Grant badawczy NCN Harmonia 4

GRANT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI  – HARMONIA 4 (2013-2015).

„Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” to grant realizowany jest przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a kierownikiem grantu jest prof. dr hab.Piotr Hofmański, a głównym koordynatorem dr Paweł Czarnecki Powyższe przedsięwzięcie naukowe jest jest efektem wygrania konkursu „Harmonia 4” i został sfinansowany na mocy decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 22 lipca 2013 roku. Jest to inicjatywa niezwykle wysokiej rangi tak w skali krajowej, jak też międzynarodowej przede wszystkim ze względu na niezwykle skomplikowaną płaszczyznę badań z zakresu praw i wolności obywatelskich.

Wykonawcy przewidują wieloaspektową analizę problematyki badawczej począwszy od konfrontacji konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolności z rozmaitymi metodami zbierania dowodów, poprzez prawne aspekty pozyskiwania materiału dowodowego z operacyjnych działań organów państwa oraz podmiotów prywatnych, skończywszy na możliwości wykorzystania dowodu transgranicznego. Nigdy dotąd nie przeprowadzono równie szeroko zakrojonych badań prawnoporównawczych, których celem byłby opis i szczegółowa analiza rozwiązań normatywnych przyjętych w systemach prawnych innych takich państw jak: Austria, Brazylia, Estonia, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Turcja, USA, Węgry, Włochy.

Przedsięwzięcie stanie się nie tylko doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń, ale będzie również służyło wypracowaniu optymalnych rozwiązań dla procedury karnej, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym.

Zwieńczeniem dwuletnich prac realizowanych w międzynarodowej grupie badawczej będzie dwujęzyczna (polsko-niemiecka) monografia, która dla szerszego grona odbiorców będzie nieocenionym źródłem informacji omawianej problematyki z szerokiej perspektywy prawnoporównawczej, kompleksowo ujmująca owoce nawiązanej współpracy.

Mamy nadzieję, że efekty naszych badań umożliwią konsolidację sił wokół rosnącego zjawiska przestępczości transgranicznej, a w Europie jednocześnie pozwolą zacieśnić politykę informacyjną w obszarze bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

120px-Adobe_PDF_icon Decyzja o przyznaniu grantu

Więcej informacji na  stronie grantu: 

http://www.law.uj.edu.pl/~kpk/dowody/strona-glowna/