Apel sędziów Trybunałów Międzynarodowych do Prezydenta RP
 
Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 
Stanowisko dziekanów wydziałów prawa
 
Zapisy na seminaria IV roku
 
Zebranie grantowe Opus 10
 
Seminarium IV roku, grupa II – lista przyjętych
 
Zakończenie roku
 
Referat mgr. Pawła Dębowskiego – 29.06.2017 r.
 
Studia Podyplomowe Procesu Karnego
 
Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18
 
Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18 – ćwiczenia
 
W okresie wakacyjnym dyżury nie odbywają się.
 
Termin oglądania prac z egzaminu z KPK
 
Trwa ocena studencka
 
Porządek egzaminów magisterskich 28 czerwca.
 
Informacja przed egzaminem w dniu 28 czerwca 2017 r.
 
 

Archiwum