Dyżury online od połowy marca 2020 r. (zamiast zwykłych)

IMIĘ I NAZWISKO DZIEŃ PORA UWAGI
prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański  w terminach wskazanych seminarzystom
prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski  w terminach wskazanych seminarzystom
prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka  będzie podane
prof. UJ dr hab. Adam Górski  w terminach wskazanych seminarzystom
dr hab. Michał Rusinek czwartki 13:00-15:00
dr Paweł Czarnecki   poniedziałki 16:30-18:00
dr Marcin Żak wtorki 15:00-18:00
mgr Piotr Rybicki będzie podane
mgr Roksana Wszołek w porze zwykle prowadzonych ćwiczeń
mgr Jan Kluza  piątki zjazdowe w porze zwykle prowadzonych ćwiczeń
mgr Sonia Głogowska będzie podane

Proszę także sprawdzać ogłoszenia na „głównej” stronie Katedry.