Aktualny komentarz do KPK
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego z 27 czerwca 2015 r.
 
Piąta Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2016 r. – aktualizacja
 
Ostatni dyżur przed przerwą wakacyjną
 
Egzaminy magisterskie 9 lipca.
 
Ogłoszenie wyników egzaminu z procesu karnego, który odbył się 27 czerwca
 
Zapraszamy na seminaria IV roku
 
Egzaminy magisterskie 2 lipca
 
Egzaminy magisterskie 30 czerwca
 
Egzamin z procesu karnego 27 czerwca
 
Termin oglądania prac
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego z 18 czerwca 2015 r.
 
„Intertemporalne zagadnienia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” – 19 czerwca 2015 r.
 
Egzamin w wyjątkowej formie ustnej
 
w sprawie nieporozumienia dotyczącego „przywracania terminów”
 
Egzaminy magisterskie – 22 czerwca 2015 r.