Egzamin z procesu karnego – zestawy przykładowe.

Egzaminy Proces karnyZgodnie z zapowiedzią, udostępniamy Państwu przykładowe zestawy pytań egzaminu ustnego.

1. Nabywanie statusu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (samoistnego).
2. Klasyfikacja dowodów wedle różnych kryteriów.
3. Po ogłoszeniu wyroku a przed jego podpisaniem zmarł jeden z ławników. Czy fakt ten ma jakieś procesowe znaczenie?

1. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
2. Prawo do odmowy składania zeznań.
3. Argumenty przemawiające za i przeciw obowiązywaniu/wyróżnianiu/wzmocnieniu w procesie karnym zasady (…)

1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Obowiązki dowodowe oskarżonego i osoby podejrzanej.
3. Sąd wymierzył Lucjanowi L. 1 rok pozb. woln. w zawieszeniu na 2 lata za przestępstwo kradzieży z włamaniem. Zapomniał jednak zawrzeć w wyroku podstawę prawną wymierzonej kary. Prokurator zastanawia się teraz, czy powinien w apelacji domagać się uchylenia czy zmiany wyroku.