Rekrutacja stypendysty do projektu badawczego - KONKURS

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy o rekrutacji na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym „Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna”, w ramach konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2020 r. Szczegóły dotyczące wymagań, opisu zadań i warunków zgłoszeń znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Zobacz więcej

REKRUTACJA STYPENDYSTY DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Nazwa projektu: „Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna”, w ramach konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki, 2017/27/B/HS5/02137

Nazwa jednostki: Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Nazwa stanowiska: stypendysta

Wymagania:

  • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych w zakresie prawa karnego;
  • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
  • kompetencje do prowadzenia badań aktowych, w szczególności wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań aktowych i analizie danych.
Opis zadań
Badania aktowe polegające na zgromadzeniu materiału we wskazanej jednostce sądu lub prokuratury w oparciu o ankietę wykonania badań, opracowanie danych według podanych wytycznych i analiza merytoryczna danych we wskazanym zakresie, redakcja tekstu zawierającego dane uzyskane w wyniku badań i ich opracowanie.

Typ konkursu NCN: OPUS-HS

Termin składania ofert: 31 stycznia 2020 r.

Forma składania ofert

W wersji papierowej w sekretariacie Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Olszewskiego 2, pokój 122 (prosimy o składanie dokumentów w papierowej teczce podpisanej „Imię i Nazwisko – Grant OPUS – rekrutacja”)

Warunki zatrudnienia
Stypendium. Wynagrodzenie stypendysty wyniesie 11.000 zł brutto brutto w okresie 10 miesięcy. Planowany początek stypendium: 1 marca 2020 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie w terminie do 31 stycznia 2020 r. ofert zawierających następujące dokumenty:

Wnioski będą oceniane przez trzyosobową komisję. Stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przy czym od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 lutego 2020 r. Wyniki konkursu w formie listy rankingowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

  • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
  • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.