Seminaria i proseminarium 2023-2024

SEMINARIA IV i V ROKU oraz PROSEMINARIA III roku – 2023-2024

seminaria magisterskie – studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku.
Zostaną utworzone grupy seminaryjne IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab. Michał Rusinek a także prof. dr hab. Piotr Hofmański oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;

seminaria magisterskie – studia niestacjonarne:

Seminarium katedralne dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi dr hab. Michał Rusinek

Po kilkuletniej przerwie znów będzie prowadzone cieszące się dawniej dużym zainteresowaniem proseminarium z procesu karnego III roku!

 

Wszystkie zainteresowane (i uprawnione) osoby zapraszamy na seminaria magisterskie prowadzone na kierunku prawo w naszej Katedrze. Liczba uruchomionych grup będzie zależeć od liczby zgłoszeń oraz od innych czynników (np. wiążącego nas zakazu planowania godzin ponadwymiarowych). Osoby zainteresowane pisaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Piotra Hofmańskiego, prof. Adama Górskiego, prof. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, dr hab. Michała Rusinka lub prof. Andrzeja Światłowskiego prosimy o zgłaszanie się drogą mailową bezpośrednio do odpowiedniego prowadzącego (w wypadku osób zainteresowanych seminarium prof. Piotra Hofmańskiego – do prof. Andrzeja Światłowskiego). W mailu proszę podać średnią ocen z dotychczasowych studiów oraz ocenę uzyskaną z egzaminu z procesu karnego (lub datę planowanego przystąpienia do tego egzaminu).

Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, poszczególni prowadzący zachęcają Uczestników seminariów do wyboru tematów nie tylko z zakresu postępowania karnego, ale także m.in. międzynarodowego i europejskiego prawa i postępowania karnego, sprawiedliwości tranzycyjnej, prawa karnego skarbowego (zwłaszcza procesowego) i prawa wykroczeń (zwłaszcza procesowego), prawa medycznego, prawa dyscyplinarnego, prawa policyjnego, w tym prawnych zagadnień służb specjalnych, czynności operacyjnych oraz szczegółowych zagadnień prawa dowodowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2023 r. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów do poszczególnych prowadzących, gdyby zainteresowanie okazało się nadspodziewanie duże (obowiązują wydziałowe limity liczebności grupy seminaryjnej). Ogłoszenie wyników – najpóźniej 25 września 2023 r.


 

SEMINARIA IV i V ROKU w roku 2022-2023

seminaria magisterskie – studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku.
Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab.