18 marca 2020

Od zawieszenia fizycznego odbywania zajęć w Uniwersytecie Katedra Prawa Rzymskiego UJ prowadzi wykłady, wykłady specjalizacyjne, ćwiczenia i semianaria nieprzerwanie. Żadne zajęcia nie zostały dotąd utracone tak na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Wykłady z prawa rzymskiego odbywają się w czasie na nie dotąd przeznaczanym. Prowadzone są dzięki korzystaniu z programów MS Teams oraz Webex. Tak samo seminaria. Wszystkie prezentacje do wykładów stale są dostępne na stronie Katedry.

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 15.20.31 2 kopia

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 15.21.10 kopia

 

Ćwiczenia i wykłady specjalizacyjne prowadzone są w systemie Pegaz, MS Teams oraz Webex.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów studentki i studenci proszeni są o bezpośredni kontakt drogą poczty elektronicznej z prowadzącymi zajęcia lub kierownikiem Katedry. Informacje o prowadzonej dydaktyce wysyłane są od piątku, 13 marca 2020 r. studentkom i studentom bezpośrednio w USOSie u-mailem.

Tą drogą należy się też umawiać co do sposobu zaliczenia zaległych kolokwiów lub kartkówek.

Na razie zawieszone sa plany organizacji konkursu przedmiotowego z prawa rzymskiego; nie ma jeszcze decyzji co do kolokwium katedralnego oraz dopuszczania zainteresowanych do egzaminu zerowego przedmiotu obowiązkowego/podstawowego Prawo rzymskie.

 

Oczywiście odbywają się i zebrania Katedry – zdalnie:

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 12.05.35 kopia

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 12.49.30 kopia