Grant NCN Opus 10

Cncnelem  projektu NCN, Opus 10 (HS-5) „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”: kierownik projektu: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, realizowanego w latach 2016-2020 jest analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza regulacji prawnych w Polsce w kontekście stosownych unormowań dotyczących kosztów postępowań karnych w innych systemach prawnych. Wstępnie zakłada się, że jako systemy porównawcze, wybrane zostaną systemy zbliżone kulturą prawną do systemu polskiego, a zatem będą to systemy państw europejskich, o kontynentalnym modelu postępowania karnego (Niemcy, Austria, Francja, Włochy ewentualnie inne w zależności od wyników kwerendy). Planowane analizy obejmą także dane statystyczne gromadzone w Polsce oraz w porównywanych systemach prawnych. Celem tych analiz będzie uchwycenie możliwych metod regulowania kosztów procesu oraz wpływu tych metod na wysokość kosztów oraz sposób rozkładu ich ponoszenia przez uczestników postępowań karnych. Badania prowadzone będą na aktach prawomocnie zakończonych postępowań karnych w których wnoszono akty oskarżenia do sądów. Ich celem będzie ustalenie, w jakiej relacji pozostają wyrzeczenia o kosztach procesu w stosunku do orzekanych kar, w tym w szczególności do kar finansowych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przypadkiem nie jest tak, że koszty procesu karnego nierzadko przekraczają kary finansowe jakie są wymierzane wobec sprawców czynów zabronionych.

Informujemy o możliwości zatrudnienia w projekcie (poniżej szczegóły w stosownych podstronach):

Zatrudnianie stypendystów: http://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/grant-badawczy-ncn-opus-10/

Zatrudnianie innego personelu: http://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/grant-ncn-zatrudnianie-wykonawcow/