Konferencje katedralne

OKN – Oblicza procesu karnego 23-24.5.2024

438093062_818055493689624_2313794799193132852_nZapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Oblicza procesu karnego – nieoczywiste odpowiedzi na oczywiste pytania”, organizowaną w dniach 23-24 maja 2024 r. przez Prokuratora Krajowego, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia i  Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji jest podjęcie debaty nad aktualnym modelem procesu karnego, jego mocnymi i słabymi stronami oraz poszukiwanie optymalnych, choć czasem nieoczywistych rozwiązań. Szczegóły na wydarzeniu https://www.facebook.com/events/311407805314766
Do zobaczenia

Conference „Contemporary Challenges of International Criminal Justice” 1.6.2024

posterThe Kraków Center for International Criminal Justice together with the Department of Criminal Procedure at the Jagiellonian University in Kraków are pleased to announce the conference: “Contemporary Challenges of International Criminal Justice”. Saturday, 1 June 2024  – Jagiellonian University in Kraków, Poland

We would like to invite researchers, scholars and practitioners to this very special event during which the beautiful city of Kraków will become a host for esteemed international experts in the field of international criminal justice. 

The preliminary conference programme includes the following panels: 

I: The Principle of Complementarity in the Rome Statute  

II: Jurisdiction of the International Criminal Court: Today and Tomorrow 

III: New Technologies and the International Criminal Justice 

Each panel will be focused on essential issues that require attention of international community and we hope that the conference will become a forum for a lively and constructive discussion. Please, note that the conference will be held in English. 

To attend the conference, please complete the online registration form available here. Registration should be completed by 30 April 2024. 

The conference fee is 100 EUR, which includes meals during the event (coffee and lunch break) and conference materials. The conference fee should be paid by 15 May 2024 via money transfer. Further information will be provided to participants following registration. 

The Conference is supported by a grant from the Faculty of Law and Administration under the Strategic Programme Excellence Initiative at Jagiellonian University. 

Conference programme  icon.pdf., General Information icon.pdf., Postericon.pdf

If you have any questions, please contact us via e-mail address: sonia.bodzon@uj.edu.pl or pawel.czarnecki@uj.edu.pl lub pod nr telefonu: 669650513
 Organizing Committee: 

Prof. Dr. Piotr Hofmański 

Prof. Dr. Andrzej Światłowski

Dr. Sonia Głogowska 

Dr. Paweł Czarnecki 

Model prokuratury wobec zmian cywilizacyjnych – zakończyła się zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ i Stowarzyszenie Lex Super Omnia konferencja naukowa

panelII

W dniach 23 i 24 marca odbyła się w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ oraz Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia konferencja o modelu prokuratury wobec zmian cywilizacyjnych.
W pierwszym dniu – 23 marca 2023 r. – punktualnie o 10:00 obrady rozpoczął dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ – Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Przybyłych licznie uczestników powitali – w imieniu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia – p. prokurator Mariusz Krasoń, zaś w imieniu Katedry Postępowania Karnego UJ – prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski. Pierwszy panel był poświęcony kwestiom ustrojowym, moderował prof. Adam Bodnar, głos zabierali: prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Grzegorz Kuca, prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż, prokurator dr Michał Mistygacz oraz prof. Andrzej Światłowski. W panelu drugim – międzynarodowym – uczestniczyli: prof. Adam Górski, prokurator Jerzy Iwanicki, dr Roksana Wszołek, dr Sonia Głogowska i dr Aneta Leszczyńska. Moderowała prof. Barbara Nita-Światłowska.
Po południu odbył się panel kryminalnopolityczny moderowany przez prof. Piotra Kardasa z udziałem prokuratora Jarosława Onyszczuka, prof. Włodzimierza Wróbla i prof. Olgi Sitarz.
W drugim dniu (piątek 24 marca 2023 r.) odbyły się: najobszerniejszy panel karnoprocesowy oraz panel organizacyjno-pracowniczy. W panelu procesowym wzięła m.in. udział prof. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, zaś w organizacyjno-pracowniczym – dr Paweł Czarnecki, oboje z naszej Katedry.
W sali Audytoryjnej Pałacu Larischa oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników reprezentujących głównie środowisko prokuratorów i pracowników naukowych, ale też sędziowie, adwokacji i radcy prawni, jak też osoby wykonujące inne zawody.
Sprawny przebieg konferencji zawdzięczamy przede wszystkim jej głównym organizatorom, którymi byli: z ramienia LSO – prokurator Maciej Płeszka, zaś z ramienia Katedry Postępowania Karnego UJ – dr Roksana Wszołek. Konferencja nie mogłaby się udać bez nieocenionego p. Wojciecha Wyżykowskiego oraz bez członków Koła Naukowego – pp. Julii Bałtenbach, Klaudii Paluch i Łukasza Dziedzica. Podziękowania kierujemy też do do prof. Sławomira Dudzika – kierownika Katedry Prawa Europejskiego, który brał udział w opracowaniu koncepcji konferencji.

337539776_1073416230715507_8382832585409709660_n  AŚ

DSK  AL  SG  IMG_20230323_132249  IMG_20230323_151503  IMG_20230323_163544  IMG_7462  IMG_7473

Na przedostatnim zdjęciu jesteśmy z przedstawicielami Koła Naukowego – pp. J.Bałtenbach, K.Paluch i Ł. Dziedzicem, zaś na ostatnim – z prokuratorami z Lex Super Omnia – pp. M.Krasoniem, R.Kmieciakim, M.Mistygaczem i M.Płeszką.

 

Konferencja – Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości – 27.05.2022 r.

plakat pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt: „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Prawo i postępowanie karne”, która odbędzie się w dniu  27.05.2022 r.:, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie (Aula).

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie w jaki sposób pandemia Covid – 19 wpłynęła na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy. Referenci postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pandemia stała się pretekstem do zmian w przepisach prawa, dokonają ich oceny przez pryzmat prawa do sądu oraz gwarancji rzetelnego procesu, wskażą w jaki sposób pandemia covid wpłynęła na praktykę oraz czy zmiany te mogą wejść na stałe do procesu karnego.

Program konferencji w załączeniu:icon.pdf   Program PL oraz j. angielskim icon.pdfProgram ENG

Konferencja odbędzie się w j. polskim oraz angielskim z udziałem tłumaczy symultanicznych

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji w Krakowie uprzejmie prosimy o wypełnienie microsoft-forms-logoformularza zgłoszeniowego :

oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł najpóźniej 21 maja 2022 r. na konto: PEKAO S.A. O/Kraków   71 1240 4722 1111 0000 4853 4484, tytuł przelewu: „Konferencja SAP 2100220- Imię i Nazwisko uczestnika

Osoby, które zainteresowane są skorzystaniem z noclegów w Krakowie zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat rezerwacji hoteli – liczba miejsc ograniczona.

