Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UJ
Katedra Postępowania Karnego
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków

Sekretariat Katedry:
ul. Olszewskiego 2, pok. 117, 31-007 Kraków
tel. (12) 663 14 65, faks: (12) 422 63 06

e-mail: sekret@cicero.law.uj.edu.pl