Konferencja Pokrzywdzony w europejskich systemach prawnych 10-12 października 2019 r.

Parisian Prom NightUprzejmie informujemy, że w dniach 10-12 października 2019 roku, w Krakowie, w Zamku Przegorzały ul. Jodłowa 13, odbędzie się konferencja naukowa „Pokrzywdzony w europejskich systemach prawnych” poświęcona problematyce udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie Opus 10 (2015/19/B/HS5/01217), którego kierownikiem jest dr hab. prof. UJ, Andrzej Światłowski.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, jak również do przekazania informacji o tym przedsięwzięciu współpracownikom, członkom katedry oraz innym osobom zainteresowanym tematyką kosztów postępowania karnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji już wkrótce.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie osób chętnych do udziału w konferencji do dnia 7 października 2019 r. na adres e-meil: sekret@cicero.law.uj.edu.pl