Konferencja stanowi drugą część szerszego projektu  poświęconego wpływowi pandemii covid – 19 na wymiar sprawiedliwości w ogóle. Część pierwsza, poświęcona wpływowi pandemii na proces cywilny  realizowana jest przez Uniwersytet Śląski w dniu 26.05.2022  https://us.edu.pl/centra-badawcze/icbws/konferencja-wplyw-covid-19/.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego.  Patronat medialny objął  portal”Magiczny Kraków” Zrzut ekranu 2022-05-10 115230

 

„Contemporary challenges in international criminal justice” – 1.6.2024

International_Criminal_Court_logo.svgTemat przewodni konferencji stanowić będą współczesne problemy międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Podczas pierwszego panelu prelegenci poruszą tematy związane z komplementarnością jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz rozwojem krajowych mechanizmów ścigania zbrodni międzynarodowych. Paneliści zwrócą uwagę m.in. na problemy z kooperacją państw z trybunałami międzynarodowymi oraz na konieczność udział państw i MTK w kształtowaniu nowych warunków bezpieczeństwa na świecie. Drugi panel obejmie nowe technologie w służbie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Konferencja stworzy okazję dla rozważań i dyskusji nad wpływem nowych technologii na postępowanie w sprawie odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe, prowadzone przez trybunały międzynarodowe. W debacie poruszone zostaną kwestie natury ogólnej, a zatem szanse, zagrożenia i perspektywy wiążące się z korzystaniem ze zdobyczy technologicznych w toku procesu karnego w wymiarze międzynarodowym. Wśród szczegółowych tematów objętych programem konferencji należy natomiast wyróżnić: (1) możliwe zastosowania dla sztucznej inteligencji, w tym w toku analizy i systematyzowania gromadzonych dowodów; (2) możliwość zastosowania nowych technologii w związku z procesem zabezpieczania i gromadzenia dowodów, w tym przy udziale społeczności międzynarodowej; (3) wpływ nowych technologii na realizację uprawnień stron procesowych oraz świadków i ofiar przestępstw, w szczególności zaś na prawo do obrony; (4) wpływ nowych technologii na zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia psychicznego świadków i ofiar. Silny nacisk położony zostanie na aspekty praktyczne sprawowania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. 

Konferencja – Standardy dowodzenia w postępowaniu karnym – 26 września 2020 r.

Program konferencji a-300x168Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ w porozumieniu z Katedrą Postępowania Karnego UJ. Konferencja pt: „Standardy dowodzenia w postępowaniu karnym: ile trzeba/ wystarczy, by skazać człowieka?”  26 września 2020 roku – sobota. Patronat nad konferencją objął Krakowski Instytut Prawa Karnego oraz Sąd Apelacyjny w Krakowie.

(UWAGA!) W WERSJI ONLINE, za pośrednictwem przesłanych we wcześniejszym terminie audiowizualnych linków do wystąpień, odpowiednio umieszczanych na specjalnie ku temu utworzonej grupie na portalu społecznościowym Facebook. Więcej informacji w wydarzeniu.

https://www.facebook.com/events/1396988963838675

Program konferencjiicon.pdf

Konferencja „Kontrowersyjne aspekty nowelizacji KPK z 2019 roku” – 16 listopada 2019 r.

plakat16 listopada 2019 r. Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Postępowania Karnego UJ zorganizowały konferencję pt. „Kontrowersyjne aspekty nowelizacji KPK z 2019 roku”. Konferencja odbyła się w Poroninie w ośrodku @Willa Leśny Potok Organizowana przez nas konferencja za przedmiot badań obrała najnowszą nowelizację procedury karnej z lipca 2019 r., a referaty prelegentów pozwolą na przekrojowe przejście przez wszystkie zmiany, umożliwiając tym samym późniejszą dyskusję i wymianę poglądów dotyczących poruszanych kwestii.

Program120px-Adobe_PDF_icon

Międzynarodowa konferencja „Evidence in the light of general principles of criminal procedure – 23-25 września 2019 r.”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Evidence in the light of general principles of criminal procedure” została zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego TBSP UJ. Wydarzenie odbyło się przy współpracy licznych ośrodków uniwersyteckich w dniach 23–25 września 2019 roku w Wiedniu. Celem Konferencji było zgłębienie szerzej omawianej tematyki dowodowej z punktu widzenia różnych systemów postępowania karnego na arenie międzynarodowej.

71220845_2742666785756999_6121832395562811392_n 71187682_2736827586340919_5548999786817912832_o

Podczas 3 paneli wystąpiło w sumie 19 uczestników z 7 krajów m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Grecji i Ukrainy oraz Włoch. W swoich wystąpieniach uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie z jakimi wyzwaniami i jak musimy się współcześnie mierzyć w związku z globalizacją i rozwojem nowych technologii w temacie dowodów w procesie karnym. Panele pełne były owocnych dyskusji, niezwykle ciekawej analizy porównawczej omawianej tematyki w różnych systemach prawnych. Na koniec zgromadzeni goście zgodnie pogratulowali referentom wyboru tematów, które były nie tylko niezwykle różnorodne, ale stanowiły ciekawe wprowadzenie do pasjonującej dyskusji. Uczestnicy, wyrazili życzenie, aby po konferencji przygotować publikację z tekstami referatów i przebiegiem dyskusji.

Wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc Stancji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, która objęła Konferencję patronatem oraz udostępniła uczestnikom miejsce obrad w swoim ośrodku. Dodatkowo, Konferencja uzyskała znaczące wsparcie finansowe Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji „Bratniak”. Ponadto, wydarzenie zostało objęte patronatami przez następujące:

 

 

Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy!

Konferencja „System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna” – Kraków, 9-10 marca 2019 r.

DSC_4216_W sali „Refektarz” budynku wydziałowego przy ulicy Olszewskiego 2. dobiegła końca VIII Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa, w tym roku odbywająca się pod hasłem „System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna”. Spotkanie upamiętniało postać prof. dr hab. Zbigniewa Dody – profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Postępowania Karnego, Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego – w 75. rocznicę jego urodzin i 20. rocznicę śmierci.

Konferencję otwarła prof. Barbara Iwańska – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przedstawione zostały listy z pozdrowieniami od osób, które nie mogły przybyć na konferencję (między innym z powodu ważnych spotkań stowarzyszeń sędziowskich odbywających się równolegle w innych miastach) a w całości odczytany obszerny list od Prezesa SN Stanisława Zabłockiego.

W pierwszym panelu dyskusyjnym głos zabrali: sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, dr Michał Hudzik, SSA prof. Barbara Nita-Światłowska oraz SSO dr Grażyna Artymiak.

Już jesienią minionego roku swojego patronatu udzielili konferencji: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – p. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – mec. Jacek Trela, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie – dr Marcin Sala-Szczypiński oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński.

Po dyskusji i przerwie na kawę odbył się drugi panel dyskusyjny, w którym zasiedli: SSA prof. Jerzy Skorupka, prof. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. Krzysztof Woźniewski oraz dr Zbigniew Wrona i dr Paweł Czarnecki.

W tej części obrad była obecna także pani Barbara Doda – małżonka profesora Zbigniewa Dody. Był też obecny profesor Stanisław Waltoś.

Po południu referaty prezentowali młodzi przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Wieczorem – do wyboru „Wróg ludu” H.Ibsena w reżyserii J.Klaty w Teatrze Starym lub zwiedzanie ekspozycji multimedialnej Muzeum Kraków (d. MHMK) w podziemiach Rynku Głównego.

W niedzielę zaprezentowano pozostałe wystąpienia. Najliczniej był reprezentowany ośrodek wrocławski. Kolejne spotkanie za rok, tym razem zapewne gdzieś poza Krakowem, w pierwszej połowie marca. Zajmiemy się prawdopodobnie aksjologicznymi fundamentami procesu karnego.

