2 lipca 2022

Dnia 1 lipca 2022 roku Zakład Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała VI Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów. Temat przewodni brzmiał:Badania romanistyczne i dydaktyka prawa rzymskiego” (https://prawo.ug.edu.pl/6_forum_mlodych_romanistow).

Na spotkanie naukowe, obok miejscowych pracowników, przyjechało wielu przedstawicieli nauk romanistycznych i historyczno-prawnych, z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, m.in. z Warszawy, Poznania, Olsztyna, czy Białegostoku.

Uniwersytet Jagielloński reprezentowały dr Karolina Wyrwińska i dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego. Cały dzień przeznaczony był na obrady: referaty i szczegółowe dyskusje (program na stronie cit.). Dr Karolina Wyrwińska wygłosiła referat pt. „Przymus arbitrażu – ambiwalentna konstrukcja czy odpowiedź na potrzeby i złożoność rzeczywistości?”; z kolei dr Paulina Święcicka przedstawiła temat: „Oczarowanie tekstem. Forma tekstu aktu prawnego od starożytności po współczesność”. Całodniowe obrady podsumował prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego w Gdańsku.

 

PROGRAM

11.00-11.15 Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium  – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.

11.15-11 30 – mgr Radosław Miśkiewicz (UW), „Grecki początek historii prawa rzymskiego? O primi inventores Ustawy XII Tablic”.

11.30-11.45 – Dorota Łosko (UWM), „Osobista odpowiedzialność dłużnika za długi jako zabezpieczenie wierzytelności w archaicznym prawie rzymskim”.

11.45-12.00 – dr Piotr Kołodko (UwB), „Kilka uwag o quaestor Ostiensis”.

12.00-12.15 – Wiktoria Saracyn (UW), „Prawne i filologiczne spojrzenie na Gesta Senatus Romani”.

12.15-12.30  – dr Krzysztof Szczygielski (UwB), „Kilka uwag o prawie rzymskim w Armenii”.

12-30-12.45 – Mariusz Dykty (UWM), „Insula jako charakterystyczny rodzaj rzymskiej architektury”.

12.45-13.00 – Kacper Żochowski (UW), „Prawo rzymskie na marginesie. O czytaniu przypisów w XVII-wiecznym paszkwilu”

13.00-13.30 – Dyskusja.

14.30-14.45 – dr Paulina Święcicka (UJ), „Oczarowanie tekstem. Forma tekstu aktu prawnego od starożytności po współczesność”.

14.45-15.00 – dr Karolina Wyrwińska (UJ), „Przymus arbitrażu – ambiwalentna konstrukcja czy odpowiedź na potrzeby i złożoność rzeczywistości?”.

15.00-15.15 – dr Jan Andrzejewski (UAM), „Zamknięty czy otwarty obieg badań historycznych nad prawem prywatnym”.

15.15-15.30 –  dr Piotr Alexandrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), „Nowatorstwo w prawniczych projektach naukowych: przyszłość historii prawa?”.

15.30-15.45  – dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), „Oceny kształtujące – czego jeszcze nie ma w dydaktyce prawa rzymskiego?”.

15.45-16.00 – Gość seminarium: dr hab. Michał Wyrwiński (UJ), „Publikowanie w modelu otwartego dostępu: szansa czy zagrożenie? Uwagi w świetle dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”.

16.00-16.30 – Dyskusja

16.30 Zamknięcie seminarium – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG

 

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów – „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur – prawo rzymskie wciąż żywe , Gdańsk 2016). Tematy kolejnych spotkań to: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est?  Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.); „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.); „Autorytet prawnika – wartość utracona?” (30 czerwca 2021 r.; online).