Wykłady, konwersatoria i warsztaty 2023-2024

 

Wykłady, konwersatoria i warsztaty 2023-2024

UWAGA: zależnie od dostępności sal i innych czynników ten plan może jeszcze ulec drobnym zmianom.

PRAWO – STUDIA STACJONARNE

prawo – studia stacjonarne – przedmiot całoroczny:

PROCES KARNY – wykład – 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (II semestr), czwartki, 11.30-13.00, Krupnicza 33a, Aula A;
Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 11 lub 12 grupach. Harmonogram zostanie podany.
Przed południem w poniedziałki i czwartki, po południu we wtorki i czwartki;
 prawo – studia stacjonarne  – I semestr:  prawo – studia stacjonarne – II semestr:

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH
 –  30 godzin wykładu – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, czwartki, 09.45-11.15, Krupnicza 33a, s. 109;

NIESTETY w roku akademickim 2023-2024 NIE BĘDZIE URUCHOMIONY WYKŁAD INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 
30 godzin wykładu w języku angielskim – prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr Sonia Głogowska; Serdecznie zapraszamy w roku 2024-2025 

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW
 – 30 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, Krupnicza 33a, s. 12;

PROCES KARNY W PRAKTYCE – WARSZTATY  
– 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak, wtorki, 15:00; Krupnicza 33a, s. 109;

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY
 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki;

NUREMBERG MOOT COURT COMPETITION – WARSZTATY 
30 godzin warsztatów – dr Paweł Czarnecki, dr Sonia Głogowska;
seminaria – studia stacjonarne:

PROSEMINARIUM
 Z PROCESU KARNEGO – poniedziałki co 2 tygodnie, godzina 16.45, wszyscy pracownicy katedry, koordynacja: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;
Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako SEMINARIA V roku:
Zostaną utworzone trzy grupy SEMINARIUM IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab. Michał Rusinek, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ.  oraz  prof. dr hab. Piotr Hofmański;
Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, poszczególni prowadzący zachęcają Uczestników seminariów do wyboru tematów nie tylko z zakresu postępowania karnego, ale także m.in. międzynarodowego i europejskiego prawa i postępowania karnego, sprawiedliwości tranzycyjnej, prawa karnego skarbowego (zwłaszcza procesowego) i prawa wykroczeń (zwłaszcza procesowego), prawa medycznego, prawa dyscyplinarnego, prawa policyjnego, w tym prawnych zagadnień służb specjalnych, czynności operacyjnych oraz szczegółowych zagadnień prawa dowodowego. Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2023 r. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów do poszczególnych prowadzących, gdyby zainteresowanie okazało się nadspodziewanie duże (obowiązują wydziałowe limity liczebności grupy seminaryjnej). Ogłoszenie wyników – najpóźniej 25 września 2023 r. Odpowiemy na państwa pytania zgłoszone mailowo, proszę jednak mieć na względzie, że z racji sezonu urlopowego może się tak zdarzyć, że odpowiedź będzie udzielona dopiero po pewnym czasie.

PRAWO – STUDIA NIESTACJONARNE

prawo – studia niestacjonarne – przedmiot całoroczny:
PROCES KARNY – wykład - 42 godziny – prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Michał Rusinek, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – piątki zjazdowe, 13.15–15.30.
Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 4 grupach, w tym jednej śródtygodniowej. Harmonogram będzie podany. Prawdopodobnie ćwiczenia odbywać się będą w niedziele zjazdowe (grupy weekendowe) oraz w czwartki wieczorem, począwszy od 7 grudnia (grupa śródtygodniowa);
prawo – studia niestacjonarne – I semestr: prawo – studia niestacjonarne – II semestr:

MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE
 – 30 godzin wykładu zdalnego – prof. dr hab. Adam Górski, poniedziałki 16:45-18:15, ONLINE;

NIESTETY w roku akademickim 2023-2024 NIE BĘDZIE URUCHOMIONY WYKŁAD  INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE
 – 30 godzin wykładu zdalnego w języku angielskim – prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr Sonia Głogowska, w tygodniu wieczorem;  Serdecznie zapraszamy w roku 2024-2025 

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH
 –  30 godzin wykładu zdalnego – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, 10x wtorki, 16:45-19:00, ONLINE; 10 i 24 X, 7, 21 i 28 XI, 5 i 19 XII, 9, 16 i 23 I.

