Seminaria magisterskie

Wykaz seminariów magisterskich Katedry Prawa Administracyjnego UJ w roku akademickim 2021/2022

prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz

PRAWO stacjonarne
IV rok – środa, godz. 9.45 – 11.15, zajęcia online
V rok – środa, godz. 13.15 – 14.45, zajęcia online

Pierwsze zajęcia w dniu 20.10.2021 r.

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
II rok – środa, godz. 13.15 – 14.45, zajęcia online

Pierwsze zajęcia w dniu 20.10.2021 r.

prof. dr hab. Piotr Dobosz

PRAWO stacjonarne
V rok – środa, godz. 18.30 – 20.00, zajęcia online

Pierwsze zajęcia w dniu 20.10.2021 r.

ADMINISTRACJA niestacjonarna II stopnia
I rok – sobota, godz. 17.45 – 20.00, zajęcia online
II rok – sobota, godz. 15.15 – 17.30, zajęcia online

Spotkania według harmonogramu zjazdów

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
I rok – poniedziałek, godz. 14.00 – 15.30, zajęcia online
Ostateczna godzina seminarium zostanie uzgodniona z Seminarzystami
II rok – poniedziałek, godz. 15.30 – 17.00, zajęcia online

Pierwsze zajęcia w dniu 18.10.2021 r.

dr hab. Joanna Lemańska

PRAWO stacjonarne
V rok – poniedziałek, godz. 16.45 – 18:15, zajęcia online

Pierwsze zajęcia w dniu 18.10.2021 r.

PRAWO niestacjonarne
IV rok – sobota, godz. 12.30 – 14:45, zajęcia online
V rok – sobota, godz. 12.30 – 14:45, zajęcia online

Pierwsze zajęcia w dniu 16.10.2021 r. (II zjazd Prawa niestacjonarnego)