12 stycznia 2023

Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Katedrze Prawa Rzymskiego.

Ze względu na realizowane przez Katedrę przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie więcej niż jednego stanowiska stażowego.

Zakończenie stażu przewiduje się na styczeń 2024 r.

Do głównych obowiązków stażysty należeć będzie pomoc organizacyjna i administracyjna w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych realizowanych przez Katedrę Prawa Rzymskiego.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia złożonego przez kandydata jest odbywanie lub ukończenie studiów prawniczych.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będzie brane w szczególności:

  1. zainteresowanie prawem rzymskim lub prawem cywilnym,
  2. zaangażowanie organizacyjne,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. ciekawość badawcza i zainteresowanie pracą naukową.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym, to:

  1. curriculum vitae,
  2. list motywacyjny (zawierający wyjaśnienie zasadności przyjęcia na staż oraz przedstawienie planów naukowych i zawodowych),
  3. dopuszczalne jest dołączenie inne dokumentów doniosłych z perspektywy postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty należy składać elektronicznie (w jednym pliku, w formacie pdf.) na adres mailowy: lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl, lub w wersji papierowej w sekretariacie Katedry Prawa Rzymskiego. Zgłoszenia można składać do dnia 23 stycznia 2023 r. Katedra zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami.