Wielka encyklopedia prawa

WIELKA ENCYKLOPEDIA PRAWA

Katedra Postępowania Karnego UJ wspólnie z Katedrą Postępowania Karnego i Kryminalistyki UŁ przygotowują jeden z tomów Wielkiej Encyklopedii Prawa. Celem tej inicjatywy jest przygotowanie wolumenu zawierającego ponad 370 haseł z zakresu prawa karnego procesowego. Planowany termin ukazania się tomu to listopad 2016 r.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja „Ubi societas, ibi ius” Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, a zastępcą redaktora naczelnego – prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser. Redaktorami poszczególnych tomów są wybitni Profesorowie piastujący między innymi funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem naukowym objął Prezydent RP – Bronisław Komorowski.

Więcej o projekcie na stronie projektu:

WEP_baner_internetowy_350x87

http://www.tamprawo.org/projekty/35-wielka-encyklopedia-prawa.html