Egzaminy 2021-2022

Egzaminy 2021-2022

Proces karny 

Egzaminy z przedmiotu PROCES KARNY odbędą się w formie tradycyjnej, chyba że odmienna decyzja zostanie podjęta w trakcie roku. Daty egzaminów pisemnych to:

 • 6 grudnia 2021 r. (wyłącznie dla powtarzających, forma taka jak we wrześniu)
 • 23 maja 2022 r., godzina 17.00, sala Audytoryjna (ul. Bracka 12), zapisy przez usos od 26 kwietnia, godzina 9.00 do 21 maja, godzina 18.00;
 • 18 czerwca 2022 r.
 • 28 czerwca 2022 r.
 • 3 września 2022 r.
 • 12 września 2022 r.

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 

 • 24 stycznia 2022
 • 29 stycznia 2022
 • 24 lutego 2022

Postępowanie w sprawach nieletnich

 • 27 stycznia 2022 godz. 15:00
 • 9 lutego 2022 godz. 17:00
 • 24 lutego 2022 godz. 17:00

Egzamin będzie się składał z 20 pytań testowych oraz 1 (krótkiego) pytania opisowego i będzie przeprowadzony on-line przy wykorzystaniu platformy black board


Criminal Justice System in Poland

 • 20.01.2022 online;
 • 03.02.2022 online;
 • 24.02.2022 online;

Prawne zagadnienia dowodów

 • 3.02.2022 online, godz. 15:00;
 • 10.02.2022 online; godz. 16:45
 • 24.02.2022 online- ewentualny poprawkowy

 

REGULAMIN przedmiotu PROCES KARNY  dla osób, które go zadeklarowały w roku akademickim 2019/2020.

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w związku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie. Po raz kolejny przypominamy także naszą prośbę o niezapisywanie się na dwa terminy naraz. Miejsc na pewno wystarczy, chcemy jednak mieć możliwość oszacowania liczby studentów zainteresowanych danych terminem