INFORMACJE KATEDRALNE

ZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI

Serdecznie zapraszamy na promocję książki: „Zdolność administracyjna państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej. Pojęcie, przejawy i determinanty”, która odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. (środa), godz. 10.30 czasu polskiego (11.30 czasu ukraińskiego) w sali Refektarz przy ul. Olszewskiego 2 (Collegium Wróblewskiego) w Krakowie.W programie m.in. Słowo redaktorów i autorów o książce i współpracy polsko-ukraińskiejWięcej oZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI[…]

Studia podyplomowe – Legislacja w administracji publicznej

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2024/2025 Katedra Prawa Administracyjnego UJ uruchomi studia podyplomowe „Legislacja w administracji publicznej”.  Legislacja w administracji publicznej Serdecznie zapraszamy! więcej informacji

Wspomnienie Pana Profesora Krystiana Ziemskiego

W dniu 30 listopada 2023 r. środowisko polskich administratywistów poniosło dotkliwą stratę. Zmarł Pan Profesor Krystian Ziemski – naukowiec i prawnik, wybitny przedstawiciel doktryny prawa administracyjnego. Ś.P. Dr hab. Krystian Ziemski był profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Specjalizował się wWięcej oWspomnienie Pana Profesora Krystiana Ziemskiego[…]

Relacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną działań administracji publicznej

Uprzejmie informujemy, że ukazała się monografia (pod redakcją naukową Prof. dr. hab. Piotra Dobosza i Dr Aleksandry Puczko) podsumowująca XIII Krakowsko-Wrocławskiego Spotkanie Naukowe Administratywistów, które odbyło się w Krakowie w dniach 24 i 25 września 2022 r., tym razem pod tytułem: „Relacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną działań administracji publicznej”. Więcej informacji dostępnych jestWięcej oRelacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną działań administracji publicznej[…]

Prawo administracyjne. Eseje i testy z odpowiedziami

Informujemy, że ukazała się książka pt. „Prawo administracyjne. Eseje i testy z odpowiedziami”, red. G. Dudek, M. Oleś oraz P. Wszołek, wyd. Wolters Kluwer. Autorami są pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy przygotowali eseje do poszczególnych tematów z zakresu prawa administracyjnego (m.in. Pojęcia nauki prawa administracyjnego i instytucje prawa administracyjnego, Wartości i zasady prawaWięcej oPrawo administracyjne. Eseje i testy z odpowiedziami[…]

XIV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

W dniach 23 i 24 września 2023 r. odbyło się XIV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem obrad stała się „Administracja publiczna wobec nowych technologii. W kierunku neutralności klimatycznej”. Pracownicy i Doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ wygłosili następujące referaty:– Metoda działania prawa w przypadku neutralnościWięcej oXIV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów[…]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdolność administracyjna (rządowa i samorządowa) Państwa Członkowskiego i Kandydata do Unii Europejskiej”

Katedra Prawa Administracyjnego oraz Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Hybrydowej Konferencji Naukowej, zatytułowanej: „Zdolność administracyjna (rządowa i samorządowa) Państwa Członkowskiego i Kandydata do Unii Europejskiej”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje o Konferencji (w tym formularz zgłoszeniowy)Więcej oMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdolność administracyjna (rządowa i samorządowa) Państwa Członkowskiego i Kandydata do Unii Europejskiej”[…]

XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

W dniach 24 i 25 września odbyło się już XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów – tym razem organizowane w Krakowie w formule stacjonarnej. Wzięli w nim udział pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem obrad (odbywały się one w salach reprezentacyjnych WPiA UJ w Pałacu Larischa) stałyWięcej oXIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów[…]

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej

Informujemy, że pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ wzięli udział w XXVI Zjeździe Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, który był organizowany w dniach 18 – 20 września 2022 r. w Poznaniu przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Ukazała się równieżWięcej oKierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej[…]

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że ukazała się monografia (pod redakcją naukową Pana Profesora Jerzego Supernata) podsumowująca XII Krakowsko-Wrocławskiego Spotkanie Naukowe Administratywistów, które odbyło się w formie hybrydowej w dniu 25 września 2021 r.  Zapraszamy do lektury. Więcej na stronie wydawnictwa.