Informacja o naszej dydaktyce w roku 2016/17
 
Dziękujemy za oceny studenckie
 
Proseminarium katedralne w roku 2016-17
 
VI Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2017
 
„Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania.” (konferencja międzynarodowa 14-15 października 2016 r.)
 
Najczęściej zadawane pytania
 
Pokrzywdzony – nadmiar czy niedomiar gwarancji procesowych?
 
Zakończenie sesji egzaminacyjnej
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego z 12 września 2016 r.
 
Studia Podyplomowe Prawa Karnego Procesowego 2016/17
 
Seminaria IV roku – listy przyjętych
 
Zdjęcia z zakończenia edycji studiów podyplomowych prawa karnego procesowego 2015-16
 
Studia podyplomowe prawa karnego procesowego 2016-17 – ulotka
 
Grant NCN Opus 10- zatrudnianie wykonawców
 
Grant NCN Opus 10 – rekrutacja stypendystów
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego z 3 września 2016 r.
 
 

Archiwum