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW
 – 20 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, piątki zjazdowe, 17.30-19.45, Krupnicza 33a, s. 12;

PROCES KARNY W PRAKTYCE – WARSZTATY  
– 20 godzin warsztatów – dr Marcin Żak, soboty zjazdowe, 8.15-10.30, Krupnicza 33a, s. 12;

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY 
20 godzin warsztatów – dr Marcin Żak;
seminarium magisterskie – studia niestacjonarne:
SEMINARIUM katedralne dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi  dr hab. Michał Rusinek

PRAWO – Erasmus+, DAAD, staże, inne

I semestr
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN POLAND – 30 godzin – wyłącznie dla studentów zagranicznych, Erasmus+, DAAD, staże, inne – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, prof. dr hab. Adam Górski, dr Paweł  Czarnecki, czwartki, 13.15-14.45; Krupnicza 33a, s. 103,

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń z procesu karnego oraz terminy seminariów zostaną podane później.  Wskazane powyżej miejsca prowadzenia zajęć i godziny mogą jeszcze ulec drobnym zmianom.  

Wykłady, konwersatoria i warsztaty 2022/23

kierunek PRAWO – Studia stacjonarne

PROCES KARNY – wykład dla studentów studiów stacjonarnych – 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Michał Rusinek, prof. UJ (II semestr), czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a.
Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 12 grupach. Harmonogram.

studia stacjonarne – semestr zimowy:

MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin wykładu – prof. dr hab. Adam Górski, poniedziałki, 11:30-13:45, sala 12, Krupnicza 33a;

BEZPIECZEŃSTWO I WOLNOŚĆ W ŚWIETLE OPERACYJNYCH UPRAWNIEŃ SŁUŻB POLICYJNYCH –  20 godzin konwersatorium – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, czwartki, 09.45-11.15, s. 109, Krupnicza 33a;

POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE – 30 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, czwartki, godzina 15.00-16.30, sala 12, Krupnicza 33a; informacja o przedmiocie;

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, sala 12, Krupnicza 33a;

PROCES KARNY W PRAKTYCE – WARSZTATY  – 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak oraz dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, wtorki, 15.00-16.30, s. 109, Krupnicza 33a;

studia stacjonarne – semestr letni:

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki, semestr letni – termin będzie podany;

seminaria magisterskie – studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab. Michał Rusinek oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ.

kierunek PRAWO – studia niestacjonarne

PROCES KARNY – wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – 42 godziny – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, piątki zjazdowe, 13.15 – 15.30, sala 219, Olszewskiego 2.
Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 4 grupach, w tym jednej śródtygodniowej. Harmonogram.

studia niestacjonarne – semestr zimowy:

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 21 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, piątki zjazdowe, godzina 15.45-18.00, sala 12, Krupnicza 33a;

POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE – 21 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, soboty zjazdowe, godzina 8.15-10.30, sala 12, Krupnicza 33a; informacja o przedmiocie;

studia niestacjonarne – semestr letni:

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY 21 godzin warsztatów – dr Marcin Żak,  semestr letni – termin będzie podany;

seminaria magisterskie – studia niestacjonarne:

Seminarium katedralne dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi dr hab. Michał Rusinek

kierunek PRAWO – Erasmus+, DAAD, staże, inne

semestr zimowy

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN POLAND – 30 godzin – wyłącznie dla studentów zagranicznych, Erasmus+, DAAD, staże, inne – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, prof. dr hab. Adam Górski, dr Paweł Czarnecki, poniedziałki, 15.00-16.30, sala 12, Krupnicza 33a, classes info (ENG);

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń z procesu karnego oraz terminy seminariów zostaną podane później.

UWAGA: Podane powyżej miejsca prowadzenia zajęć i godziny mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom. 

