Seminaria licencjackie

Wykaz seminariów licencjackich Katedry Prawa Administracyjnego UJ w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni)

prof. dr hab. Piotr Dobosz

ADMINISTRACJA niestacjonarna I stopnia

II semestr

Spotkania według harmonogramu zjazdów

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

ADMINISTRACJA stacjonarna I stopnia

II semestr

dr Joanna Człowiekowska

ADMINISTRACJA stacjonarna I stopnia

II semestr