Dydaktyka

Proces karny (0-11)
Międzynarodowe i europejskie prawo karne (S-6)
Postępowania karne szczególne (S-4)
Prawne zagadnienia dowodów (S-4)
Postępowanie w sprawach nieletnich (S-4)
Ochrona informacji w polskim ustawodawstwie (na kierunku Administracja)