Drukuj PDF

Granty realizowane w Katedrze Prawa Karnego UJ

 

Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary

 • Kierownik: mgr Daniel Kwiatkowski
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Preludium 17

Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego

 • Kierownik: mgr Łukasz Andrzej Duśko
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Preludium 17

Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna

 • Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Opus 14

Współuczestnictwo w popełnieniu zbrodni objętej jurysdykcją przedmiotową Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

 • Kierownik: mgr Alendandra Nieprzecka
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Preludium 14

Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza

 • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zoll
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Opus 10

Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka

 • Kierownik: dr Tomasz Sroka
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Sonata 10

Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Analiza modelu na tle porównawczym

 • Kierownik: dr Witold Zontek
 • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Sonata 10

Perspektywa reformy systemu środków probacyjnych w kontekście doświadczeń Polski oraz krajów systemu common law i civil law

  • Kierownik: Grzegorz Goniewicz
  • Opiekun: prof. dr hab. Piotr Kardas
  • Grant przyznany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”
  • Realizowany w latach 2014-2018

  Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych

   • Kierownik: mgr Kamil Mamak
   • Opiekun: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
   • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Preludium 6 na finansowanie projektu naukowego
   • Realizowany w latach 2014-2016

   Odpowiedzialność karna za czyny zabronione popełnione za granicą. Podstawy historyczne, filozoficzne i normatywne

    • Kierownik: mgr Dominik Zając
    • Opiekun: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
    • Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu Preludium 6 na finansowanie projektu naukowego
    • Realizowany w latach 2014-2016

    Błąd co do znamienia typu czynu zabronionego i okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną

    • Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
    • Grant promotorski: mgr Wojciech Górowski
    • Realizowany w latach 2008-2010

    Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym

    • Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
    • Grant promotorski: mgr Marek Bielski
    • Realizowany w latach 2008-2010

    Platforma internetowa prawa karnego. Informatyka w badaniach dogmatycznych, empirycznych i prawnoporównawczych z zakresu prawa karnego oraz nauczaniu

    • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zoll
    • Grant promotorski
    • Realizowany od 2007 r.

    Prawo karne państw Grupy Wyszehradzkiej - Grant Funduszu Wyszehradzkiego

    • Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
    • Grant dydaktyczny
    • Wykonawcy: Witold Zontek, Adam Wojtaszczyk
    • Realizowany w latach 2008-2010
    • Strona internetowa: http://visegradfund.org

    Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego

    • Promotor: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
    • Grant promotorski: mgr Karol Juszka
    • Realizowany w latach 2009-2013
     

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.