Dyżur mgr Małgorzaty Czerwińskiej
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Seminaria doktorskie sobotnie
 
Seminaria prof. Andrzeja Światłowskiego i proseminaria w najbliższym czasie
 
Referat mgr Patrycji Balcer- 2.12.2016 r.
 
Zebranie grantowe
 
Konferencja „Zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k.”
 
Krakowska tradycja
 
Termin zgłoszeń na VI Studencką Konferencję Karnoprocesową w Krakowie
 
terminy dyżurów
 
Jednoczynowy zbieg odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie
 
Stosowanie co do zasady ustawy nowej w kwestiach procesowych
 
Ukazał się Tom VI Systemu Procesu Karnego – „Strony i inni uczestnicy postępowania karnego”
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Drugie wydanie Komentarza KPK
 
 

Archiwum