W roku 2022-2023 nie będzie prowadzony wykład Postępowanie w sprawach nieletnich S i NS oraz warsztaty Proces karny w praktyce NS (pozostające w „maxi-cyklu” co 2 lata, czyli planowo), wykład International Criminal Justice S (zawieszony z powodu nieobecność prof. Piotra Hofmańskiego), a także konwersatoria: Bezpieczeństwo i wolność… NS i  Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym S (zawieszone w tym roku). W tym roku nadal zawieszone też będzie proseminarium III roku.

Osoby zainteresowane konwersatorium Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym zachęcamy do zapisywania się na konwersatorium Postępowania karne szczególne. Na spotkaniach tego konwersatorium będziemy się starali jak najszerzej nawiązywać do zagadnień związanych w pozycją pokrzywdzonego. Podobnie osoby zawiedzione brakiem w tym roku wykładu International Criminal Justice gorąco zachęcamy do udziału w wykładzie Międzynarodowe i Europejskie Prawo Karne, zwłaszcza że wykładowca planuje gościnny udział między innymi wykładowcy ICJ.


 


w roku akademickim 2021/22

WYKŁADY 

WYKŁADY – PROCES KARNY

– wykład dla studentów studiów stacjonarnych – 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (II semestr), czwartki, 11.30-13.00, sala Audytoryjna, Bracka 12). Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 10 grupach.
– wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – 42 godziny – dr hab. Michał Rusinek, piątki zjazdowe, 13.15- 15.30. Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 3 grupach – w czwartek wieczorem („śródtygodniowa”), w piątki zjazdowe i w niedziele zjazdowe.

POZOSTAŁE WYKŁADY

studia stacjonarne – I semestr:

– MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE  (45 godzin) – prof. dr hab. Adam Górski, poniedziałki, 11:30-13:45, ZDALNIE,
– POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH (30 godzin) – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ , czwartki, 15.00-16.30, ZDALNIE,
– PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW (30 godzin) – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, ZDALNIE,

studia niestacjonarne – I semestr:

- PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW (21 godzin – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, piątki  zjazdowe, godzina 15.45-18.00, ZDALNIE);


WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM (wyłącznie dla studentów zagranicznych: Erasmus+, DAAD, staże, inne)

I semestr
– CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN POLAND – 30 godzin – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, prof. dr hab. Adam Górski i dr Paweł Czarnecki, czwartki, 15.00-16.30, ZDALNIE,


WARSZTATY

studia stacjonarne:
– w I semestrze Proces karny w praktyce  (30 godzin – dr Marcin Żak, wtorki, 15.00, sala 12, Krupnicza 33a),
– w II semestrze Pisma procesowe w procesie karnym (30 godzin – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki, środy, 16.45-18.15)

studia niestacjonarne:
– w I semestrze Proces karny w praktyce  (21 godzin – dr Marcin Żak, piątki zjazdowe, 17.15-19.30, sala 12, Krupnicza 33a),


 

w roku akademickim 2020-2021

W pierwszym semestrze wszystkie wykłady odbywają się zdalnie. Podane godziny i sale będą aktualne w wypadku powrotu do formy stacjonarnej (tradycyjnej)
Seminaria odbywają się w formie i terminach ustalonych przez prowadzących. Wybrane grupy ćwiczeniowe odbywają się w formie tradycyjnej (stacjonarnej), pozostałe – zdalnej.

WYKŁADY – PROCES KARNY

– wykład dla studentów studiów stacjonarnych – 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (II semestr), czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a). Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 12 grupach.

– wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – 42 godziny – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (II semestr), niedziele zjazdowe, 17.45- 20.00. Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 3 lub 4 grupach – w czwartek, w piątek (dwie) i w sobotę. Grupa „śródtygodniowa” spotykać się będzie co tydzień, do kwietnia (42 godziny)

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

studia stacjonarne – I semestr:

– MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE  (45 godzin – dr hab. Adam Górski, prof. UJ, prof. dr hab. Piotr Hofmański, poniedziałki, 11:30-13:45, sala 12, Krupnicza 33a),

– PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW (15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, s. seminaryjna, Bracka 12),

