Przyszłoroczne seminarium IV roku

wykład

Osoby przyjęte na prowadzone przez mnie w przyszłym roku akademickim seminarium IV roku zostały zawiadomione mailowo. Zgodnie z zapowiedzią, co najmniej dwa miejsca zostaną jeszcze obsadzone we wrześniu.

Aktualizacja (11 lipca): oczywiście można nadal nadsyłać zgłoszenia, ale – zgodnie z zapowiedzią – nieobsadzone jeszcze miejsca zostaną obsadzone we wrześniu. Osoby z listy rezerwowej, które nie podały jeszcze swojej średniej, bardzo proszę o uzupełnienie tego braku.