi zalogowanie się do serwisu.
 6. W razie niedochowania terminu z ust. 4 użytkownik musi dokonać ponownie procedury rejestracyjnej opisanej w ust. 2-4.
 7. W razie nieotrzymania w ciągu 24 godzin linka aktywującego na podany przy rejestracji adres mailowy, lub w przypadku pojawienia się w serwisie informacji o błędzie lub o niekompletnej rejestracji należy wysłać maila, opatrując go tytułem „Aktywacja konta”, na adres Katedry Prawa Karnego UJ, tj. prawokarne@poczta.onet.pl w treści podając wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwę konta podane w czasie rejestracji. Użytkownik zostanie poinformowany przez administratora drogą mailową o aktywacji konta.


§ 4

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. – Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm; zwanej w dalszej części paragrafu: ustawą) na Uniwersytecie Jagiellońskim jest Rektor – zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 lutego 2006 r. (zwanym dalej zarządzeniem) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gołębiej 24.
 2. Lokalnym administratorem danych osobowych w zakresie spraw dotyczących danego wydziału (tj. w szczególności podległych pracowników, doktorantów i studentów wydziału) jest zgodnie z zarządzeniem Dziekan WPiA UJ z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gołębiej 24.
 3. Dane osobowe użytkownika podane w trakcie rejestracji będą przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z dydaktyką oraz szkoleniem (w tym w celu powiadomienia o wynikach egzaminów), a także w związku z realizacją różnego rodzaju umów np. o szkolenie w ramach kursów podyplomowych lub/i konferencji oraz w celach kontaktowych związanych z powyższymi celami.
 4. Dodatkowo, o ile użytkownik wyrazi zgodę jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych celem zarejestrowania się w Serwisie jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne, aby Administrator mógł świadczyć usług zgodnie z Regulaminem.
 6. Administratorzy gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkowników ujawnione w trakcie rejestracji w celu umożliwienia im korzystania z serwisu. W celu usprawnienia działania spersonalizowanych funkcjonalności na dysku komputera użytkownika gromadzone są pliki cookies. Aplikacje działające w ramach serwisu zbierają w sposób automatyczny tzw. Logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.
 7. Poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych użytkowników osobom trzecim i do zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia.


§ 5

Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Każdy użytkownik ma prawo korzystać z wszelkich informacji zamieszczonych w serwisie tylko w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
 2. Instytucje naukowe i oświatowe mają prawo korzystać z materiałów zamieszczonych w serwisie w całości tylko w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań.
 3. Publiczne odtwarzanie lub jakiekolwiek inne udostępnianie publiczne plików audiowideo, plików audio oraz zdjęć, dostępnych w serwisie, wykraczające poza zakres dozwolonego użytku opisanego w ust. 1-2, dopuszczalne jest tylko po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody przez Uniwersytet Jagielloński (jeśli nabył on stosowne uprawnienia) albo osobę, występującą na nagraniu lub uwidocznioną na zdjęciu.
 4. Jakiekolwiek utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie innych materiałów zamieszczonych w serwisie, a w szczególności baz danych w postaci wykazu publikacji, not biograficznych pracowników naukowych i doktorantów, konspektów, a także plików z wynikami egzaminów, wykraczające poza zakres dozwolonego użytku opisanego w ust. 1-2, dopuszczalne jest tylko po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody w zakresie danych osobowych – przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie zaś utworów (np. konspektów) –przez ich twórcę, a w pozostałym zakresie przez Kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Zarejestrowanie w serwisie nie stwarza użytkownikom żadnego prawa do domagania się zamieszczenia w serwisie jakichkolwiek konkretnych informacji (w tym utworów czy danych).


§ 6

Zmiany regulaminu

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu (wiążącej dla użytkowników), ale tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania serwisu i związanej z tym konieczności zapewnienia ochrony osobom, których dane osobowe (w tym wizerunek) lub wynik ich twórczości publikowane są w serwisie.
 2. O zmianach regulaminu administrator informuje użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres podany podczas rejestracji. Z chwilą poinformowania o zmianach użytkownik związany jest nową wersją regulaminu.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu użytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania z serwisu, informując o tym administratora za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres prawokarne@poczta.onet.pl.


§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi związane z funkcjonowaniem serwisu internetowej należy kierować na adres administratora serwisu: a.behan@uj.edu.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania dostępu do serwisu w celu aktualizacji jego treści lub usuwania awarii.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.