- POKRZYWDZONY W PRAWIE I PROCESIE KARNYM (15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, poniedziałki, 11.30, sala 300, Bracka 12; (NOWY PRZEDMIOT)

studia niestacjonarne – I semestr:

- POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE (15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, soboty zjazdowe, godzina 8.15-10.30,

- PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW (10 godzin wykładu i 11 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, soboty zjazdowe, godzina 14.45-17.00,

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
– CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – 30 godzin – wyłącznie dla studentów zagranicznych (Erasmus+, DAAD, staże, inne), dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, prof. dr hab. Piotr Hofmański i inni, poniedziałki, 15.00-16.30, sala 300, Olszewskiego 2,

II semestr
- INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 20 godzin – prof. dr hab. Piotr Hofmański, w języku angielskim, dla wszystkich zainteresowanych

KONWERSATORIUM

studia stacjonarne – I semestr:

- BEZPIECZEŃSTWO I WOLNOŚĆ  W ŚWIETLE UPRAWNIEŃ SŁUŻB POLICYJNYCHKONWERSATORIUM – 20 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, czwartki, 13.15-14.45 (NOWY PRZEDMIOT)

studia niestacjonarne – I semestr:

BEZPIECZEŃSTWO I WOLNOŚĆ  W ŚWIETLE UPRAWNIEŃ SŁUŻB POLICYJNYCH – KONWERSATORIUM – 14 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, piątki zjazdowe, 15.00-16.30  (NOWY PRZEDMIOT)

WARSZTATY

studia stacjonarne:
– w I semestrze Proces karny w praktyce  – (30 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, wtorki, 18.30-20.00),
– w II semestrze Pisma procesowe w procesie karnym (30 godzin – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki, środy, 16.45-18.15)

studia niestacjonarne:
– w II semestrze Pisma procesowe w procesie karnym (21 godzin – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki)

SEMINARIA IV i V ROKU

studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ (poniedziałki) – oraz dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (czwartki, 15.00, hybrydowo);
–  prof. dr hab. Piotr Hofmański oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;

Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku:
–  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (czwartki, 15.00, hybrydowo – zapisy trwają);
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki (zapisy trwają);

studia niestacjonarne:

Seminarium dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ  (zapisy na IV rok trwają)


 

w roku akademickim 2019/20

WYKŁADY – PROCES KARNY

– wykład dla studentów studiów stacjonarnych – 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I) oraz dr Michał Rusinek (II), czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a). Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 14-15 grupach.

– wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – 42 godziny – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (I) oraz dr Michał Rusinek (II), soboty zjazdowe, 17.15-19.30, s 218, Olszewskiego 2). Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 4 grupach – w czwartek wieczorem, w piątek wieczorem (dwie) i w sobotę przed wykładem. Grupa „śródtygodniowa” spotykać się będzie co tydzień, do kwietnia (42 godziny)

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

studia stacjonarne – I semestr:

– MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE  (45 godzin – dr hab. Adam Górski, prof. UJ, prof. dr hab. Piotr Hofmański, poniedziałki, 11:30-13:45, sala 12, Krupnicza 33a),

- POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH (30 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, czwartki, 15.00-16.30, s. 219, Olszewskiego 2),

– PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW (15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium – dr Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, s. seminaryjna, Bracka 12),

- POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE (15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, czwartki, 13.15-14.45, s. Zielona, Krupnicza 33a),

studia niestacjonarne – I semestr:

- POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH – studia zaoczne (21 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, soboty zjazdowe, 8.15-10.30, s. 12, Krupnicza 33a),

- PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW (10 godzin wykładu i 11 godzin konwersatorium – dr Michał Rusinek i dr Marcin Żak, soboty zjazdowe, 14.45-17.00, s. 12, Krupnicza 33a),

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
– CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – 30 godzin – wyłącznie dla studentów zagranicznych (Erasmus+, DAAD, staże, inne, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i inni, poniedziałki, 15.00-16.30, sala 300, Olszewskiego 2)

II semestr
- INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 30 godzin – prof. dr hab. Piotr Hofmański, w języku angielskim, dla wszystkich zainteresowanych