SKK 2019 20   SKK 2019 19   SKK 2019 18   SKK 2019 17   SKK 2019 16   SKK 2019 15   SKK 2019 14   SKK 2019 13   SKK 2019 12   SKK 2019 11   SKK 2019 10   SKK 2019 09   SKK 2019 08   SKK 2019 07   SKK 2019 06   SKK 2019 05   SKK 2019 04   SKK 2019 03   SKK 2019 02   Wisła19 05   SKK 2019 06

Komitetem organizacyjnym konferencji kierował ponownie dr Paweł Czarnecki, pomagali mu doktoranci w Katedrze Postępowania Karnego, Spośród sponsorów zewnętrznych szczególne podziękowania  za hojne wsparcie kierujemy do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Tak było w poprzednich latach:

na siódmej konferencji w Krakowie – Nowej Hucie w marcu 2018 r. 

w Krakowie w marcu 2017 r. 

w Wiśle w marcu 2016 r.: 

w roku 2015 w Krakowie: 

w roku 2014 w Krakowie: 

w 2013 w Wiśle: Catering konferencyjny przygotowała restauracja „Piwnica pod Kominkiem„, ul. Bracka 13.  Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk na najwyższym poziomie) zapewniła jak co roku Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Konferencja „Koszty procesu karnego”

DSC_4153W Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a odbyła się 8 marca 2019 r.  konferencja Koszty procesu karnego, poświęcona między innymi prezentacji i dyskusji wstępnych wyników programu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Obrady otwarła kierująca programem badawczym dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ. W pierwszym panelu dyskusyjnym, moderowanym przez prof. Stanisława Waltosia swoje referaty wygłosili: dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ, dr Paweł Czarnecki, dr Grażyna Artymiak, mgr Anna Sikora i mgr Agnieszka Orfin. Po  przerwie, w drugim panelu dyskusyjnym moderowanym przez prof. Katarzynę Dudkę z UMCS, wzięli  udział: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka i doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska z UW, dr hab. Andrzej Światłowski, dr hab. Wojciech Dadak i mgr Paweł Dębowski z UJ. W dyskusji, oprócz panelistów i moderatorów głos zabrali między innymi: dr Zbigniew Wrona, prof. Jerzy Skorupka i prof. Dobrosława Szumiło-Kulczycka.

Koszty 19 04 Koszty 19 01 Koszty 19 02 Koszty 19 03Koszty 19 21 Koszty 19 22 Koszty 19 23 Koszty 19 24 Koszty 19 26 Koszty 19 27 Koszty 19 28 Koszty 19 29 Koszty 19 30 Koszty 19 05 Koszty 19 06 Koszty 19 07 Koszty 19 08 Koszty 19 09 Koszty 19 10 Koszty 19 12 Koszty 19 13 Koszty 19 14 Koszty 19 15 Koszty 19 16 Koszty 19 17 Koszty 19 19 Koszty 19 20

Konferencja „Koszty procesu karnego” – 8 marca 2019 r.

koszty_procesu_karnego_2019_d_ost (1)-1
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 marca 2019 roku, w Krakowie, w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a, w sali nr 103, odbędzie się konferencja naukowa poświęcona problematyce finansowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz kosztów postępowania karnego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie Opus 10 (2015/19/B/HS5/01217), którego kierownikiem jest dr hab. prof. UJ, Dobrosława Szumiło-Kulczycka.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, jak również do przekazania informacji o tym przedsięwzięciu współpracownikom, członkom katedry oraz innym osobom zainteresowanym tematyką kosztów postępowania karnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej icon.pdfKoszty procesu – program konferencji

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie osób chętnych do udziału w konferencji do dnia 1 marca 2019 r. na adres e-meil: sekret@cicero.law.uj.edu.pl

Konferencja”System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna” 9-10 III 2019 r.

SKK 2019 Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy na kolejną, VIII Studencką Konferencję Karnoprocesową – „System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w budynku ul. Olszewskiego 2 w Krakowie, s. Refektarz 9-10 marca 2019 r. Konferencja upamiętnia 75. rocznicę urodzin oraz 20. rocznicę śmierci Prof. Zbigniewa Dody –  profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną. Zamysłem organizatorów jest przypomnienie tej Postaci, której wpływ na doktrynę prawa karnego procesowego a później także na orzecznictwo sądowe jest z pewnością do dziś odczuwalny.W konferencji wezmą udział nie tylko przedstawiciele środowisk naukowych, ale także przedstawiciele zawodów prawniczych.

Patronatem objęli tegoroczną konferencję: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny

Załączamy icon.pdfProgram VIII Konferencji 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego oraz własnym mam przyjemność zaprosić do udziału – wraz ze Współpracownikami – w VIII Studencko-Doktoranckiej Konferencji Karnoprocesowej. Wystąpienia doktorantów i studentów będą w tym roku poprzedzone dwoma panelami dyskusyjnymi z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki.

 

System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna

Patronatem objęli tegoroczną konferencję: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy – w miarę możności

– o potwierdzenie przybycia: sekret@cicero.law.uj.edu.pl

 

 

 

 

 

VII SKK „Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?” 9-11 marca 2018 r.

DSC_0355

W Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej odbyła się VII SKK.

*** Program konferencji *** 

Konferencja odbyła się w tym roku dzięki istotnemu wsparciu ze strony Wydziału oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Byli obecni między innymi doktoranci i seminarzyści Katedry Postępowania Karnego UJ oraz liczna grupa studentów Akademii Leona Koźmińskiego, przybyłych na konferencję z prof. Moniką Całkiewicz i doktorem Michałem Hudzikiem.
Komitetem organizacyjnym konferencji kierował dr Paweł Czarnecki, pomagali mu między innymi Mateusz NowakAnna SikoraMagdalena Tokarska i Paweł Dębowski.


W piątek wieczorem konferencję poprzedziła impreza towarzysząca – kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry poświęcone kształceniu adeptów zawodów prawniczych, z wprowadzeniami do dyskusji prof. M.Całkiewicz, prof. H.Paluszkiewicz, prof. R.Olszewskiego oraz doktorów: Marcina Żaka i Pawła Czarneckiego.


Sobotnie obrady otworzył dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ w imieniu własnym oraz Dziekanów WPiA UJ oraz OIRP w Krakowie – profesora Jerzego Pisulińskiego i dra Marcina Sali-Szczypińskiego.

W pierwszym panelu plenarnym moderowanym przez prof. Jerzego Skorupkę (Uniwersytet Wrocławski, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu) swoje referaty zaprezentowali: Maciej Jurczyk (U.Śl), Karol Jarząbek (U.Wr.) i Amadeusz Małolepszy (U.Ł.)

DSC_0234 DSC_0232

W ożywionej dyskusji zabrali głos autorzy wystąpień oraz inni uczestnicy spotkania, między innymi: mgr Michał Basa, sędzia dr Maciej Czajka, dr Michał Hudzik i mec. Tomasz Bergel.
Po przerwie na kawę obrady były kontynuowane w dwóch zespołach tematycznych. W sali zielonej głos zabrali przedstawiciele ośrodka wrocławskiego, gdańskiego i katowickiego, obrady moderowałą prof. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), zaś w sali 209 swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele ośrodka wrocławskiego i ALK oraz UJ. Moderatorem był sędzia Wojciech Hermeliński.

04    01    02    03

W związku z planowaną wycieczką obowiązywały stroje nieformalne oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny czasowej.


Po południu uczestnicy konferencji zwiedzili Nową Hutę, zaś wieczorem obejrzeli w Teatrze Ludowym inscenizację „Sędziów” Stanisława Wyspiańskiego.

VII SKK 13   VII SKK 14   VII SKK 15   VII SKK 01   VII SKK 02   VII SKK 03   VII SKK 04   VII SKK 05   VII SKK 06   VII SKK 07   VII SKK 08   VII SKK 09   VII SKK 11   VII SKK 12


Konferencja jest merytorycznie powiązana z jednym z prowadzonych w Katedrze Postępowania Karnego programów badawczych (co widać choćby po tytule), nie jest natomiast finansowana z tego programu.


