Glanowskidr Grzegorz Glanowski

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Ukończył podyplomowe studia prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Summer School on Health Law and Ethics na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Doktorant w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Beneficjent grantu naukowego przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 8 na realizację badań pt. Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa medycznego. Odbył pobyty naukowe w Obserwatorium Prawa Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Instytucie Maxa Plancka dla Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Prywatnego w Hamburgu oraz Instytucie Europejskiego Prawa Deliktowego w Wiedniu.

Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest członkiem European Association on Health Law. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Journal of Health Law and Bioethics.

Miłośnik podróży, siatkówki i enologii. Aktywny autostopowicz.

Data urodzenia: 2 listopada 1988 r., Kraków
E-mail: g.glanowski@doctoral.uj.edu.pl
Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Wykształcenie

 • Magister prawa UJ, 2012 Podyplomowe studia prawa medycznego UJ, 2013Summer School on Health Law and Ethics, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, 2014
 • Podyplomowe studia prawa medycznego UJ, 2013
 • Summer School on Health Law and Ethics, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, 2014

Praktyka

 • Radca prawny

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej

Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa medycznego

Zajęcia

 • Prawo medyczne z elementami bioetyki - ćwiczenia WPiA UJ
 • Organizacja i zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – podyplomowe studia prawa medycznego WPiA UJ

Zainteresowania naukowe

 • Organizacja systemu opieki zdrowotnej
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Umowy w ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne
 • Nadwykonania
 • Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą


PUBLIKACJE

Prace zbiorowe

 1. G. Glanowski, Prawo konstytucyjne. Repetytorium (red. M. Podsiadło), Warszawa 2012.

Artykuły

 1. G. Glanowski, Konstytucyjny model ochrony zdrowia, Internetowy Przegląd Prawniczy UJ, nr 1/2012.
 2. G. Glanowski, Umowny limit świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a bezpodstawne wzbogacenie pacjenta, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
 3. G. Glanowski, Wyłudzenie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVI: 2012, z. 2.
 4. G. Glanowski, Prawo do ochrony zdrowia w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka (red: Iwona Rzucidło), Lublin 2013.
 5. G. Glanowski, Definicje bezwzględnego obowiązku pomocy medycznej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVII: 2013, z. 1.
 6. G. Glanowski, Nowelizacja postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 października 2013 r. Zagadnienia wybrane [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej (red. T. Sroka, J. Kostrubiec i inni), Lublin 2014.
 7. G. Glanowski, Zarządzanie nieobecnością lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia (red. A. Przybyłka), Kraków 2014.
 8. G. Glanowski, Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach kontraktu z NFZ w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu (red. A. Krzysztofek), Kraków 2014.
 9. G. Glanowski, Kontrowersje wokół realizacji samorządowych programów zdrowotnych, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 2.
 10. G. Glanowski, Kryteria oceny ofert w przetargach na prowadzenie działalności leczniczej w nieruchomościach komunalnych, Przegląd Prawniczy UAM nr 5/2015.
 11. G. Glanowski, Telemedycyna w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Monitor Prawniczy, 18/2015.
 12. G. Glanowski, Legal status of Telemedicine in the Internal Market, European Journal of Health Law 23 (2016), 231-247.

Glosy

 1. G. Glanowski, Status prawny SPZOZ - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt III UK 192/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2/2015.
 2. G. Glanowski, Istota formalizmu refundacyjnego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt I CSK 633/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2015.
 3. G. Glanowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CSK 455/14. Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym. Prawo i Medycyna 2/2016.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.