WARSZTATY

studia stacjonarne:
– w I semestrze Proces karny w praktyce  – (30 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ i dr Marcin Żak, czwartki, 9.45-11.15, s. sądowa, Krupnicza 33a),
– w II semestrze Pisma procesowe w procesie karnym (30 godzin – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki)

studia niestacjonarne:
– w I semestrze Proces karny w praktyce  – (21 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ i dr Marcin Żak, soboty zjazdowe, 10.45-13.00, s. 218, Olszewskiego 2),

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

studia stacjonarne:

Zostaną utworzone trzy grupy seminaryjne IV roku:
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki, 14.00 (zapisy trwają);
–  prof. dr hab. Piotr Hofmański oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – co 2 tyg. (lista jest już zamknięta);
–  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ – czwartki, 13.15 (zapisy trwają);

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – poniedziałki, 16.30;
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki, 15.30;

Ma być także – jak co roku – prowadzone proseminarium dla studentów III roku (poniedziałki, 13.15-14.45, s.300 i wedle odrębnego harmonogramu)
– dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ i dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, przy współpracy pozostałych członków zespołu).


studia niestacjonarne:

Seminarium dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową będzie prowadził  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ  w soboty zjazdowe o godzinie 14.45.


 

 

w roku akademickim 2018/19

WYKŁADY – PROCES KARNY

– wykład dla studentów studiów stacjonarnych – czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;

– wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty „zjazdowe”, 10.45-13.15, sala 218, ul. Olszewskiego 2, dr Marcin Żak i dr Michał Rusinek;

– ćwiczenia – odbywać się będą w 17 grupach na studiach dziennych (poniedziałki przez cały dzień, wtorki i środy po południu, czwartki przed i po wykładzie) i 3 na studiach zaocznych (piątki „zjazdowe” wieczorem i soboty „zjazdowe” po południu),

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

I semestr
– MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin – poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12 w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański

– PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin – czwartki, 16.45, sala 12, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr Michał Rusinekdr Marcin Żak

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
– CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – wyłącznie dla studentów zagranicznych, 30 godzin, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i inni, czwartki, 09.00-10.30, sala na razie Zielona, Krupnicza 33a

s, 15:00-16:30, Bracka 12 str., room 300, 3rd floor, the lecture in English for the foreign students).

WARSZTATY

I semestr
– PROCEDOWANIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM – 30 godzin – poniedziałki, 16.45-19.45, sala 103, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJdr Krzysztof Michalak

II semestr
- PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium stacjonarne – 30 godzin – II semestr – środa, 16.45, sala 221, Bracka 12 – dr Paweł Czarneckidr Marcin Żak
PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium niestacjonarne – 21 godzin – II semestr – soboty zjazdowe rano, II semestr, sala będzie podana – dr Marcin Żak (przepraszamy za wcześniejsza pomyłkę)

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku:
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ (szczegóły) – poniedziałki, 9:00;
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (szczegóły) – poniedziałki, 11.30, pierwsze spotkanie 15 października.


Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – poniedziałki, 13.15; pierwsze spotkanie 15 października;
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki, 15.00;
–  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ – czwartki, 15.00 (zastępstwo – dr Michał Rusinek).

Ma być także – jak co roku – prowadzone proseminarium dla studentów III roku (w czwartki o 15.00 i według odrębnego terminarza, w sali 300)
– dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ przy współpracy pozostałych członków zespołu). Pierwsze spotkanie 11 października. Proseminarium ma być powiązane z Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Karnego, którego kolejne spotkanie planowane jest w maju 2019 we Wrocławiu).

SEMINARIA DOKTORSKIE

– dr hab. Adam Górski, prof. UJ , dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – według osobnych harmonogramów, zwykle 1 raz w miesiącu w czwartki, 16.45-18.15 (dzienne).

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

– zobacz osobne ogłoszenie.


