Seminaria licencjackie

Wykaz seminariów licencjackich Katedry Prawa Administracyjnego UJ w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni)

prof. dr hab. Piotr Dobosz

ADMINISTRACJA niestacjonarna II stopnia
sobota, godz. 15:00 – 17:15, zajęcia online
grupa nr 4

Spotkania według harmonogramu zjazdów

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
poniedziałek, godz. 15:00 – 16:30, zajęcia online
grupa nr 11

dr Joanna Człowiekowska

ADMINISTRACJA stacjonarna II stopnia
środa, godz. 16:45 – 18:15, zajęcia online
grupa nr 10