Seminaria 2022-2023

SEMINARIA IV i V ROKU w roku 2022-2023

seminaria magisterskie – studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku.
Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab. Michał Rusinek oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ.

seminaria magisterskie – studia niestacjonarne:

Seminarium katedralne dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi  dr hab. Michał Rusinek

Proseminarium niestety nie będzie prowadzone w roku 2022-2023.


SEMINARIA IV i V ROKU w roku 2020/21

studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – oraz dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ;
–  prof. dr hab. Piotr Hofmański oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;

Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku:
–  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ;
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki;


studia niestacjonarne:

Seminarium dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (zapisy na IV rok trwają);


 

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU w 2019/20

studia stacjonarne:

Zostaną utworzone trzy grupy seminaryjne IV roku:
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki, 14.00 (zapisy trwają);
–  prof. dr hab. Piotr Hofmański oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – co 2 tyg. (lista jest już zamknięta);
–  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ – czwartki, 13.15 (zapisy trwają);

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – poniedziałki, 16.30;
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki, 15.30;

Ma być także – jak co roku – prowadzone proseminarium dla studentów III roku (poniedziałki, 13.15-14.45, s.300 i wedle odrębnego harmonogramu)
– dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ i dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, przy współpracy pozostałych członków zespołu).


studia niestacjonarne:

Seminarium dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową będzie prowadził  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ  w soboty zjazdowe o godzinie 14.45 (zapisy trwają);


 

Seminaria 2018/19

Proseminarium

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, przy współpracy pozostałych pracowników Katedry
– niektóre czwartki, 15.00-16.30 i według oddzielnego harmonogramu (wyjścia do sądów itp), sala 300
Proseminarium jest powiązane z Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Karnego.

Seminaria IV roku

dr hab. Adam Górski, prof. UJ
„Prawo medyczne oraz naprawa pomyłek sądowych”
– poniedziałki, 9.00-10.30

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
„Wokół pokrzywdzonego w procesie karnym”
– poniedziałki, 11.30-13.00 (grupa seminarium jest powiązana z programem badawczym, który trwa w Katedrze).

Seminaria V roku (kontynuacja ubiegłorocznych seminariów IV roku)

dr hab. Adam Górski, prof. UJ
„Międzynarodowe prawo karne”
– poniedziałki, 15.00-16.30

dr Michał Rusinek (kontynuacja seminarium dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, prof. UJ)
„Proces karny w praktyce”
– czwartki, 15.00-16.30

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
„Pokrzywdzony w postępowaniach represyjnych”
– poniedziałki, 13.15-14.45


 

Seminaria 2017/18

Proseminarium

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, przy współpracy pozostałych pracowników Katedry
– niektóre czwartki, 15.00-16.30 i według oddzielnego harmonogramu (wyjścia do sądów itp), sala 300
Proseminarium jest powiązane z Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Karnego.

Seminaria IV roku

prof. dr hab. Piotr Hofmański i dr hab. Adam Górski, prof. UJ (wspólnie z seminarium V roku)
„Międzynarodowe prawo karne”
– poniedziałki, 8.00-11.00 zasadniczo co drugi tydzień w 310

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
„Proces karny w praktyce”
– czwartki, 11.30-13.00 w 310

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
„Pokrzywdzony w postępowaniach represyjnych”
– czwartki, 9.30-11.00 w 308
Ta grupa seminarium jest powiązana z programem badawczym, który trwa w Katedrze.

Seminaria V roku (kontynuacja ubiegłorocznych seminariów IV roku)

prof. dr hab. Piotr Hofmański i dr hab. Adam Górski, prof. UJ
„Międzynarodowe prawo karne”
– poniedziałki, 8.00-11.00 zasadniczo co drugi tydzień w 310 (wspólnie z seminarium IV roku)

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
„Uczestnicy postępowań w sprawach o czyny karalne”
– czwartki

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
„Procesowe prawo karne gospodarcze i skarbowe”
– czwartki


Seminaria 2016/17

Proseminarium

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, przy współpracy pozostałych pracowników Katedry
„Rzetelny proces karny”
– czwartki, 13.15-14.45 i według oddzielnego harmonogramu, sala 300

Seminaria IV roku

prof. dr hab. Piotr Hofmański i dr hab. Adam Górski, prof. UJ
limit 10 osób
„Międzynarodowe prawo karne”
– poniedziałki, 8.00-11.00 co drugi tydzień w 310
począwszy od 3 i 17 października

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
limit 10 osób
„Uczestnicy postępowań w sprawach o czyny karalne”
– wtorki, 11.30-13.00 w 308

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
limit 10 osób
„Procesowe prawo karne gospodarcze i skarbowe”
– czwartki, 11.30 w 310

Seminaria V roku (kontynuacja ubiegłorocznych seminariów IV roku)

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
„Środki zaskarżenia”
– wtorki, 13.15-14.45 w 308

dr hab. Adam Górski, prof. UJ
„Międzynarodowe prawo karne i prawo medyczne”
– wtorki, 13.15 w 310