12 lutego 2020

wyklad1LongchampsOssolineum

„Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie” to temat 94. ze Spotkań Ossolińskich, jakie odbyło się w Lwowie 12 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 przy ul. Stefanyka 2 w Czytelni nr 1 LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka, a więc w budynku dawnej siedziby Ossolineum. Spotkania, które patronatem obejmuje i obecnością uświetnia Konsul Generalny RP we Lwowie, organizują prof. Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i prof. Wasyl Fersztej, dyrektor generalny Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. 

JuzwenkoFersztejOssolineum

Bezpośrednie przygotowanie spotkań spoczywa na pani Wiktorii Malickiej z Ossolineum, która stale pracuje we Lwowie.

Licznie przybyli na spotkanie Ukraińcy i Polacy ze Lwowa wysłuchali wygłoszonego po polsku referatu kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UJ. Po niespełna godzinnym przedłożeniu nastąpiła znacznie dłuższa sesja żywych pytań i komentarzy.

wyklad2LongchampsOssolineum

zdjęcia: Katarzyna Łoza

W spotkaniu uczestniczyli także studenci WPiA UJ z Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA, którzy w dniach 11-16 lutego 2020 roku przyjechali do Lwowa na obóz naukowy.

LongchampsOssolineum

zdjęcia: Helena Bujacz

Przed spotkaniem zwiedzili dawną siedzibę Ossolineum i oglądali przechowywane tam rękopisy oraz odnalezione katalogi. Wcześniej tego samego dnia zostali przyjęci przez ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego. Ten były sekretarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI opowiadał między innymi o organizacji ich pracy i czasie przeznaczanym codziennie na studium.

fullsizeoutput f36

 

W czwartek, 13 lutego odbył się dla studentów z Koła wykład w Konsulacie Generalnym RP. Przybyłych powitała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, po czym wykład na temat służby konsularnej i dyplomatycznej, a szczególnie jej prawnych aspektów poprowadzili konsul Włodzimierz Sulgostowski oraz attaché konsularni Tomasz Kowal i Mikołaj Rychlik. Po spotkaniu w konsulacie studenci udali się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie poprowadzeni przez panią Katarzynę Łozę (autorkę książki Cmentarz Łyczakowski. Przewodnik, Wrocław 2016) odwiedzili groby prof. prof. Ernesta Tilla, Leona Pinińskiego, Juliusza Makarewicza, Benedykta Dybowskiego i Stefana Banacha. Piątek, 14 lutego poświęcony był sztuce: studenci wysłuchali wykładów głównego inwentaryzatora zbiorów i kustosza Lwowskiej Galerii Sztuki Igora Chomyna oraz ks. dra Krzysztofa Szebla, który przedstawił historię i wystrój architektoniczny Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie.

LwowBiblUniw2

W sobotę, 15 lutego studenci odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką i obejrzeli najcenniejsze zbiory, oprowadzeni szczegółowo przez jej dyrektora Vasyla Kmet’a. Wraz z Kamillą Jasińską z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu jest on współautorem książki Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich (Wrocław 2019).

LwowBiblUniw3

LwowBiblUniw1

Oboje opowiedzieli o zbrodni (https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-berier-smierc-lwowskich-profesorow/) i do pomnika ofiar na Wzgórzach Wuleckich poprowadzili po Lwowie przez domy profesorów rozstrzelanych przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.

pomordowanymProfesorom