Drukuj PDF

ZCwiakalskidr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ


 

 

 

Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ na kierunku prawo w 1972 r. Doktorat na temat "Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej" obroniony na UJ w 1979 r. W 1980 r. laureat II nagrody w konkursie redakcji "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie. W 1991 r. habilitacja na UJ na temat "Błąd co do bezprawności w polskim prawie karnym. W latach 1978-1982 prezes Towarzystwa Asystentów UJ. W latach 1982-1985 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2007–2009 pełnił funkcję Ministra Sprawiedliowści – Prokuratora Generalnego. Zajmuje stanowisko profesora w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przeyslu/Rzeszowie, gdzie kieruje Katedrą Prawa Karnego. Odbywał półtoraroczne stypendium Humboldta (1986) w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu pod kierownictwem prof. Albina Esera. W latach 1991-1996 doradca Ministra Edukacji Narodowej, zaś w latach 1991-1993 w zespole doradców Rządu RP. Współautor komentarzy do kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stypendysta niemieckiej Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Egzamin sędziowski złożony w 1975 r., od 1995 r. adwokat. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010 oraz 2011-2014.


Data i miejsce urodzenia: 9 marca 1950 r. w Łańcucie

Znajomość języków:

niemiecki

Zainteresowania naukowe:

 • wymiar kary
 • prawo karne gospodarcze

PUBLIKACJE NAUKOWE:

I. Monografie

 1. Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej. Wwa 1982 Wydawn. Prawn. ss. 211, bibliogr., Zsf.
 2. Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym. (Zagadnienia teorii i praktyki). Kraków 1991 UJ ss.233.

II. Prace zbiorowe i redakcyjne

 1. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Red. Kazimierz Buchała. Aut.: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Andrzej Zoll. Stan ustawodawstwa i orzecznictwa na 1.III.1990 r. Wwa 1990 Wydawn.Prawn. ss. 415.
 2. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Red. Kazimierz Buchała. Stan prawny na 1.XII.1993 r. Aut.: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Andrzej Zoll. Wwa 1993 Wydawn.Prawn. ss. 520.
 3. Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. Red. Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll. Kraków 1994 UJ ss. 343, Zsf.
 4. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stan prawny na 31.III.1995 r. Red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Aut. Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wwa 1995 Dom Wydawniczy ABC ss. 523.
 5. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277; T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 1120 + 978.
 6. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 2 zaktual. i uzup. Red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Oprac.: Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wwa 2001 Dom Wydawn.ABC ss. 791.
 7. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Aut.: J. Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wyd. 3 zm. Wwa 2003 Dom Wydawn.ABC ss. 869.
 8. Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1-116. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 2. Kraków 2004 "Zakamycze" ss. 1515.
 9. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Aut.: Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wyd. 4. Kraków 2005 "Zakamycze" ss. 909.
 10. Kodeks karny - część szczególna. Komentarz. T. 2: do art. 117-277 k.k.; T. 3: do art. 278-363 k.k. Red. Andrzej Zoll. Aut.: A.Barczak-Oplustil, G.Bogdan, Z.Ćwiąkalski, M.Dąbrowska-Kardas, P.Kardas, J.Majewski, J.Raglewski, M.Rodzynkiewicz, M.Szewczyk, W.Wróbel, A.Zoll. Wyd. 2. Kraków 2006 "Zakamycze" ss. 1438 + 1412.
 11. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. T. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 3. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 1290.
 12. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll.. Wyd. 3, Kraków 2008 “Wolter Kluwers” ss. 1430 + 1270.
 13. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. Red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak. Wwa 2009, „Wolter Kluwers”.

