Materiały

Test Posemestralny Zosi Samosi
 
Postępowanie w sprawach nieletnich – prezentacja
 
Zajęcia organizacyjne – gr. Pawła Czarneckiego
 
Nowa seria filmów powtórkowych – VadeMecum Karnoprocesowe
 
3 ostatnie rady do egzaminu z Procesu karnego
 
KPKowskie pogwarki
 
Testy samosprawdzające Pawellasa
 
5 rad do egzaminu ustnego z Procesu karnego
 
10 rad do egzaminu z Procesu karnego
 
Nagrania mp3 Pawellasa – dla tych, którzy zaczynają od zera
 
Wykład  art. 438/439 KPK
 
Jak rozwiązywać kazusy z KPK – nagranie wideo
 
Kwalifikacja prawna – wykład wideo Pawellasa
 
Ilustracja wykładu 17.01.2019 r.
 
PZD – pliki z prezentacjami
 
Zasady procesowe – wprowadzenie
 
Prawne zagadnienia dowodów – materiały
 
Pouczenia w postępowaniu karnym
 
Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
 
Przykładowa magisterka