AUTOPROMOCJA

W drugim dniu obrady plenarne rozpoczęły się referatami Joanny Kurzynogi oraz Łukasza Brzezowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Wystąpili także: Wiktoria Rajzynger z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Patryk Gacka z UW i Aneta Leszczyńska z UJ. Moderatorem tej części obrad jest prof. Barbara Nita-Światłowska (UEK, sędzia SA w Krakowie).

08    05    06    07

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się ostatnia część obrad, moderowana przez prof. Radosława Kopra (Uniwersytet Śląski). Wygłoszone zostały ostatnie referaty, w tym weteranów naszych konferencji – Doroty Czerwińskiej i Błażeja Bocha w Uniwersytetu Wrocławskiego (ten ośrodek był zresztą – po raz kolejny – szczególnie licznie reprezentowany).

12    09   10    11

W ramach sesji poobiedniej konferencję zakończyły – zgodnie z tradycją – podsumowania pochodzące od członków Komitetu Naukowego.

W podsumowaniu dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ przekazał na ręce szefa komitetu organizacyjnego – doktora Pawła Czarneckiego – podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji, podziękował także wszystkim autorom wystąpień i innym uczestnikom konferencji, w szczególności członkom Komitetu Naukowego, którzy opracowali wnikliwe recenzje nadesłanych tekstów w procedurze double-blind-review i na własny koszt uczestniczyli w spotkaniu.

Do zobaczenia za rok!


Piszą o nas


Tak było w poprzednich latach:

na szóstej konferencji, która odbyła się w Krakowie w marcu 2017 r. 

na piątej konferencji, w Wiśle w marcu 2016 r.: 

w roku 2015 w Krakowie: 

w roku 2014 w Krakowie: 

w 2013 w Wiśle: Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk na najwyższym poziomie) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Otwarte Zebranie Naukowe 9 grudnia 2017 r.

1

Jako wyjątkowo udane ocenić można kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, które odbyło się 9 grudnia 2017 r., przy okazji konferencji „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości„, towarzyszące Zjazdowi Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów na rzecz Wolności i Demokracji „MEDEL„.

Goścmi spotkania byli (w kolejności alfabetycznej):

Steven Anthony – adwokat z Waszyngtonu specjalizujący się w procesach sądowych (USA)
prof. Chile Eboe-Osuji – sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (Kanada)
prof. Vittorio Fanchiotti z Uniwersytetu w Genui  (Włochy)
Sędzia Christoph Fluegge – sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (Niemcy)
Sędzia John McClellan Marshall – sędzia w stanie spoczynku 14. Dystryktu Sądowego stanu Teksas (USA)

Niezwykle ożywiona dyskusja, z udziałem także innych uczestników spotkania, dotyczyła różnych problemów współczesnego procesu karnego, między innymi kontradyktoryjności i inkwizycyjności, zatarcia się różnic między legalizmem i oportunizmem ścigania oraz zagadnień pozycji i udziału pokrzywdzonego w procesie karnym.

101   102   103   104   105   106

Na zdjęciu zbiorowym od lewej: Ch.Eboe-Osuji,  Ch. Fluegge,  A.Światłowski,  J.McClellan Marshall,  V.Fanchiotti,  S.Anthony.

Przypominamy, że trwają zapisy na kolejną edycję prowadzonych w Katedrze Postępowania Karnego studiów podyplomowych

http://www.law.uj.edu.pl/…/studia-podyplomowe-prawo-karne-…/

Sponsorem spotkania była Drukarnia KONTUR, która przygotowała plakaty zachęcające do udziału.

Konferencja „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”.

medel_410_308 (1)

W Krakowie odbył się 8 grudnia 2017 r. zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL połączony z konferencją „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Jednym z głównych organizatorów konferencji jest dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka. Byli obecni także inni pracownicy i doktoranci naszej Katedry.

 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było także Otwarte Zebranie Naukowe Katedry Postępowania Karnego, które się odbyło 9 grudnia.

 

Kolejne Otwarte Zebranie Naukowe Katedry

Row of laptops on a desk

 1. Kontradyktoryjność czy inkwizycyjność?
 2. Legalizm czy oportunizm ścigania?
 3. Nowe techniki inwigilacyjne jako źródła dowodów.
 4. Wykluczenie dowodów zebranych niezgodnie z prawem – ścisła regulacja czy dyskrecjonalna decyzja sędziego?
 5. Jak wiele pokrzywdzonego w procesie karnym?
 6. ADR i mediacja
 7. Kto powinien ponosić koszty procesu karnego – Państwo czy skazany?

Te zagadnienia będą przedmiotem dyskusji na kolejnym Otwartym Zebraniu Naukowym Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

9 grudnia 2017 r. o godzinie 11.15, w sali 200, Pałac Larischa, ul. Bracka 12

Naszymi Gośćmi będą:

 1. Sędzia prof. Chile Eboe-Osuji (Międzynarodowy Trybunał Karny)
 2. Prof. Vittorio Fanchiotti (Uniwersytet w Genui)
 3. Sędzia Christoph Flügge (Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii)

moderacja: prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski

Wstęp – jak zawsze – wolny, ale prosimy o potwierdzenie przybycia: sekret@cicero.law.uj.edu.pl do 7 grudnia

OZNKPKUJ091217

Konferencja „Zarządzenie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Zarządzanie sądami, a dostęp do wymiaru sprawiedliwości, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Szczegóły i program zamieszczono poniżej:

Program konferencji PL

Conference programme – ENG

LOGO

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego 5-8 maja 2017

rub v   uj v   ur v   uwr v

W Bochum (Niemcy) zakończyło się tegoroczne Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego.
Seminarium ma charakter imprezy cyklicznej, adresowanej głównie do doktorantów, asystentów oraz studentów studiów magisterskich i zostało powołane do życia w roku 2016 z inicjatywy przedstawicieli czterech ośrodków naukowych: Ruhr-Universitaet w Bochum, Universitaet Regensburg (Ratyzbona), Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyszłoroczne spotkanie zorganizuje ośrodek wrocławski.
Językiem roboczym spotkań jest język angielski.

 8    3      1

2   Niemcy 2017-101

4   5   

Niemcy 2017-102   Niemcy 2017-103

Niemcy 2017-104   Niemcy 2017-105

6   7

9   10

Więcej zdjęć (a może tylko inaczej ułożone)

Zeszłoroczne Seminarium 

Plakat Seminarium 2016 i towarzyszącej konferencji 

Więcej zdjęć z zeszłego roku – tutaj

 

 

Konferencja – Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym

pkwws

Zakończyła się kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem

„Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”

odbyła się ona w dniach 9-11 marca 2017 r. (czwartek-sobota) w Krakowie – na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w ośrodku konferencyjnym UJ w Przegorzałach.

zapowiedź

Plakat VI SKK – marzec 2017

10    11    1    2    3    4    5    6    12    8    7    9   18    19

W tym roku członkami Komitetu Naukowego konferencji byli: profesorowie Wojciech Dadak, Radosław Koper, Barbara Nita-Światłowska, Radosław Olszewski, Hanna Paluszkiewicz, Jerzy Skorupka, Andrzej Światłowski, Krzysztof Woźniewski oraz sędzia Wojciech Hermeliński. Szefem Komitetu Organizacyjnego był dr Paweł Czarnecki, współpracowali z nim między innymi P.Dębowski, M.Nowak, M.Popiel, M.Tokarska i P.Winiarski.