III. Artykuły

 1. Recenzja książki Andrzeja Spotowskiego “Przestępstwa służbowe (nadużycie służbowe i łapownictwo) w nowym kodeksie karnym”. WPP 1973 nr 3 s. 408-411.
 2. Recenzja książki Danuty Pleńskiej “Zagadnienia recydywy w prawie karnym”. Pal. 1975 nr 1 s. 111-115.
 3. Recenzja książki Krystyny Daszkiewicz „Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym”. NP. 1976 nr 2 s. 348-352.
 4. Recenzja książki Władysława Górskiego „Prawo przewozowe i ubezpieczenia”. Pal. 1976 nr 11 s. 67-71.
 5. Recenzja książki Alicji Grześkowiak „Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych”. Pal. 1978 nr 3 s. 73-76.
 6. Recenzja glosy Zbigniewa Radwańskiego do uchwały SN z 16.IV.1975 r. III CZP 17/75. [Dot. prawa lokalowego]. Pal. 1978 nr 2 s. 73-76.
 7. O warunkach zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Pal. 1979 nr 8/9 s. 54-65.
 8. Procesowe aspekty stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. NP 1981 nr 6 s. 49-64.
 9. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu części ogólnej k.k. (za rok 1983). Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1984 nr 6 s. 82-92.
 10. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu części szczególnej kodeksu karnego za rok 1983. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1985 nr 1 s. 54-74.
 11. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1984 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1985 nr 6 s. 54-74.
 12. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1984 r. i za I półrocze 1985. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1986 nr 1 s. 75-97; nr 7/8 s. 115-143.
 13. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za I i II półrocze 1986 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1987 nr 6 s. 46-82; nr 11/12 s. 88-113.
 14. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1985 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1987 nr 2 s. 51-78.
 15. Recenzja książki „Zweites deutsch-polnisches Kolloquium über Strafrecht und Kryminologie. Rechtfertigung und Entschuldigung. Schwangerachftsbbruch. Gewaltkriminalität“. Ed. A.Eser, G.Keiser, E.Weigend. PiP 1987 nr 7 s. 117-121.
 16. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1987 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1988 nr 7/8 s. 64-90.
 17. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1987 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. Pal. 1988 nr 10 s. 144-175.
 18. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 57 k.k.) - propozycje zmian. Probl.Praworz. 1989 nr 7 s. 61-65.
 19. O niektórych pojęciach związanych z wymiarem kary. NP 1989 nr 4 s. 40-58.
 20. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1988 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1989 nr 7/8 s. 117-140.
 21. Uwagi do założeń reformy prawa wykroczeń. PiP 1989 nr 6 s. 49-57.
 22. Generalprävention und gerechte Strafe. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1989 nr 127 s.93-111.
 23. Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego (II półrocze 1988 - I półrocze 1991). Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. Prz.Sądowy 1992 nr 5/6 s.86-114.
 24. Przegląd orzecznictwa z zakresu części szczególnej prawa karnego materialnego (II półrocze 1988 - I półrocze 1991). Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. Prz.Sądowy 1993 nr 5 s. 76-101.
 25. Błąd w prawie karnym - stan obecny i proponowane zmiany. W: Problemy reformy prawa karnego. Red. i wstęp T. Bojarski, E. Skrętowicz. Materiały konferencyjne. Lublin - Kazimierz Dolny 20-22.IX.1993 r. Referaty. Dyskusja. Lublin 1993 Lubelskie TN s. 175-186, Zsf.
 26. Znamiona normatywne w kodeksie karnym. W: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. Red. Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll. Kraków 1994 UJ, s. 19-33, Zsf.
 27. Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną. Prokuratura i Prawo 2001 nr 12 s. 7-21.
 28. Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. W: Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Red. Tadeusz Szymanek. Wstęp Alicja Adamczak. Wwa 2001 Izba Rzeczników Patentowych ss. 384, s. 367-384.
 29. Recenzja książki Oktawii Górniok „Odpowiedzialność karna menadżerów (z uwzględnieniem przepisów ustaw dodatkowych, w tym KSH”. PiP 2005 nr 10 s. 112-116.
 30. Materialnoprawne zagadnienia ugody zawartej między podejrzanym a prokuratorem w trybie art. 335 i art. 343 k.p.k. W: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiega jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka.  Red. J. Giezek. Zakamycze 2006 s. 119-134.
 31. Nadzwyczajny wymiar kary w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach - próba oceny. W: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu Karnego z 1997 roku. (Lublin, 2005.09.20-22.). Red.: T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk. Wstęp T. Bojarski. Lublin 2006 UMCS s. 105-122.
 32. Das Sanktionensystem und die Suche nach neuen Strafmitteln. W: Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskollquium (Poznań, 2003.06.01-07.)... Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts. Red. und Vorwort Andrzej J. Szwarc. Poznań 2006 s. 106-129.
 33. Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 § 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego. W: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle.  Red. K. Krajewski. Wolters Kluwer 2007 s. 25-34.

IV. Glosy

 1. Glosa do wyroku SN z dn. 3.XII.1974 r., IV KR 308/74. Pal. 1976 nr 2 s. 348-352.
 2. Glosa do uchwały SN z 18.IX.1975 r. VI KZP 2/75. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy występku o charakterze chuligańskim]. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Maciej Tarnawski. OSPiKA 1976 poz. 184
 3. Glosa do wyroku SN z 26.VI.1975 r. III KR 354/75. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary]. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Tomasz Gizbert-Studnicki. PiP 1976 nr 10 s. 169-174.
 4. Glosa do wyroku SN z 3.XII.1974 r. III KR 308/74. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary]. NP 1976 nr 2 s. 348-352.
 5. Glosa do wyroku SN z 20.X.1980 r. Rw 358/80. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary z powodu ograniczonej poczytalności sprawcy]. PiP 1983 nr 10 s. 138-141.
 6. Glosa do uchwały SN z 15.IV.1986 r. VI KZP 55/85. [Dot. zakresu stosowania art. 54 § 1 k.k.]. OSPiKA 1988 poz. 7
 7. Glosa do uchwały SN z 24.05.2004 r. I KZP 13/05. [Dot. pojęcia wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej]. PiP 2006 nr 1 s. 120-125.

V. Artykuły popularno-naukowe i publicystyczne

 1. Obrona Stokłosy nie przeszkodzi objąć teki ministra. Wywiad. Rzeczposp. 2007 nr 261.
 2. Łapownictwo uważam za plagę. Wywiad. Rzeczposp. 2007 nr 274.
 3. Korporacje nie będą mi dyktowały, co mam robić. Wywiad. Rzeczposp. 2007 nr 276.
 4. Na dobre reformy potrzeba czasu. Wywiad. Rzeczposp. 2008 nr 222.
9 marca 1950 r. w Łańcucie.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.