Przypomnienie

exam_2288398bSzanowni Państwo,

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Dlatego proszę nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie.

Podobnie bez odpowiedzi pozostają wszystkie wnioski o „przywrócenie terminu” – wobec ich bezprzedmiotowości (do egzaminu z procesu karnego można przystąpić w dowolnie wybranym spośród ogłoszonych terminów).

No i jeszcze trzeba dodać, że ani Regulamin ani – kształtująca się zawsze w jego ramach – praktyka w naszej Katedrze nie zna takiej formy, jak „dopytanie”.