Dydaktyka 2022-2023

Wykłady, konwersatoria i warsztaty 2022/23

kierunek PRAWO – Studia stacjonarne

PROCES KARNY – wykład dla studentów studiów stacjonarnych – 60 godzin – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (I semestr) oraz dr hab. Michał Rusinek, prof. UJ (II semestr), czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a.
Ćwiczenia do tego przedmiotu odbywać się będą na studiach stacjonarnych w 12 grupach. Harmonogram.

studia stacjonarne – semestr zimowy:

MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin wykładu – prof. dr hab. Adam Górski, poniedziałki, 11:30-13:45, sala 12, Krupnicza 33a;

BEZPIECZEŃSTWO I WOLNOŚĆ W ŚWIETLE OPERACYJNYCH UPRAWNIEŃ SŁUŻB POLICYJNYCH –  20 godzin konwersatorium – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, czwartki, 09.45-11.15, s. 109, Krupnicza 33a;

POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE – 30 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, czwartki, godzina 15.00-16.30, sala 12, Krupnicza 33a; informacja o przedmiocie;

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, sala 12, Krupnicza 33a;

PROCES KARNY W PRAKTYCE – WARSZTATY  – 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak oraz dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, wtorki, 15.00-16.30, s. 109, Krupnicza 33a;

studia stacjonarne – semestr letni:

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY 30 godzin warsztatów – dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki, semestr letni – termin będzie podany;

seminaria magisterskie – studia stacjonarne:

Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku. Na seminaria zapraszają: prof. dr hab. Adam Górski, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, dr hab. Michał Rusinek oraz dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ.

kierunek PRAWO – studia niestacjonarne

PROCES KARNY – wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – 42 godziny – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, piątki zjazdowe, 13.15 – 15.30, sala 219, Olszewskiego 2.
Ćwiczenia odbywać się będą na studiach niestacjonarnych w 4 grupach, w tym jednej śródtygodniowej. Harmonogram.

studia niestacjonarne – semestr zimowy:

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 21 godzin konwersatorium – dr hab. Michał Rusinek i dr Marcin Żak, piątki zjazdowe, godzina 15.45-18.00, sala 12, Krupnicza 33a;

POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE – 21 godzin konwersatorium – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i dr Paweł Czarnecki, soboty zjazdowe, godzina 8.15-10.30, sala 12, Krupnicza 33a; informacja o przedmiocie;

studia niestacjonarne – semestr letni:

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – WARSZTATY 21 godzin warsztatów – dr Marcin Żak,  semestr letni – termin będzie podany;

seminaria magisterskie – studia niestacjonarne:

Seminarium katedralne dla studentów IV i V roku zainteresowanych problematyką karnoprocesową prowadzi dr hab. Michał Rusinek

kierunek PRAWO – Erasmus+, DAAD, staże, inne

semestr zimowy

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN POLAND – 30 godzin – wyłącznie dla studentów zagranicznych, Erasmus+, DAAD, staże, inne – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, prof. dr hab. Adam Górski, dr Paweł Czarnecki, poniedziałki, 15.00-16.30, sala 12, Krupnicza 33a, classes info (ENG);

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń z procesu karnego oraz terminy seminariów zostaną podane później.

UWAGA: Podane powyżej miejsca prowadzenia zajęć i godziny mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom. 

W roku 2022-2023 nie będzie prowadzony wykład Postępowanie w sprawach nieletnich S i NS oraz warsztaty Proces karny w praktyce NS (pozostające w „maxi-cyklu” co 2 lata, czyli planowo), wykład International Criminal Justice S (zawieszony z powodu nieobecność prof. Piotra Hofmańskiego), a także konwersatoria: Bezpieczeństwo i wolność… NS i  Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym S (zawieszone w tym roku). W tym roku nadal zawieszone też będzie proseminarium III roku.

Osoby zainteresowane konwersatorium Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym zachęcamy do zapisywania się na konwersatorium Postępowania karne szczególne. Na spotkaniach tego konwersatorium będziemy się starali jak najszerzej nawiązywać do zagadnień związanych w pozycją pokrzywdzonego. Podobnie osoby zawiedzione brakiem w tym roku wykładu International Criminal Justice gorąco zachęcamy do udziału w wykładzie Międzynarodowe i Europejskie Prawo Karne, zwłaszcza że wykładowca planuje gościnny udział między innymi wykładowcy ICJ.