 

 

w roku akademickim 2017/18

WYKŁADY – PROCES KARNY

wykład dla studentów studiów stacjonarnych – czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ   

wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty „zjazdowe”, 10.45-13.15, sala 218, ul. Olszewskiego 2, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckaprof. UJ (I semestr), dr Michał Rusinek (II semestr);

ćwiczenia – zgodnie z osobnym ogłoszeniem w zakładce „dydaktyka”

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

I semestr
MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin – poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12 w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin – czwartki, 16.45, sala 12, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr Michał Rusinek, dr Marcin Żak

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH – 30 godzin – czwartki, 15.00, Sala 219, Olszewskiego 2, – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ 

II semestr

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – 30 godzin, sala 300, ul. Bracka 12 („Pałac Larischa”), poniedziałki, 15.00 – prof. dr hab. Piotr Hofmańskidr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ,  dr Paweł Czarnecki, mgr Mateusz Popiel,  (Mondays, 15:00-16:30, Bracka 12 str., room 300, 3rd floor, the lecture in English for the foreign students).

II semestr
INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 20 godzin, poniedziałki, 11.30-14.30 5 razy, sala będzie podana – prof. dr hab. Piotr Hofmański, wykład w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych.

WARSZTATY

I semestr
PROCEDOWANIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM – 30 godzin – poniedziałki, 16.45-19.45, sala 103, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ, dr Krzysztof Michalak

II semestr
- PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium stacjonarne – 30 godzin – II semestr – czwartki, 16.45, sala 300 – dr Paweł Czarnecki, dr Marcin Żak
PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium niestacjonarne – 21 godzin – II semestr – soboty zjazdowe, 08.15 – dr Marcin Żak

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckaprof. UJ  , dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – zobacz osobne ogłoszenia: seminaria, proseminarium, wyjazdy seminaryjne,

SEMINARIA DOKTORSKIE

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – według osobnych harmonogramów, zwykle 1 raz w miesiącu w czwartki, 16.30-18.30 (dzienne).

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

– zobacz osobne ogłoszenie.


 

w roku akademickim 2016/17

WYKŁADY – PROCES KARNY

wykład dla studentów studiów stacjonarnych – wtorki, 08.30-10.00, sala Audytoryjna, Bracka 12 („Pałac Larischa„), dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ ;

wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty „zjazdowe”, 10.45-13.15, sala 218, ul. Olszewskiego 2, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

ćwiczenia – zgodnie z osobnym ogłoszeniem w zakładce „dydaktyka”

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

I semestr
MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin – poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12 w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin – środy, 15.00, sala „Sztuka”, Bracka 12 („Pałac Larischa”), dr Michał Rusinek, dr Marcin Żak

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH – 30 godzin – czwartki, 15.00, Sala Wykładowa „Niebieska” w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”),  – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ 

II semestr
POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE – 30 godzin – czwartki, 15.00, sala będzie podana – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, dr Paweł Czarnecki

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – 30 godzin, sala 300, ul. Bracka 12 („Pałac Larischa”), poniedziałki, 15.00 – prof. dr hab. Piotr Hofmańskidr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ,  dr Paweł Czarnecki, mgr Mateusz Popiel,  dr hab. Adam Górski, prof. UJ (Mondays, 15:00-16:30, Bracka 12 str., room 300, 3rd floor, the lecture in English for the foreign students.

II semestr
INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 20 godzin, poniedziałki, 11.30-14.30 5 razy, sala będzie podana – prof. dr hab. Piotr Hofmański, wykład w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych.

WARSZTATY

I semestr
PROCEDOWANIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM – 30 godzin – poniedziałki, 8.00-11.00 co 2 tygodnie, 10 i 24 października, 7 i 21 listopada, 5 grudnia, 9 i 23 stycznia, sala będzie podana, dr hab. Adam Górski, prof. UJ, dr Krzysztof Michalak, mgr Michał Toruński

II semestr
- PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium stacjonarne – 30 godzin – II semestr – środy, 15.00, sala będzie podana – dr Paweł Czarnecki, dr Marcin Żak
PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium niestacjonarne – 21 godzin – II semestr – środy, 15.00, sala będzie podana – dr Marcin Żak

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , prof. dr hab. Piotr Hofmańskidr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckadr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – zobacz osobne ogłoszenia: seminaria, proseminarium, wyjazdy seminaryjne,

SEMINARIA DOKTORSKIE

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – według osobnych harmonogramów, zwykle 2 razy w miesiącu w czwartki, 16.30-18.30 (dzienne) oraz zwykle w soboty „zjazdowe” raz w miesiącu, 16.45-19,00 (zaoczne).

