Już tylko 100 dni do przedterminu
 
Referat mgr. Pawła Winiarskiego– 8.2.2018 r.
 
Zebranie uczestników grantu NCN Opus 12
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
W maju nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych
 
Grant NCN Opus 10- zatrudnianie wykonawców
 
Zmiana terminu dyżuru
 
Prawne zagadnienia dowodów – materiały
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Sukces w Mistrzostwach UJ w Narciarstwie Alpejskim
 
Egzaminy z przedmiotu Postępowanie w sprawach nieletnich
 
Referat mgr. Mariusza Ratajczaka– 11.1.2018 r.
 
Materiały do Prawnych zagadnień dowodów
 
Gratulacje dla Anny Sikory i Jana Kluzy
 
zagadnienia – procesowe prawo wykroczeń
 
Studia podyplomowe – prawo karne procesowe
 
 

Archiwum