Adres Katedry

Uniwersytet Jagielloński

Katedra Prawa Rzymskiego UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 9

Kierownik Katedry

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

mail: f.lb@uj.edu.pl

pokój 132 (dawny nr 4), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

Sekretariat Katedry Prawa Rzymskiego UJ

mgr inż. Lidia Kotowska-Turasiewicz

mail: lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

tel. (12) 663-12-01

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

Godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 8:30– 15:00

Księgozbiór Katedry

mgr Agata Jaśko

mail: agata.jasko@uj.edu.pl

tel. (12) 663-15-82

pokój 224 (dawny nr 15), II piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

Dyżur: wtorki 13:00 – 18:30, środy i czwartki 9:00 – 15:00.

od lipca do września 2022 biblioteka będzie czynna od wtorku do czwartku w godz. 9.00-15.00

13 września biblioteka będzie nieczynna