Omawiane zagadnienia: 1. Błąd anachronizmu? Rzymskie prawo administracyjne; 2. Bykowe a małżeństwo rzymskie: egzotycznie, ale monogamicznie; 3. Praktyczna historia prawa spadkowego w Polsce ostatnich 100 lat; 4. Skandale prawne w Biblii: Stary Testament; 5. Skandale prawne w Biblii: Nowy Testament; 6. Bezpodstawne wzbogacenie, nadużycie prawa. W poszukiwaniu prawa naturalnego?; 7. Święta własność? Studium przypadków; 8. Pretor jako promotor dobra wspólnego; 9. Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego; 10. Prawo rzymskie a rozwój prawa chińskiego