Najczęściej zadawane pytania
 
Termin ogłoszenia wyników
 
Zasady odpowiadania na korespondencję mailową
 
Termin oglądania prac z egzaminu z KPK
 
Lista przyjętych na seminarium IV roku – temat wiodący „Pokrzywdzony w postępowaniach represyjnych”
 
Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18 – aktualizacja
 
Możliwość pisania pracy magisterskiej z tematyki międzynarodowego prawa i procesu karnego
 
VII Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2018
 
Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18 – ćwiczenia – aktualizacja
 
Studia Podyplomowe Procesu Karnego  – aktualizacja
 
Grant NCN Opus 12- zatrudnianie wykonawców
 
Grant NCN Opus 12 – rekrutacja stypendystów
 
Seminarium dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej
 
Egzamin w wyjątkowej formie ustnej.
 
Prośba związana z rejestracją na egzamin
 
Zapisy na seminaria – uzupełnienie danych
 
 

Archiwum