Dydaktyka w roku 2023-2024

 

Wykłady, konwersatoria i warsztaty 2023/24

UWAGA: zależnie od dostępności sal i innych czynników ten plan może jeszcze ulec zmianie

 

1. PRAWO – STUDIA STACJONARNE

1.1. prawo – studia stacjonarne – przedmiot całoroczny:

PROCES KARNY – wykład
– 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (II semestr), czwartki, 11.30-13.00, Krupnicza 33a, Aula A;
Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 11 grupach.
1.2. prawo – studia stacjonarne  – I semestr: 1.3. prawo – studia stacjonarne – II semestr:

MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE

– 30 godzin wykładu – prof. dr hab. Adam Górski, poniedziałki 11.30-13.00; Krupnicza 33a, s. 12;

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE
– 
30 godzin wykładu w języku angielskim – prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr Sonia Głogowska;

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

–  
30 godzin wykładu – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, czwartki, 09.45-11.15, Krupnicza 33a, s. 109;

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW

– 30 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, Krupnicza 33a, s. 12;

PROCES KARNY W PRAKTYCE – WARSZTATY
– 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak, wtorki, 15:00; Krupnicza 33a, s. 109;

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY

30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki;

NUREMBERG MOOT COURT COMPETITION – WARSZTATY
30 godzin warsztatów – dr Paweł Czarnecki, dr Sonia Głogowska;
1.4. seminaria – studia stacjonarne:

PROSEMINARIUM
 Z PROCESU KARNEGO – poniedziałki co 2 tygodnie, godzina 16.45, wszyscy pracownicy katedry, koordynacja: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;
Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako SEMINARIA V roku:
Zostaną utworzone trzy grupy SEMINARIUM IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab. Michał Rusinek, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ.  oraz  prof. dr hab. Piotr Hofmański;
Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, poszczególni prowadzący zachęcają Uczestników seminariów do wyboru tematów nie tylko z zakresu postępowania karnego, ale także m.in. międzynarodowego i europejskiego prawa i postępowania karnego, sprawiedliwości tranzycyjnej, prawa karnego skarbowego (zwłaszcza procesowego) i prawa wykroczeń (zwłaszcza procesowego), prawa medycznego, prawa dyscyplinarnego, prawa policyjnego, w tym prawnych zagadnień służb specjalnych, czynności operacyjnych oraz szczegółowych zagadnień prawa dowodowego. Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2023 r. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów do poszczególnych prowadzących, gdyby zainteresowanie okazało się nadspodziewanie duże (obowiązują wydziałowe limity liczebności grupy seminaryjnej). Ogłoszenie wyników – najpóźniej 25 września 2023 r. Odpowiemy na państwa pytania zgłoszone mailowo, proszę jednak mieć na względzie, że z racji sezonu urlopowego może się tak zdarzyć, że odpowiedź będzie udzielona dopiero po pewnym czasie.

2. PRAWO – STUDIA NIESTACJONARNE

2.1. prawo – studia niestacjonarne – przedmiot całoroczny:
PROCES KARNY – wykład
-
 42 godziny – prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Michał Rusinek, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – piątki zjazdowe, 13.15–15.30.
Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 4 grupach, w tym jednej śródtygodniowej. Harmonogram będzie podany. Prawdopodobnie ćwiczenia odbywać się będą w niedziele zjazdowe (grupy weekendowe) oraz w czwartki wieczorem, począwszy od 7 grudnia (grupa śródtygodniowa);
2.2. prawo – studia niestacjonarne – I semestr: 2.3. prawo – studia niestacjonarne – II semestr:

MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE

– 30 godzin wykładu zdalnego – prof. dr hab. Adam Górski, poniedziałki 16:45-18:15, ONLINE;

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE

– 30 godzin wykładu zdalnego w języku angielskim – prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr Sonia Głogowska, w tygodniu wieczorem;

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

– 
30 godzin wykładu zdalnego – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, 10x wtorki, 16:45-19:00, ONLINE; 10 i 24 X, 7, 21 i 28 XI, 5 i 19 XII, 9, 16 i 23 I.

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW

– 20 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, piątki zjazdowe, 17.30-19.45, Krupnicza 33a, s. 12;

PROCES KARNY W PRAKTYCE – WARSZTATY
– 20 godzin warsztatów – dr Marcin Żak, soboty zjazdowe, 8.15-10.30, Krupnicza 33a, s. 12;

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY
20 godzin warsztatów – dr Marcin Żak;
2.4. seminarium magisterskie – studia niestacjonarne:
SEMINARIUM katedralne dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi  dr hab. Michał Rusinek

3. PRAWO – Erasmus+, DAAD, staże, inne

I semestr
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN POLAND
– 30 godzin – wyłącznie dla studentów zagranicznych, Erasmus+, DAAD, staże, inne – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, prof. dr hab. Adam Górski, dr Paweł Czarnecki, czwartki, 13.15-14.45; Krupnicza 33a, s. 103,

Wskazane powyżej miejsca prowadzenia zajęć i godziny mogą jeszcze ulec drobnym zmianom.