Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie odbywają się w semestrze letnim. Informacje dotyczące roku akademickiego 2021/2022 zostaną opublikowane przed jego rozpoczęciem.