19 września 2015

„Nauczanie prawa w starożytności i nauczanie praw starożytności we współczesnych programach studiów prawniczych” – na ten temat obradował tegoroczny kongres romanistów i historyków prawa, który zgromadził przedstawicieli 114 ośrodków akademickich z 32 państw. Sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – SIHDA) odbyła się po raz 69 w dniach 7-12 września 2015 roku. Tym razem miejsce obrad był Stambuł.

W Kongresie wzięli udział z referatami w języku angielskim pracownicy i doktoranci w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. W kolejności wystąpień:

 

mgr Piotr Łochowski, Deathbed Gifts in Polish Civil Law and Roman Legal Sources

 

 

dr Paulina Święcicka, ‘Amicus Paulus sed magis amicus est Windscheid.’ About Stanisław Wróblewski’s ‘Modus Docendi’ of Roman Law

 

 

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Teaching Practical History on the Example of the Evolution of the Law of Succession in Poland over the Last 100 Years

 

 

mgr Grzegorz Blicharz, The Modern Lawyer and Roman Law on Inheritance Tax. How to Shift Legal Education to the Argumentative Model?

 

 

program kongresu – pdf

 

streszczenia wystąpień – pdf