Wśród referentów byli doktoranci naszej Katedry – Agnieszka Gurbiel i Mariusz Ratajczak oraz magistrant – Jan Kluza.

Konferencji towarzyszyło kolejne Otwarte Zebranie Naukowe Katedry Postępowania Karnego – Radca prawny w procesie karnym. Przy okazji konferencji poszczególni członkowie Komitetu Naukowego uczestniczyli także w innych imprezach i spotkaniach.

uj   nra

imgres

Plakat VI Konferencji – marzec 2017

Tak było na piątej konferencji, która odbyła się w Wiśle w marcu 2016 r.:
Tak było w roku 2015 w Krakowie:
Tak w roku 2014 w Krakowie:
A tak – w 2013 w Wiśle: 

images

Finansowane przez sponsorów materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia co roku Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net (chwilowo w przebudoweie)
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Catering sfinansowany przez sponsorów zapewnił
Dom Gościnny – Przegorzały 

tlo2

Radca prawny w procesie karnym – otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ

Row of laptops on a desk

W sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2, parter), 10 marca, o godzinie 17.00, odbyło się otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego

Radca prawny w procesie karnym

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

dr hab. Radosław Olszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,

naszą Katedrę reprezentował
dr Marcin Żak.

imgres

Zebranie miało charakter otwartego seminarium i towarzyszyło VI Studenckiej Konferencji Karnoprocesowej
Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym.

DSC_6712   DSC_6719   16   15   14   17   

Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym, Kraków, 9-11 marca 2017 r.

pkwws

Kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem

„Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”

odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 r. (czwartek-sobota) w Krakowie – na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w ośrodku konferencyjnym UJ w Przegorzałach. Rozpoczęcie i pierwszy dzień obrad – 9 marca o 15.00 w sali „Niebieskiej” w Centrum Dydaktycznym przy Krupniczej 33a, obrady w piątek od 9.00 do 13.00 W sali H Ośrodka w Przegorzałach, ul. Jodłowa 13, obrady w sobotę – od 9.00 do 14.30 tamże.

Plakat VI Konferencji – marzec 2017

homeofhouses_wpiauj_05   UJ01

Zgodnie z programem wygłoszone zostanie 17 referatów przedstawicieli 8 ośrodków naukowych. Wszystkie zostały wyłonione w procedurze double-blind-review, recenzentami byli członkowie komitetu naukowego konferencji.

1   dg2   images

Wszystkim uczestnikom przypominamy, że Istnieje możliwość samodzielnej rezerwacji noclegu w Przegorzałach po preferencyjnych cenach:  halina.zabczynska@uj.edu.pl , w temacie proszę podać tytuł konferencji.

dg

Konferencja odbywa się pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz władz samorządowych Adwokatury i Radców Prawnych.

W czasie trwanie konferencji odbędzie się także kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ – tym razem pod hasłem  Radca prawny w procesie karnym – o godzinie 17.00 w piątek, 10 marca, w sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2).

Plakat VI Konferencji – marzec 2017

Tak było na piątej konferencji, która odbyła się w Wiśle w marcu 2016 r.: 

Tak było w marcu roku 2015 w Krakowie: 

Tak w roku 2014 w Krakowie: 

A tak – w 2013 w Wiśle: 

Mapka dojazdu:

images

Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

„Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania.” (konferencja międzynarodowa 14-15 października 2016 r.)

AvH_PartnerlogoKatedra Postępowania Karnego WPiA UJ ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową „Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania”, która odbędzie się w dniu 14 – 15 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w Centrum Dydaktycznym przy ulicy Krupniczej 33a.

http://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/konferencje/miedzynarodowy-trybunal-karny-teoria-praktyka-wyzwania-14-pazdziernika-2

Seminarium naukowe o pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym – 30 września 2016 r.

Row of laptops on a desk

W piątek, 30 września 2016 r. odbyło się kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce pokrzywdzonego. Zaproszenie do panelu ekspertów przyjęli znakomici znawcy problematyki (w kolejności alfabetycznej):

 •     dr hab. Radosław Koper, profesor Uniwersytetu Śląskiego,
 •     dr hab. Radosław Olszewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
 •     dr Dariusz Stachurski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Środmieścia,
 •     dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka z naszej Katedry, adwokat,
 •     dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, BSA SN.

Zebranie miało tradycyjnie charakter otwartego seminarium. Po obszernych wystąpieniach panelistów i przerwie na kawę, poświęconej dyskusjom kuluarowym, odbyła się dyskusja plenarna. Kolejne spotkanie w podobnej formule – prawdopodobnie 9 grudnia. Informacje na ten temat będą podane na tej stronie w listopadzie.

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – 11-17 maja 2016 r.

DSC_4425

W dniach 11-17 maja 2016 r. odbyło się pierwsze współorganizowane przez naszą Katedrę Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego oraz towarzysząca konferencja „Old Problems – New Solutions: Change and Continuity in Criminal Law”. Wzięło udział łącznie ponad 40 uczestników, w tym aż 21 z referatami lub wykładami. Reprezentowane było 8 ośrodków, w tym 4 zagraniczne (Niemcy, Węgry, Włochy). Dyskusjom naukowym towarzyszył bogaty program uzupełniający. Impreza ma mieć charakter cykliczny, kolejne spotkania mają się odbyć w Bochum (maj 2017 r.) oraz we Wrocławiu (wiosna 2018).

 

DSC_4315    DSC_4318
DSC_4334   DSC_4341

 

PLAKAT

Więcej zdjęć tutaj

Więcej o seminarium

 

Materiały konferencyjne Polsko-Niemieckiego Seminarium Prawa i Procesu Karnego (projekt i druk) zapewnia
Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

images
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Seminarium otwarte Katedry Postępowania Karnego poświęcone zmianom k.p.k. – 1 kwietnia 2016 r.

3

 

1 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wchodzącej w życie 15 kwietnia. Było obecne 60 osób, w tym prof. Cz.P.Kłak i inni przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych.

Seminarium otwarł dr hab. Andrzej Światłowski. Wystąpienia wprowadzające wygłosili uczestnicy panelu ekspertów:

 •     sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński,
 •     sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie dr Maciej Czajka,
 •     dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, BSA SN,
 •     prokurator b. Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Janusz Śliwa,

Niestety nie mógł przybyć prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, z Uniwersytetu Śląskiego.

4      1

Po głosach ekspertów i przerwie na kawę przyszedł czas na dyskusję. W dyskusji zabrali głos między innymi: J.Biedermann, W.Domański, T.Duski, W.Dziuban, E.Klimowicz-Gajlikowska, J.Krok a także wszyscy paneliści.

2      DSC_4013

 

Spotkanie zakończyło się po godzinie 20.00.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu seminarium uczestniczyli między innymi: M.Andrzejewski, P.Dębowski, M.Klonowski i P.Winiarski oraz dr. P.Czarnecki.

 

 

 

Seminarium o planowanym odwróceniu nowelizacji k.p.k. – 1 kwietnia 2016 r.  

Row of laptops on a desk

Kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce dalszej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego przygotowywanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, odbędzie się w piątek – 1 kwietnia 2016 r., w sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2, na parterze), o godzinie 17.00.

Z największą przyjemnością informujemy, że dotychczas nasze zaproszenie do panelu ekspertów wstępnie przyjęli znakomici znawcy problematyki (w kolejności alfabetycznej):

 •     sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie dr Maciej Czajka,
 •     sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński,
 •     prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Janusz Śliwa,
 •     dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, BSA SN,
 •     adwokat, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, z Uniwersytetu Śląskiego.

