30 kwietnia 2019

1 temat konferencji

W Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbyło się 25 kwietnia 2019 roku już IV Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego. Tym razem za temat wybrano „The Theory and Practice of Contract Law”. W seminarium prócz uczonych z CASS wzięli udział profesorowie pekińskich uniwersytetów: Tsinghua University, China University of Political Science and Law oraz University of International Business and Economics. Polskę reprezentowali uczeni prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Delegacji polskiej przewodniczyli dziekani WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński i WPiA UW prof. Toamsz Giaro oraz prof. Ewa Rott-Pietrzyk z WPiA UŚ.

7 polscy uczestnicy seminarium chinsko polskiego w CASS

 

Obrady otwiera dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński.

2 dziekan Pisulinski otwiera konferencje

 

 

Referaty przedstawili z Uniwersytetu Jagiellońskiego (w kolejności wystąpień):

 

3 referat FLB

ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

 

4 referat JP

prof. Jerzy Pisuliński, Adaptation of Contracts to New Circumstances

 

5 referat M Kucka

dr Michał Kućka, Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 

6 krakowska delegacja w CASS

 

Następnego dnia, 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Prawa Chińskiej Akademiii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie doszło do spotkania polskiej delegacji z organizatorami konferencji, poświęconego dalszym kierunkom wzajemnej współpracy, do której został właśnie włączony Uniwersytet Śląski.

8 obrady

9 polscy i chinscy uczestnicy w rozmowach o przyszlej wspolpracy

10 przed CASS wszysycy Polacy

 

 

Program IV seminarium chińsko-polskiego, 25 kwietnia 2019 roku:

09:00-09:30  Opening Ceremony

 Chairperson: Dr. Chen Guoping, Deputy Director of Institute of Law, CASS

 Speakers:

1: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

2:Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

3: Prof. Chen Su, CASS Member and Director of Institute of Law, CASS

 

09:45-12:00  Session One  Status and Principles of Contract Law

Chinese Moderator: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Jerzy Pisuliński,Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

 

Speaker 1: Prof. Li Yongjun, China University of Political Science and Law

Topic: The Structure of Contract in the External and Internal System of Civil Law

 Speaker 2: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract in its Political Context

Speaker 3: Prof. Han Shiyuan, Tsinghua University

Topic: Development of Contract Law by the Supreme People’s Court of the PRC

Speaker 4: Prof. Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Topic: The Integration of Civil and Commercial Issues in the Section of Contract in Chinese Civil Code

Speaker 5: Prof. Yi Jun, China University of Political Science and Law

Topic:On the Contextual Relationships of Basic Principles in the Contract Law in China

Comments and Discussion

   

13:30-15:20    Session Two The Perfection of the Contract Law Rules

Chinese Moderator: Prof.Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

 

Speaker 1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Topic: Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

Speaker 2: Prof. Su Haopeng, University of International Business and Economics

Topic: Rules on How Standard Terms Entering into a Contract

Speaker 3: Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

Topic: Adaptation of Contracts to New Circumstances

Speaker 4: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Topic:Legislative Improvement of China’s Remedy System for Breach of Contract

Speaker 5: Prof. Ewa Rott-Pietrzyk, University of Silesia in Katowice

Topic: The Significance of Trust and Reasonable Expectations in Contracts

 ※  Comments and Discussion

 

15:30-17:20    Session Three  Relationships Between Contract Law 

and Other Laws

Chinese Moderator: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Speaker 1: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract and a Personal Scope of Labour Laws

Speaker 2: Assistant Prof. Małgorzata Pohl-Michałek,University of Silesia in Katowice

Topic: The Impact of the Article 95 CISG State ReservationCase Study        

Speaker 3: Dr. Maximilian Piekut, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Legal Nature of Emissions Allowances Trading

Speaker 4: Assistant prof. Anna Helena Lichosik, University of Silesia in Katowice

Topic: Bitcoin Legal Classification in Polish Law

Speaker 5: Assistant prof. Michał Kućka, Jagiellonian University

Topic: Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 Comments and Discussion

 

17:20-17:40    Closing Ceremony

 Chairperson: Prof. Xie Zengyi, Director of Department of Research Coordination and International Cooperation, Institute of Law, CASS

Speakers:

1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

2: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Head of the Polish Research Centre for Law and Economy of China, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

3: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

4: Prof. Zhou Hanhua, Deputy Director of Institute of Law, CASS