Drukuj PDF

Tematy zebrań naukowych Katedry Prawa Karnego UJ

 

2018

 1. Prawnokarne regulacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - problemy interpretacyjne, dr Dominik Zając, dr Wojciech Górowski, 8 czerwca 2018 r.
 2. Problematic Aspects of the Sentencing and Execution of the House Arrest in Czech Republic, dr Zdeněk Kopečný, Assistant Professor, Center for Clinical Legal Education, Palacky University Olomouc; Criminal Law advocate Olomouc; External lecturer at Criminal Law Department of Charles University in Prague, 27 kwietnia 2018 r.
 3. Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) w świetle zasad konstytucyjnych. Rozważania na kazusach łódzkiego drukarza i poznańskiego instruktora sztuk walki, dr Mikołaj Iwański, 20 kwietnia 2018 r.
 4. Naruszenie Konstytucji jako podstawa odpowiedzialności karnej, dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, 16 marca 2018 r.
 5. O wykładni art. 10 § 1 kodeksu wykroczeń w kontekście reguły ne bis in idem w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2016 r. (K 45/14), mgr Grzegorz Artymiak, 26 stycznia 2018 r.
 6. Teoretyczne podstawy podejmowania zabiegów wykładniczych polegających na indywidualizacji przedmiotu czynności wykonawczej w procesie wykładni znamion typu czynu zabronionego, dr Marek Bielski, 19 stycznia 2018 r.

2017

 1. Zagadnienia sporne części szczególnej Kodeksu wykroczeń, 13 października 2017 r.
 2. Zagadnienia sporne części szczególnej Kodeksu wykroczeń, 6 października 2017 r.
 3. Wpływ rewolucji cyfrowej na część ogólną prawa karnego, mgr Kamil Mamak, 23 czerwca 2017 r.
 4. Środki zabezpieczające w rumuńskim prawie karnym. Reforma rumuńskiego prawa karnego, prof. assist. dr.Raluca-Ioana MOCANU, Katedra Prawa Karnego  Wydział Prawa Uniwersytetu Bukaresztańskiego, 7 kwietnia 2017 r.
 5. Prawo porównawcze - przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Wybrane zagadnienia, mgr Aleksander Wróbel, 24 lutego 2017 r.
 6. Tendencje rozwojowe cypryjskiego prawa karnego, dr Dr. Ioannis P. Tzivaras (Faculty of Law, Open University of Cyprus, Deputy Director, Hellenic Institute for United Nations, 26 stycznia 2017 r.

2016

 1. Szkoda majątkowa jako znamię czynu zabronionego. Wybrane zagadnienia, mgr Jacek Duda, 2 grudnia 2016 r.
 2. Konfiskata rozszerzona (wybrane zagadnienia), dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, 18 listopada 2016 r.
 3. Kłamstwo oświęcimskie jako odmiana mowy nienawiści. Analiza karnoprawna, mgr Rafał Guzik, 21 października 2016 r.
 4. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w austriackim prawie karnym na tle rozwiązań polskich i niemieckich, dr Grzegorz Bogdan, 7 października 2016 r.
 5. Zasada nullum crimen sine lege jako nakaz przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, mgr Aleksandra Rychlewska, 17 czerwca 2016 r.
 6. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, mgr Dominik Zając, 22 kwietnia 2016 r.
 7. Problem ciężaru dowodu w perspektywie procesowej i prawnomaterialnej, prof. dr hab. Piotr Kardas, 8 kwietnia 2016 r.
 8. Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, 18 marca 2016 r. (wspólne zebranie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ)
 9. O pojęciu(-ach) wykładni rozszerzającej i poprawianiu ustawodawcy na przykładzie wykładni art. 244 k.k., mgr Grzegorz Artymiak, 4 marca 2016 r.
 10. Czy asesor sądowy może orzekać w sprawach karnych?, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, 19 lutego 2016 r.

 

2015

 1. Konstytucyjne ograniczenia wolności sumienia w medycynie - uwagi na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 12/14, dr Tomasz Sroka, 13 listopada 2015 r.
 2. Charakter kary i ustawowe granice za ciąg przestępstw po 1 lipca 2015 r., dr Szymon Tarapata, dr Piotr Zakrzewski, 30 listopada 2015 r.
 3. Ustawowe zagrożenie oraz inne pojęcia związane z wymiarem kary po nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, 16 października 2015 r.
 4. Problematyka granic ustawowego zagrożenia karą (z uwzględnieniem art. 37a k.k. i wypadku mniejszej wagi), dr Agnieszka Barczak-Oplustil, dr Mikołaj Małecki, 26 czerwca 2015 r.
 5. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej. Wybrane zagadnienia, dr Anna Błachnio-Parzych (Instytut Nauk Prawnych PAN, BSA SN), 12 czerwca 2015 r.
 6. Computer Crimes and the Extraterritorial Reach of U.S. Criminal Law, prof. Joseph Hoffmann (Indiana University Bloomington), 15 maja 2015 r.
 7. Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. - problemy sporne, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, 20 marca 2015
 8. Zmiana wykładni a możliwość stosowania art. 4 k.k., dr Wojciech Górowski, 13 marca 2015 r.
 9. Rodzajowa i analogowa definicja środka odurzającego, jako remedium na problemy z tzw. dopalaczami? Aspekty karnistyczne i konstytucyjne, dr Witold Zontek, 30 stycznia 2015 r.

2014

 1. Publicznoprawna perspektywa prawa pracy a regulacje prawa karnego w zakresie praw pracowniczych oraz przestępstw urzędniczych, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Katedra Prawa Pracy UJ (gościnnie), 12 grudnia 2014 r.
 2. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy czynnej korupcji w oparciu o klauzulę niekaralności z art. 229 § 6 k.k., dr Marek Bielski, 28 listopada 2014 r.
 3. Współsprawstwo przestępstw skutkowych w perspektywie koncepcji obiektywnego przypisania skutku, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, 7 listopada 2014 r.
 4. Ustawowe przesłanki użycia broni i innych środków przymusu, a regulacje części ogólnej k.k., dr Witold Zontek, 13 czerwca 2014 r.
 5. Bezprawność materialna jako główna sfera oddziaływania dobra prawnego, mgr Szymon Tarapata, 9 maja 2014 r.
 6. Czy można przeciwstawić się usiłowaniu prowadzenia pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, czyli o obronie koniecznej w przypadku usiłowania przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeńst​wo, mgr Dominik Zając, 14 marca 2014 r.
 7. Środki reakcji prawnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji, dr Agnieszka Barczak-Oplustil, 28 lutego 2014 r.

2013

 1. Ilościowe wartościowanie czynu w perspektywie rozłożonego w czasie zachowania sprawczego, mgr Adam Wojtaszczyk, 29 listopada 2013 r.
 2. Stopniowanie winy w polskim prawie karnym materialnym, mgr Piotr Zakrzewski, 22 listopada 2013 r.
 3. Aktualne tendencje w słowackim prawie karnym, dr Jan Mihalov, Uniwersytet w Koszycach (gościnnie), 15 lutego 2013 r.

2012

 1. Prawnokarne aspekty ochrony praw własności intelektualnej, dr hab. Janusz Raglewski, 9 listopada 2012 r.
 2. Przygotowanie czy usiłowanie? Pytanie o metodę, mgr Mikołaj Małecki, 19 października 2012 r.
 3. Kierunki zmian w austriackim prawie karnym, prof. Kurt Schmoller, Uniwersytet w Salzburgu (gościnnie), 27 kwietnia 2012 r.

2011

 1. Nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego, prof. dr hab. Andrzej Zoll, 9 grudnia 2011 r.

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.