Zebranie ma tradycyjnie charakter otwartego seminarium, zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyskutowanymi zagadnieniami. Jak zawsze liczymy na ożywioną debatę i głosy praktyków.

 

Seminarium naukowe „Postępowanie odwoławcze po nowelizacji k.p.k.” – 8 stycznia 2016 r.

 DSC_3517

W piątek 8 stycznia o 17.15 vodbyło się kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce postępowania odwoławczego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Spotkanie rozpoczął dr hab. Andrzej Światłowski, p.o. kierownika Katedry. Następnie głos zabrali:

 • prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki,
 • adwokat, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka z naszej Katedry,
 • Sędzia Sądu Najwyższego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Dariusz Świecki,

 

DSC_3505

 

Zebranie miało tradycyjnie charakter otwartego seminarium. Udział wzięli liczni przedstawiciele praktyki.

 

DSC_3506

DSC_3513

Po przerwie przeprowadzona była dyskusja. Głos zabrali m.in. (niekiedy kilkakrotnie) SSA Wojciech Dziuban i PPA Barbara Jasińska, Michał Toruński, Adam Kasperkiewicz, Michał Piech, Marzena Andrzejewska a także paneliści. Niektóre głosy były bardzo obszerne.

DSC_3518 DSC_3516

 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20.30. Na kolejne seminarium w tej formule zapraszamy 15 kwietnia.

Seminarium wspólne Katedry Postępowania Karnego UJ i Katedry Socjologii Prawa UJ o mediacji – 28 listopada 2015 r.

DSC_3336

W piątek 28 listopada 2015 r., o godzi. 16.45, w sali 300  odbyło się wspólne seminarium Katedry Postępowania Karnego i Katedry Socjologii Prawa poświęcone mediacji w sprawach karnych. Na spotkaniu krótkie referaty wygłosiły dwie przedstawicielki Katedry Socjologii Prawa UJ oraz reprezentujący Katedrę Postępowania Karnego UJ:  mgr Paweł Dębowski i mgr Magdalena Tokarska.

W dyskusji głos zabrali m.in: Mariusz Ratajczak, Paweł Dębowski, Mariana Dzyndra, prof. Janina Czapska, Bogusław Kromołowski. Spotkanie podsumowała kierująca Centrum ARS dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka.

 

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10

Seminarium naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ o dowodzie nielegalnym w Kodeksie postępowania karnego (art. 168a) – 20 listopada 2015 r.

Row of laptops on a desk

Kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego odbyło się w piątek, 20 listopada 2015 r. w sali „Refektarz”. Było ono poświęcone problematyce dowodu nielegalnego w Kodeksie postępowania karnego (art. 168a). Nasze zaproszenie do panelu ekspertów przyjęli znakomici znawcy tej problematyki (w kolejności alfabetycznej):

 • dr Paweł Czarnecki z naszej Katedry,
 • Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wojciech Dziuban,
 • adwokat dr Dagmara Gruszecka z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • adwokat dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • dr Michał Rusinek z naszej Katedry

Zebranie miało charakter otwartego seminarium. Po wystąpieniach, niekiedy bardzo obszernych, poszczególnych panelistów i przerwie na kawę, w czasie której toczono niezwykle interesujące rozmowy o charakterze kuluarowym, przyszedł czas na dyskusję. W dyskusji padły liczne pytania z sali, paneliści podjęli też wielowątkową polemikę między sobię. Spotkanie zakończyło sie około 20.15, choć wiele kwestii poruszonych przez dyskutantów pozostało jeszcze nierozstrzygniętych, choćby prowizorycznie.

Informujemy, że kolejne spotkanie w podobnej formule, poświęcone problematyce postępowania odwoławczego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego jest zaplanowane na 8 stycznia 2016 r. Wśród zaproszonych do udziału w panelu ekspertów są sędziowie SN, SA i SO, adwokat oraz prokurator. Więcej informacji będziemy mogli podać w grudniu.

 

01    02    03     05    06    07    08    09   

Seminarium o dowodzie nielegalnym w Kodeksie postępowania karnego – 20 listopada 2015 r.

Row of laptops on a desk

Kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego poświęcone problematyce dowodu nielegalnego a Kodeksie postępowania karnego (art. 168a) odbędzie się w piątek – 20 listopada, w sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2, na parterze), o godzinie 17.15.

Z największą przyjemnością informujemy, że nasze zaproszenie do panelu ekspertów przyjęli dotychczas znakomici znawcy tej problematyki (w kolejności alfabetycznej):

 • Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wojciech Dziuban,
 • dr hab. Adam Górski z naszej Katedry,
 • adwokat dr Dagmara Gruszecka z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • adwokat dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • dr Michał Rusinek z naszej Katedry

Zebranie ma charakter otwartego seminarium, zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyskutowaną problematyką. Liczymy na ożywioną debatę i głosy praktyków.

Zarazem informujemy, że kolejne spotkanie w podobnej formule, poświęcone problematyce postępowania odwoławczego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego jest zaplanowane na 8 stycznia 2016 r. Wśród zaproszonych do udziału w panelu ekspertów są sędziowie SN, SA i SO, adwokat oraz prokurator. Więcej informacji będziemy mogli podać później.

„Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, (25 września 2015 r.)

W dniu 25 września 2015 r. zorganizowano w Krakowie, w Pałacu Larischa, która konferencję  naukową pt: „Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.Wśród spornych i szeroko dyskutowanych kwestii nowelizacji Kodeksu postępowania karnego niepoślednie miejsce zajmują kontrowersyjne zagadnienia postępowań uregulowanych w Dziale XII k.p.k., zwłaszcza odszkodowania za niesłuszne skazanie etc. oraz wyroku łącznego. Kwestie te z pewnością zasługują na pogłębioną dyskusję środowisk naukowych i osób zajmujących się praktyką stosowania prawa.

PROGRAM KONFERENCJI:

25 września 2015 r. Sala Audytoryjna (parter), ul. Bracka 12

 10.30   Otwarcie konferencji: Przywitanie Gości przez prof. dra hab. Jerzego Pisulińskiego – Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Głównego Organizatora – dr. hab. Andrzeja Światłowskiego.

10.40  dr Marcin Żak, Uniwersytet Jagielloński, „Kształtowanie się kodeksowej regulacji postępowań następczych w latach 1969-2015”

11.00   Sędzia Trybunału Konstytucyjnego  Wojciech Hermeliński oraz SSA dr hab. Barbara Nita-Światłowska, profesor Uczelni Łazarskiego, Sąd Apelacyjny w Krakowie „Konstytucyjne zagadnienia postępowań następczych”

11.20   dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego: „Postępowania następcze w świetle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

11.40   dr hab. Hanna Paluszkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego „Intertemporalna problematyka postępowań następczych w Kodeksie postępowania karnego”

12.00   dyskusja

13.15   przerwa obiadowa

14.30     obrady w dwóch zespołach problemowych

Sala 55, ul. Bracka 12panel pierwszy – postępowanie w przedmiocie wyroku łącznegow dyskusji panelowej uczestniczą:SSA dr Dariusz Kala, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

dr Maja Klubińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Sławomir Steinborn, Uniwersytet Gdański, członek Komisji Kodyfikacyjnej

dr Michał Rusinek, Uniwersytet Jagielloński, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Sala Seminaryjna, ul. Bracka 12panel drugi – odszkodowanie za nieprawidłowe stosowanie prawa karnegow dyskusji panelowej uczestniczą:SSO dr Grażyna Artymiak, Sąd Okręgowy w Rzeszowie

dr hab. Antoni Bojańczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Piotr Hofmański, Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego, Uniwersytet Jagielloński

dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Uniwersytet Jagielloński

 

16.00      przerwa na kawę (Sala Audytoryjna, ul. Bracka 12)

16.30      podsumowanie obrad w zespołach, dyskusja

około 18.30   zamknięcie konferencji

120px-Adobe_PDF_icon Program konferencji

 

„Intertemporalne zagadnienia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” – 19 czerwca 2015 r.

