Seminaria licencjackie

Wykaz seminariów licencjackich Katedry Prawa Administracyjnego UJ w roku akademickim 2023/2024 (semestr letni)

prof. dr hab. Piotr Dobosz

ADMINISTRACJA niestacjonarna I stopnia

niedziela, godz. 14:00 – 16:15, pok. 113, ul. Olszewskiego 2

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

ADMINISTRACJA stacjonarna I stopnia

środa, godz. 13.15 – 14.45, pok. 105, ul. Olszewskiego 2

dr Joanna Człowiekowska

ADMINISTRACJA stacjonarna I stopnia

środa, godz. 13.15 – 14.45, pok. 106, ul. Olszewskiego 2