Seminaria magisterskie

Wykaz seminariów magisterskich Katedry Prawa Administracyjnego UJ w roku akademickim 2023/2024

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

PRAWO niestacjonarne
IV i V rok sobota, godz. 12.30 – 14.45, p. 113, ul. Olszewskiego 2

Spotkania według harmonogramu zjazdów

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
I rok – środa, godz. 10.00 – 11.30, p. 113, ul. Olszewskiego 2
II rokśroda, godz. 13.30 – 15.00, p. 113, ul. Olszewskiego 2

Pierwsze zajęcia w dniu 18.10.2023 r.

prof. dr hab. Piotr Dobosz

ADMINISTRACJA niestacjonarna II stopnia
I rok niedziela, godz. 16:15 – 17:15, p. 113, ul. Olszewskiego 2
II rok – sobota, godz. 18:00 – 20:15, p. 113, ul. Olszewskiego 2

Spotkania według harmonogramu zjazdów

prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz

PRAWO stacjonarne
IV rok – środa, godz. 9.45 – 11:15, p. 110, ul. Olszewskiego 2
V rok środa, godz. 13.15 – 14.45, p. 110, ul. Olszewskiego 2

Pierwsze zajęcia w dniu 18.10.2023 r.

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
II semestr:
I rok –  środa, godz. 16.45 – 18.15, p. 105, ul. Olszewskiego 2
II rok –  środa, godz. 15.00 – 16.30, p. 105, ul. Olszewskiego 2