Seminaria magisterskie

Wykaz seminariów magisterskich Katedry Prawa Administracyjnego UJ w roku akademickim 2022/2023

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

PRAWO niestacjonarne
IV i V rok – piątek, godz. 16.30 – 18.45, p. 113, ul. Olszewskiego 2

Spotkania według harmonogramu zjazdów

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
I rok – II semestr

prof. dr hab. Piotr Dobosz

ADMINISTRACJA niestacjonarna II stopnia
I rok – II semestr
II rok – sobota, godz. 17.45 – 20.00, p. 113, ul. Olszewskiego 2

Spotkania według harmonogramu zjazdów

prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz

PRAWO stacjonarne
IV rok – środa, godz. 9.45 – 11:15, p. 110, ul. Olszewskiego 2
V rok środa, godz. 13.15 – 14.45, p. 110, ul. Olszewskiego 2

Pierwsze zajęcia w dniu 19.10.2022 r.

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
I rok II semestr
II rok –  środa, godz.  13.15 – 14.45, p. 105, ul. Olszewskiego 2

Pierwsze zajęcia w dniu 19.10.2022 r.