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

– zobacz osobne ogłoszenie.

Nadto na kierunku administracja II stopnia

OCHRONA INFORMACJI W POLSKIM USTAWODAWSTWIE – I semestr, środy, 13.15, sala 109, Krupnicza 33A („Nowy Budynek”) –  dr Michał Rusinek

Po dwuletniej przerwie nie zgłosiliśmy w tym roku prowadzonego wcześniej od kilkunastu lat wykładu „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”. Oznacza to rezygnację z tego przedmiotu w dotychczasowej formule. Problematyka ta jest niezmiernie ciekawa i żywo dyskutowana za granicą, niemniej znikoma liczba spraw prowadzonych na podstawie ustawy z 2002 roku powoduje, że poświęcanie tej tematyce całego trzydziestogodzinnego cyklu wykładów wydaje się mało rozsądne z punktu widzenia słuchaczy.

Podobnie, jak w ostatnich latach, zagadnienia postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym będą przedmiotem dwóch wykładów w ramach przedmiotu „Postępowania karne szczególne”, obok innych postępowań pozakodeksowych). Nadto problematyka ta będzie dyskutowana w ramach jednej z planowanych grup seminaryjnych, zainteresowani seminarzyści będą mogli wybrać temat pracy związany z tymi z pewnością interesującymi zagadnieniami.

—————————————————————————————————————————————————–

Wykłady i warsztaty w roku akademickim 2015/16

PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN I MIEJSCE
Proces karny – wykład
(studia stacjonarne)
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski przedmiot całoroczny
czwartki, 11.30-13.00,
s. Audytoryjna, Bracka 12
Proces karny – wykład
(studia niestacjonarne)
Prof. UJ, dr hab.Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Dr Marcin Żak
przedmiot całoroczny 
soboty zjazdowe, 10.45-13.15,
s. 218, ul. Olszewskiego 2
Procedowanie przed MTK – Warsztaty
(studia stacjonarne)
Dr hab. Adam Górski
Dr Krzysztof Michalak
Mgr Michał Toruński
semestr zimowy
poniedziałki, 11.30-13.45,
sala Sztuka, Bracka 12
Międzynarodowe i europejskie prawo karne
(studia stacjonarne)
Dr hab. Adam Górski semestr zimowy
wtorki, 11.30-13.45,
w sali 218, Olszewskiego 2
Prawne zagadnienia dowodów
(studia stacjonarne)
Dr Marcin Żak semestr zimowy
środy, 15.00-16.30,
s. Sztuka ul. Bracka 12
Postępowanie w sprawach nieletnich
(studia stacjonarne)
Prof. UJ, dr hab.Dobrosława Szumiło-Kulczycka semestr zimowy
czwartki, 15.00-16.30,
s. 218  ul. Olszewskiego 2
Postępowania karne szczególne
(studia niestacjonarne)
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski,
Dr Paweł Czarnecki
semestr zimowy
soboty zjazdowe, 8:15-10:30, Aud. Maksimum, sala konferencyjna, ul.Krupnicza 33
Postępowania karne szczególne
(studia stacjonarne)
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski,
Dr Paweł Czarnecki
semestr letni
czwartki, 15.00-16.45 sala „Przewiązka”, ul. św. Anny 6
Pisma procesowe w postępowaniu karnym – warsztaty
(studia stacjonarne)
Dr Marcin Żak,
Dr Paweł Czarnecki
semestr letni
czwartek, 16.45-18.15, sala 300, ul.Bracka 12
Prawo karne procesowe w administracji
(dla studentów administracji II stopnia)
Prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka semestr letni
czwartki, 15.00-16.45 sala 52 CN  
Pisma procesowe w postępowaniu karnym – warsztaty
(studia niestacjonarne)
Dr Marcin Żak semestr letni
soboty zjazdowe, 8:15-10:30, sala 14, ul. Olszewskiego 2