Egzaminy 2020/21

Egzaminy 2020/21

Proces karny 

o ile względy organizacyjne (w szczególności konieczność rozplanowania egzaminów w sposób minimalizujący kolizje terminów z różnych przedmiotów) nie spowodują konieczności zmiany, egzamin z przedmiotu PROCES KARNY planujemy przeprowadzić według następującego rozkładu:wariant A – jeśli będą możliwe egzaminy pisemne:

20 maja
19 czerwca
24 czerwca
29 czerwca

4 września
13 września

wariant B – jeśli egzaminy będą musiały być przeprowadzone w formie ustnej:

18-19 czerwca
2-4 lipca

dwa terminy we wrześniu

Proszę to traktować jako projekt, w szczególności pamiętać, że władze dziekańskie mogą podjąć decyzje dotyczące organizacji sesji egzaminacyjnych, które spowodują potrzebę zmian powyżej wskazanych terminów.


Prawne zagadnienia dowodów

 • 4 i 18 lutego 2021 r. (studia stacjonarne),
 • 30 stycznia i 20 lutego 2021 r. (studia niestacjonarne)

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 


Criminal Justice System in Poland

 • 18.01.
 • 01.02.
 • 18.02.

 

Egzaminy 2019/20

 • Na wszystkich terminach egzaminu z KPK obowiązuje stan prawny z dnia pisania egzaminu, chyba że odmienna reguła będzie podana na wykładzie.
  Egzaminy w wyjątkowej formie ustnej odbywają się w tych samych dniach, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i wpisanych na listę prowadzoną w sekretariacie dla danego terminu.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach: 

 • 2 grudnia 2019 r., godz. 17:00, sala Audytoryjna (wyłącznie dla osób powtarzających przedmiot, nie obowiązują zapisy w USOSweb) 
 • 18 maja 2020 (odwołany)
 • 22-25, 27-28 czerwca 2020 (egzaminy zdalne MS Teams, obowiązują zapisy w USOSweb)
 • 6-7, 10-11 lipca 2020 (egzaminy zdalne MS Teams, obowiązują zapisy w USOSweb)
 • 5 września 2020 (wstępnie egzaminy stacjonarne, obowiązują zapisy w USOSweb, w razie konieczności odbędą się jako zdalne MS Teams 5 i 6 września)
 • 18 września 2020 (wstępnie egzaminy stacjonarne, obowiązują zapisy w USOSweb, w razie konieczności odbędą się jako zdalne MS Teams 18 i 19 września)

REGULAMIN przedmiotu 2019  dla osób, które go zadeklarowały w roku akademickim 2019/2020.

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w związku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie. Po raz kolejny przypominamy także naszą prośbę o niezapisywanie się na dwa terminy naraz. Miejsc na pewno wystarczy, chcemy jednak mieć możliwość oszacowania liczby studentów zainteresowanych danych terminem


Prawne zagadnienia dowodów

 • egzaminy przedterminowe z PZD odbędą się na studiach dziennych i zaocznych w terminie ostatniego wykładu
 • 30 stycznia 2020 godzina 16.45 sala 12 przy ul. Krupniczej
 •  22 lutego 2020  godzina 9, sala 316 przy ul. Olszewskiego

Postępowanie w sprawach nieletnich

 • 23 stycznia 2020- godz. 15.00 sala 219 Olszewskiego 2
 • 10 lutego 2020- sala i godzina podana będzie w usosie przy zapisach
 • 22 lutego 2020- sala i godzina podana będzie w usosie przy zapisach

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 

 • wg osobnych komunikatów

Criminal Justice System in Poland

 • 20 stycznia 2020 po wykładzie
 • 29 stycznia 15:00 w 308
  20 lutego 15:00 w 308

Postępowania karne szczególne

 • w bieżącym roku przedmiot się nie odbywa.

 


Egzaminy 2018/19

Na wszystkich terminach egzaminu z KPK w 2018/2019 r. obowiązuje stan prawny z dnia pisania egzaminu, chyba że odmienna reguła będzie podana na wykładzie.
Egzaminy w wyjątkowej formie ustnej odbywają się w tych samych dniach, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i wpisanych na listę prowadzoną w sekretariacie dla danego terminu.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach: 

 • 3 grudnia 2018 (poniedziałek, 17:00, s. 223. wyłącznie dla powtarzających przedmiot, jeszcze w „starej” formie);
 • 27 maja 2019 (poniedziałek, s. 16:30 (UWAGA, ZMIANA GODZINY) Audytoryjna na Brackiej, przedtermin, wyłącznie dla uczestników ćwiczeń); egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – godzina 9:30 w pokoju 308, Bracka 12;
 • 15 czerwca 2019 (sobota, 11:00. s. 218, 219 i 223, egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – godzina 11:30 w pokoju 309, Bracka 12);
 • 26 czerwca 2019 (środa, 11:00. s. 218, 219 i 223);
 • 4 września 2019 (środa, 11:00. s. 218 i 223, egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – godzina 10:00 w pokoju 309, Bracka 12);
 • 14 września 2019 (sobota, 11:00. s. 218, 219 i 223, natomiast egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – o godzinie 9:00 w pokoju 309, Bracka 12).

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO  (PDF) dla osób, które będą zdawać egzamin w roku akademickim 2018/2019)

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w związku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie.


Prawne zagadnienia dowodów

 • wg osobnych komunikatów

Postępowanie w sprawach nieletnich

 • z powodu urlopu naukowego prof. D. Szumiło-Kulczyckiej, w bieżącym roku wykład wyjątkowo się nie odbywa

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 


Prawo wykroczeń 

 • zgodnie z informacją na stronie Katedry Prawa Karnego oraz komunikatami przekazywanymi przez prof. Janusza Raglewskiego.

Postępowania karne szczególne

 • w bieżącym roku przedmiot się wyjątkowo nie odbywa.