23 lipca 2015

We wtorek, 7 lipca 2015 roku odbyłą się w Krakowie konferencja pt. Varying Jurisdictions: Changes of Territory and Transformations of Private Law, w której z referatami w kolejności udział wzięli:

Rena van den Bergh (UNISA Pretoria, RPA), Varying Jurisdictions in South Africa and Changes of Territory: Roman Dutch Law as Common Law

Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Chinese and Polish Private Law within the European Legal Tradition

Vladimir Ilić (Uniwersytet w Kragujevac, Serbia), Serbian Civile Code of 1844 and Changes of Private Law in Serbia during Last Two Centuries

Piotr Łochowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Deathbed Gifts in Polish Law – between the Code of Obligations of 1933 and the Code Civil of 1964

Grzegorz Blicharz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Estate Without a Claimant in the International Private Law. The EU Succession Regulation (No 650/2012) and the Western Legal Tradition

 

 

fot. Grzegorz Blicharz