Row of laptops on a desk

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyła się w sali „Refektarz” konferencja naukowa poświęcona intertemporalnym aspektom „Wielkiej Nowelizacji” Kodeksu postępowania karnego. Frekwencja w czasie tego wydarzenia naukowego znacząco przewyższyła oczekiwania organizatorów.

 

 

 

W części pierwszej swoje referaty wygłosili:

 • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński,
 • Prokurator Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,
 • Adwokat Jan Kuklewicz (ORA w Krakowie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury przy NRA),
 • Aleksandra Matukin-Szumlińska (autorka rozdziału o prawie intertemporalnym w I tomie Systemu prawa karnego procesowego),
 • dr hab. Hanna Paluszkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, radca prawny,
 • Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki),
 • Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab. Włodzimierz Wróbel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, (p.o.kierownika Katedry Prawa Karnego UJ).

Po wystąpieniach ekspertów nastąiła przerwa na kawę.  Później miała miejsce długa i burzliwa dyskusja, w której głos zabrali zarówno przedstawiciele zarówno nauki prawa karnego procesowego, jak też przedstawiciele  praktyki (sędziowie, adwokaci i radcy prawni).

Sprawozdania z konferencji mają sie ukazac w poczytnych pismach prawniczych.

Jagiellońskie Dni Mediacji 2014 – (21-22 listopada 2014 r.)

W dniach 21-22 listopada 2014 r. odbyła się konferencja: „Jagiellońskie Dni Mediacji 2014. Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?”. Tytuł konferencji skrywa w sobie zamysł poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie mediacja we współczesnej Polsce powinna być regulowana normami prawnymi oraz wspierana przez państwo w inny sposób aniżeli poprzez przepisy prawa. Odpowiedzi na tak postawione pytania będą szukać pracownicy nauki, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie oraz mediatorzy w czterech sesjach dyskusyjnych.

Podczas obrad obok dyskusji ekspertów zostały przedstawione wyniki kilkuletnich badań prowadzonych pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Płeszki na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Projekt badawczy finansowany był przez Narodowe Centrum Nauki i dotyczył alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zastosowania w polskim systemie prawnym. Szczególna uwagę poświęcono mediacji z perspektywy teoretyczno-prawnej, dogmatycznej i empirycznej.

Konferencję organizuje Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Katedrą Socjologii Prawa UJ,Katedrą Teorii Prawa UJ, Katedrą Postępowania Administracyjnego UJ, Katedrą Postępowania Karnego UJ, Zakładem Postępowania Cywilnego UJ oraz Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

icon.pdfProgram Jagiellońskie Dni Mediacji 2014

icon.pdf Tematyka paneli

Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym (22-23 maja 2014 r.)

W dniach 22-23 V 2014 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt:„Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Konferencja stanowiła jeden z głównych etapów międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Harmonia 4”.

Obrady przeprowadzono w czterech panelach dyskusyjnych. 22 V uczestnicy konferencji zajmowali się konstytucyjnymi ograniczeniami pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego (I panel), a także warunkami legalności i granicami zapobiegawczego pozyskiwania danych o jednostkach oraz możliwościami wykorzystania ich w procesie karnym (II panel). Natomiast drugiego dnia przedmiotem rozważań uczyniono problematykę dotyczącą warunków legalności i granic prywatnego gromadzenia dowodów dla celów procesu karnego (III panel) oraz procesowego wykorzystywania dowodów pozyskanych za granicą (IV panel).

Więcej informacji o konferencji na stronie projektu badawczego.

Program konferencji w polskiej wersji językowej

Program konferencji w niemieckiej wersji językowej

Zakazy dowodowe w polskim i niemieckim procesie sądowym (cywilnym i karnym) w dobie Unii Europejskiej. Teoria i praktyka (14-16 kwietnia 2011 r.)

 W dniach 14-16 kwietnia 2011 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja na temat „Zakazy dowodowe w polskim i niemieckim procesie sądowym (cywilnym i karnym) w dobie Unii Europejskiej. Teoria i praktyka.” organizowana we współpracy z Zakładem Postępowania Cywilnego, Sądem Apelacyjnym w Katowicach i Wyższym Sądem Krajowym w Koblencji.

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

W kręgu prawa nieletnich (18 grudnia 2009 r.)

W dniu 18 grudnia 2009 r. odbyła się jednodniowa konferencja naukowa „W kręgu prawa nieletnich” połączona z wręczeniem Pani Profesor dr hab. Mariannie Korcyl-Wolskiej księgi pamiątkowej pod tym samym tytułem, opublikowanej nakładem oficyny Wolters Kluwer business pod redakcją Stanisława Waltosia i Piotra Hofmańskiego.

Publikacja pokonferencyjna

Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego (25-28 września 2008 r.)

W dniach 25-28 września 2008 r. odbył się w Krakowie Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego zorganizowany przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Zjeździe wzięło udział ponad 150 uczestników i zaproszonych gości. Była to pierwsza od ponad 20 lat inicjatywa mająca na celu spotkanie przedstawicieli ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. To wyjatkowe wydarzenie było nie tylko konferencją naukową o niezwykle szerokim zakresie dyskusji, ale też stało się okazją do integracji całego środowiska naukowego z zakresu postępowania karnego.

Na Zjazd zgłoszono blisko 100 referatów, w związku z czym większość z nich wygłoszona została w ramach sesji panelowych, których zorganizowaliśmy czternaście. Nie licząc uroczystej sesji otwarcia, odbyły się podczas Zjazdu wyłącznie dwie sesje plenarne. Zjazd krakowski pomyślany był przede wszystkim jako spotkanie młodszych pracowników naukowych i doktorantów, którzy w przeważającej większości w ogóle nie mieli dotąd okazji się spotkać, a swoje nazwiska znali wyłącznie z publikacji naukowych. Każdy z uczestników Zjazdu miał mieć możliwość zaprezentowania się jako prelegent i zamieszczenia swojego opracowania w oddawanym do rąk czytelników zbiorze. Nie ograniczano prelegentów tematycznie, w związku z czym merytoryczny program Zjazdu niejako ułożył się sam, z niewielką pomocą Organizatorów, polegającą na pogrupowaniu zgłoszonych referatów w określone bloki tematyczne. Konferencja rozpoczęła się od uroczystego spotkania uczestników w zabytkowej Sali Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego zabrali głos gospodarze (Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. dr hab. Dorota Malec oraz piszący te słowa), a także Goście, w osobach Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prof. dr. hab. Lecha Gardockiego oraz Wiceministra Sprawiedliwości, dr. Zbigniewa Wrony. Wykład inauguracyjny wygłosił nestor środowiska krakowskich procesualistów i „Duch Collegium Maius UJ”, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, poświęcając go podsumowaniu doświadczeń pierwszego dziesięciolecia obowiązywania kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Dalsze obrady Zjazdu odbywały się już w położonym na przedmieściach Krakowa Ośrodku UJ w Przegorzałach.

