INFORMACJE KATEDRALNE

XII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

25 września pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ uczestniczyli w XII Krakowsko-Wrocławskim Spotkaniu Naukowym Administratywistów – tym razem organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski. Przedmiotem obrad stały się „Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego”. Wśród referatów znalazły się m.in.: – „Autorytetowe prawo administracyjne” (prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz), – „O wpływie tzw. niezorganizowanych źródeł prawa na system prawaWięcej oXII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów[…]

Aktualność pojęć prawa administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że ukazała się monografia podsumowująca XI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Administratywistów, które odbyło się 26 września 2020 r. Zapraszamy do lektury. Więcej na stronie wydawnictwa. „Dyskutowanie o prawie administracyjnym i jego pojęciach jest w naukach administracyjnych naturalne, a stwierdzenie tej oczywistości można słusznie traktować jako banalne. Rola pojęć – jak pisał Profesor Franciszek Longchamps –Więcej oAktualność pojęć prawa administracyjnego[…]

Prof. dr hab. Piotr Dobosz

Uprzejmie informujemy, że Pan Prof. dr hab. Piotr Dobosz za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i odnowy zabytków Krakowa został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. więcej

Egzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne

Instrukcja dla studentów w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego egzaminów online z przedmiotu Prawo administracyjne oraz w sprawie warunków uczestnictwa w tych egzaminach* * jest to wzorcowy spis reguł przeprowadzenia egzaminów online z Prawa administracyjnego I. Postanowienia ogólne 1. W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 w roku akademickim … egzaminy z prowadzonegoWięcej oEgzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne[…]

dr hab. Ewa Skorczyńska

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Pani Ewa Skorczyńska (adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego) uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.

Zmarł Profesor Józef Filipek

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł Profesor Józef Filipek, wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokoleń prawników, wieloletni kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

26 września 2020 r. odbyło się (tym razem w formule zdalnej) już XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Przedmiotem obrad stała się „Aktualność pojęć prawa administracyjnego”. Prelegenci wystąpili w trzech panelach: O aktualności, O pojęciach, O prawie. Planowane jest zebranie wszystkich referatów i głosów w dyskusji w monografii pokonferencyjnej.

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Ukazała się monografia Pana Prof. Jana Zimmermanna pt. „Aksjomaty sądownictwa administracyjnego”. Jest to pierwsze opracowanie dotyczące teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. Zapraszamy do lektury. Więcej informacji na stronie wydawnictwa: Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Jubileusz Prof. Jana Zimmermanna

3 października 2019 r. odbył się Jubileusz 70. urodzin Prof. Jana Zimmermanna. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich, polskich ośrodków naukowych. Uroczystość odbyła się w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius, laudację wygłosił Prof. Mirosław Stec. Sprawozdanie w miesięczniku UJ Alma Mater. Na cześć Jubilata została wydana Księga jubileuszowa pt. Fenomen prawa administracyjnego, wyd. Wolters Kluwer. SkładaWięcej oJubileusz Prof. Jana Zimmermanna[…]

Integralność Prawa Administracyjnego

W 2019 r. ukazały się dwie monografie przygotowane przez pracowników Katedry Prawa Administracyjnego UJ dotyczące zagadnienia integralności prawa administracyjnego. Integralność prawa administracyjnego Integrity of administrative law Zapraszamy do lektury.