Konferencja „Od sprzeciwu do kasacji”
 
Terminy egzaminów z procesu karnego
 
Seminarium o mediacji – 28 XI 2015 r.
 
Ćwiczenia z KPK – grupy P. Czarneckiego
 
Seminarium o dowodzie nielegalnym w Kodeksie postępowania karnego (art. 168a)
 
wyjazd proseminarzystów do Wieliczki
 
przeniesione dyżury
 
Seminarium naukowe – „Między szkołą a sądem”
 
Ćwiczenia z KPK – grupy P. Czarneckiego
 
„W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione” – Piąta Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2016 r. – aktualizacja
 
Postępowania karne szczególne
 
Zajęcia TBSP – Postępowanie karne
 
Ćwiczenia z KPK – grupy P. Czarneckiego
 
Referat mgr. Krzysztofa Michalaka – 3.11.2015 r.
 
Seminarium o dowodzie nielegalnym w Kodeksie postępowania karnego – 20 listopada 2015 r.
 
 
 

Archiwum