Kategoria: Warsztaty

Omawiane zagadnienia: 1. Wprowadzenie do przedmiotu: Jurysprudencja? O znaczeniu pojęcia; 2. Jurysprudencja rzymska jako unikatowy fenomen świata starożytnego; 3. Podstawowe cechy rzymskiej jurysprudencji; 4. Pochodzenie społeczne i funkcje publiczne jurystów; 5. Misja i zadania jurystów. Udzielanie porad prawnych; 6. Nauczanie prawa; 7. Piśmiennictwo jurystów; 8. Metody prawniczego rozumowania w starożytności; 9. W „poszukiwaniu 12. wielbłąda” – czyli prawo i filozofia w praktyce starożytnej i współczesnej; 10. Jurysprudencyjny dyskurs argumentacyjny – perspektywa starożytna i perspektywa współczesna; 11. Pojęcie „prawdy” – rzymska jurysprudencja a współczesny dyskurs prawniczy; 12. Prawo jurysprudencyjne; 13. Szczególne znaczenie prawa jurysprudencyjnego oraz interpretacji prawniczej w tworzeniu tzw. współczesnego soft law; 14. Etos prawnika – starożytność, czasy nowożytne i współczesność; 15. Prawnik w rzeczywistości pokodyfikacyjnej a interpretacja historyczna rozwiązań prawnych – pojęcie i rola interpretacji historycznej; miejsce dyrektywy „interpretacji historycznej” wśród dyrektyw dokonywania wykładni w państwach europejskich i pozaeuropejskich.