Egzamin dla Studentów powtarzających kurs „Prawo administracyjne”

Uprzejmie informujemy, że egzamin dla Studentów Wszystkich Kierunków i Trybów powtarzających rok (kurs „Prawo administracyjne”) odbędzie się 24 stycznia 2024 r. (środa) pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.  Egzamin ten zostanie przeprowadzony według takich samych zasad, jak obowiązywały w roku akademickim 2022/2023

INSTRUKCJA przeprowadzenia tego egzaminu dostępna jest tu: Instrukcja dla Studentów w sprawie sposobu przeprowadzenia w roku akademickim 2023/2024 przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego dodatkowego egzaminu online dnia 24 stycznia 2024 r. z przedmiotu Prawo administracyjne oraz w sprawie warunków uczestnictwa w tym egzaminie

Zapisy za pośrednictwem systemu USOS.