Glanowskidr Grzegorz Glanowski

 

Doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Ukończył podyplomowe studia prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Summer School on Health Law and Ethics na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Beneficjent grantu naukowego przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 8 na realizację badań pt. Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa medycznego. Odbył pobyty naukowe w Obserwatorium Prawa Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Instytucie Maxa Plancka dla Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Prywatnego w Hamburgu oraz Instytucie Europejskiego Prawa Deliktowego w Wiedniu.

Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest członkiem European Association on Health Law. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Journal of Health Law and Bioethics.

Miłośnik podróży, siatkówki i enologii. Aktywny autostopowicz.

Data urodzenia: 2 listopada 1988 r., Kraków
E-mail: g.glanowski@doctoral.uj.edu.pl
Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Wykształcenie

 • Magister prawa UJ, 2012 Podyplomowe studia prawa medycznego UJ, 2013Summer School on Health Law and Ethics, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, 2014
 • Podyplomowe studia prawa medycznego UJ, 2013
 • Summer School on Health Law and Ethics, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, 2014
 • Doktor nauk prawnych UJ, 2019

Praktyka

 • Radca prawny

Rozprawa doktorska

Umowa o świadczenie zdrowotne

Dydaktyka

 • Prawo medyczne z elementami bioetyki - wykład i ćwiczenia WPiA UJ
 • Organizacja i zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – podyplomowe studia prawa medycznego WPiA UJ

Zainteresowania naukowe

 • Organizacja systemu opieki zdrowotnej
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Umowy w ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne
 • Nadwykonania
 • Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą


PUBLIKACJE

Monografie

 1. G. Glanowski, Umowa o świadczenie zdrowotne, Warszawa 2019.

Prace zbiorowe

 1. G. Glanowski, Prawo konstytucyjne. Repetytorium (red. M. Podsiadło), Warszawa2012
 2. G. Glanowski, Telemedycyna (w:) System Prawa Medycznego. Tom III. Organizacja systemu ochrony zdrowia (red. D. Bach-Golecka), Warszawa 2020.

Artykuły

 1. G. Glanowski, Konstytucyjny model ochrony zdrowia, Internetowy Przegląd Prawniczy UJ, nr 1/2012.
 2. G. Glanowski, Umowny limit świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a bezpodstawne wzbogacenie pacjenta, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
 3. G. Glanowski, Wyłudzenie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVI: 2012, z. 2.
 4. G. Glanowski, Prawo do ochrony zdrowia w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka (red: Iwona Rzucidło), Lublin 2013.
 5. G. Glanowski, Definicje bezwzględnego obowiązku pomocy medycznej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVII: 2013, z. 1.
 6. G. Glanowski, Nowelizacja postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 października 2013 r. Zagadnienia wybrane [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej (red. T. Sroka, J. Kostrubiec i inni), Lublin 2014.
 7. G. Glanowski, Zarządzanie nieobecnością lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia (red. A. Przybyłka), Kraków 2014.
 8. G. Glanowski, Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach kontraktu z NFZ w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu (red. A. Krzysztofek), Kraków 2014.
 9. G. Glanowski, Kontrowersje wokół realizacji samorządowych programów zdrowotnych, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 2.
 10. G. Glanowski, Kryteria oceny ofert w przetargach na prowadzenie działalności leczniczej w nieruchomościach komunalnych, Przegląd Prawniczy UAM nr 5/2015.
 11. G. Glanowski, Telemedycyna w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Monitor Prawniczy, 18/2015.
 12. G. Glanowski, Legal status of Telemedicine in the Internal Market, European Journal of Health Law 23 (2016), 231-247.
 13. G. Glanowski, Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenie zdrowotne, Prawo i Medycyna 3/2017.

Glosy

 1. G. Glanowski, Status prawny SPZOZ - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt III UK 192/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2/2015.
 2. G. Glanowski, Istota formalizmu refundacyjnego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt I CSK 633/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2015.
 3. G. Glanowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CSK 455/14. Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym. Prawo i Medycyna 2/2016.
 4. G. Glanowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt III CZP 80/18, Przegląd Sądowy 6/2020.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.