Warsztaty w założeniach mają ukazywać specyfikę postępowania rejestrowego jako jednego z rodzajów postępowania nieprocesowego. Wśród przepisów regulujących kwestie procesowe omawiane są przede wszystkim ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Z drugiej strony w trakcie warsztatów analizie poddawane są także akty prawne odnoszące się do podmiotów, które podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przedstawiane i analizowane odnośne orzecznictwo Sądu Najwyższego i praktyka Sądów Rejestrowych, która, z braku szczegółowych regulacji ustawowych pewnych kwestii, wydaje się być nie do przecenienia.