Drukuj PDF


OBRONIONE I REALIZOWANE PRACE DOKTORSKIE


Teoria i dogmatyka prawa karnego


 1. Marek Bielski - Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym
 2. Wojciech Górowski - Błąd co do znamienia typu czynu zabronionego i okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną
 3. Mikołaj Małecki - Odpowiedzialność karna za przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatyczna na gruncie polskiego Kodeksu karnego z 1997 r.
 4. Michał Rams - Specyfika wykładni prawa represyjnego w kontekście brzmienia i celu prawa wspólnotowego
 5. Szymon Tarapata -
 6. Dominik Zając -
 7. Piotr Zakrzewski -

Konstytucyjne i europejskie standardy prawa karnego

 

 1. Zbigniew Barwina - Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych – analiza materialnoprawna i procesowa
 2. Przemysław Cychosz - Standard prawa karnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Zasady odpowiedzialności karnej

 

 1. Kamil Mamak -
 2. Olga Rataj - Odpowiedzialność osób trzecich za zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwego kierowcy
 3. Tomasz Sroka - Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie w świetle badań aktowych

Kary i i inne środki reakcji karnej

 

 1. Andrzej Jezusek -
 2. Karol Juszka - Efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
 3. Małgorzata Pyrcak-Górowska -


Część szczególna prawa karnego


 1. Jacek Błachut - Prawnokarna ochrona dokumentów.
 2. Aleksandra Cempura - Karnoprawne środki ochrony w prawie własności przemysłowej – sens istnienia. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda.
 3. Mikołaj Iwański - Przestępstwa korupcyjne w polskim prawie karnym.
 4. Gerard Karp - Prawnokarna ochrona danych osobowych.
 5. Edyta Kawulok - Granice przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.
 6. Anna Opar - Zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym.
 7. Justyna Owczarek - Przestępstwa przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy w polskim kodeksie karnym (wybrane zagadnienia).
 8. Piotr Ściślicki - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na gruncie kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bioetycznej.
 9. Katarzyna Wojtanowska - Przestępstwo fałszywych zeznań w polskim prawie karnym

 

Zagadnienia z pogranicza prawa karnego materialnego i procedury karnej

 

 1. Marta Czyż - Znaczenie mediacji w procesie karnym
 2. Jan Jodłowski -

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.