Nakładem Oficyny Wolters Kluwer business opublikowano komplet materiałów zjazdu pt. „Węzłowe problemy procesu karnego” pod redakcją Piotra Hofmańskiego.

Program Zjazdu

Publikacja konferencyjna

Lista uczestników Zjazdu

The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union Current Developments and the Future (11-12 listopada 2006 r.)

W dniach 10-12 listopada 2006 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prezentacji i przedyskutowaniu wyników programu badawczego realizowanego  przez Katedrę, który dotyczy implementacji decyzji ramowej Unii Europejskiej z 13 czerwca 2001 r. o europejskim nakazie aresztowania i procedurach przekazywania między państwami członkowskimi UE a także funkcjonowania europejskiego nakazu aresztowania w tych państwach. W Konferencji wzięli udział eksperci z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podczas Konferencji przedyskutowano raporty przygotowane przez współpracujących w ramach projektu badawczego respondentów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wymiernym efektem Konferencji jest także wspólna platforma internetowa, zawierająca informacje na temat implementacji europejskiego nakazu aresztowania w państwach członkowskich UE, praktyki w tych państwach i publikowanych opracowań na temat nakazu. Platforma ta koordynowana jest przez Katedrę.

Platforma wymiany informacji na temat europejskiego nakazu aresztowania (w języku angielskim) jest dostępna pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/~kpk/eaw/

Publikacja pokonferencyjna

Sprawozdanie z badań

Prezentacja Power Point

Szybkość postępowania karnego (5-6 kwietnia 2004 r.)

W dniach 5 i 6 kwietnia 2004 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach projektu badawczego realizowanego przez Katedrę odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona szybkości postępowania karnego i sposobom zapobiegania jego przewlekłości. Podstawę konferencji stanowiły raporty przygotowane w wyniku badań prawnoporównawczych przeprowadzonych przez uczelnie dziewięciu państw świata. Materiały z konferencji zostały opublikowane w książce pt. „Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?” wydanej w 2005 r.

Publikacja pokonferencyjna

Program konferencji

Kompensacyjna funkcja prawa karnego (17-18 maja 2002 r.)

W dniach 17 i 18 maja roku 2002 Katedra zorganizowała w Krakowie konferencję pt. „Kompensacyjna funkcja prawa karnego”. Przyświecała nam myśl upamiętnienia prof. dr hab. Zbigniewa Gostyńskiego – pracownika naszej Katedry, świetnego znawcy m.in. problematyki karnoprawnego naprawienia szkody, zmarłego przedwcześnie 23 grudnia 2000 r.

Naczelne zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności (13-14 listopada 2000 r.)

W dniach 13 i 14 listopada 2000 r. odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Novum oraz Collegium Maius  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zasady Procesu Karnego wobec wyzwań współczesności”. Paronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Obrady zorganizowano w trzech panelach tematycznych:

 • Kierunki rozwoju postępowania karnego (moderator: prof. dr hab. Piotr Hofmański)
 • Zasada legalizmu kontra zasada oportunizmu (moderator: prof. dr hab. Andrzej Gaberle)
 • Instrumenty procesowe realizacji polityki kryminalnej (moderator: prof. dr hab. Zbigniew Gostyński)

Podczas uroczystego otwarcia konferencji została wręczona profesorowi Stanisławowi Waltosiowi Księga Pamiątkowa ku Jego Czci, laudację na cześć jubilata wygłosił prof. dr hab. Andrzej Marek

Program konferencji

Publikacja pokonferencyjna

Środki zaskarżenia w procesie karnym (14 czerwca 2000 r.)

W dniu 14 czerwca 2000 r. w Collegium Maius odbyła się konferencja „Środki zaskarżenia w procesie karnym”, w trakcie której p. Barbara Doda przyjęła Księgę Pamiątkową ku Czci długoletniego pracownika Katedry – prof. dr hab. Zbigniewa Dody, Prezesa Sądu Najwyższego, zm. 4 lutego 1999 r.

Tematyka konferencji nawiązywała do jednego z głównych nurtów zainteresowań naukowych prof. dr hab. Zbigniewa Dody – zaskarżania orzeczeń w procesie karnym. Na konferencji swoje referaty wygłosili wybitni prawnicy, w tym współpracownicy Profesora. Wystąpienia dotyczyły apelacji, nadzwyczajnych środków zaskarżania, nieważności orzeczeń oraz sprzeciwów. Referat główny wygłosił SSN prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk (UŁ).

Publikacja pokonferencyjna

Porozumienia w procesie karnym (20-21 września 1999 r.)

W dniach 20-21 września 1999 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa pt: „Porozumienia w procesie karnym w Europie”. Obrady odbywały się w języku polskim i języku angielskim, w czterech panelach tematycznych:

 • Modele porozumień karnoprocesowych w krajach europejskich
 • Swoboda decyzji uczestników porozumień karnoprocesowych
 • Standard dowodu i zagadnienia dowodowe przy porozumieniach karnoprocesowych
 • Rola sędziego, prokuratora i obrońcy w zawieraniu porozumień karnoprocesowych

Na konferencji zjawili się czołowi reprezentanci ośrodków naukowych z zakresu postępowania karnego w Polsce (Kraków, Lublin, Toruń, Warszawa, Wrocław), a także przedstawiciele środowiska palestry oraz prokuratury. Ośrodki zagraniczne reprezentowali m.in. prof. dr Mike McConville (Warwick, Anglia), prof. dr Jin Pipek (Praga, Czechy), prof. dr Vittorio Fanchiotti (Genua, Włochy), dr Zvonko Fiśer (Ljubljana, Słowenia), dr Alexander Tipold (Wiedeń, Austria), prof, dr Chester Mirsky (Nowy Jork, USA).

Program konferencji

Relacje o przestępstwach i procesach karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce (1995)

W dniach 4-5 grudnia 1995 r. w Krakowie odbyła się konferencja na temat relacji o przestępstwach i procesach karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce. Jej uczestnikami byli wybitni prawnicy z Polski i Niemiec (m. in. prof. dr Karl Heinz Gössel, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prof. dr Helmut Kury, dr Ulrich Baumannn, prof. dr Dieter Dölling). Konferencja została zorganizowana w celu przedstawienia wyników badań dotyczących wpływu odmiennych systemów politycznych i różnych uregulowań prawnych na sprawozdawczość prasową z procesów karnych i relacje o przestępczości. Przeprowadzono badania zawartości trzech dzienników w Republice Federalnej Niemiec i w Polsce na podstawie jednolitego kwestionariusza badawczego i z zastosowaniem jednolitych kryteriów selekcji materiału badawczego. Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Erlangen, Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Instytutu im. J. W. Goethego w Krakowie.

Pokłosiem konferencji jest publikacja pod red. Dietera Döllinga, Karla H. Gössla i Stanisława Waltosia.

Publikacja pokonferencyjna

Problemy kodyfikacji prawa karnego (1993)

Konferencja została zorganizowana celem uczczenia Profesora Mariana Cieślaka, którego zapatrywania, koncepcje i idee są dzisiaj korzeniami nauki prawa karnego procesowego i materialnego w Polsce.

Środowisko naukowe postanowiło uczcić Profesora wydarzeniem obejmującym swym zakresem kodyfikację prawa karnego w jego najszerszym znaczeniu. Problematyka ta była przedmiotem szczególnych zainteresowań Profesora. W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli nauki prawa karnego z Polski i z zagranicy.

Pokłosiem konferencji była również publikacja: „Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka”, –  red. S. Waltoś, Z. Doda, A. Światłowski, J. Rybak, Z. Wrona. Kraków 1993

Publikacja pokonferencyjna