INFORMACJE KATEDRALNE

XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

W dniach 24 i 25 września odbyło się już XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów – tym razem organizowane w Krakowie w formule stacjonarnej. Wzięli w nim udział pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem obrad (odbywały się one w salach reprezentacyjnych WPiA UJ w Pałacu Larischa) stałyWięcej oXIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów[…]

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej

Informujemy, że pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ wzięli udział w XXVI Zjeździe Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, który był organizowany w dniach 18 – 20 września 2022 r. w Poznaniu przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Ukazała się równieżWięcej oKierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej[…]

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że ukazała się monografia (pod redakcją naukową Pana Profesora Jerzego Supernata) podsumowująca XII Krakowsko-Wrocławskiego Spotkanie Naukowe Administratywistów, które odbyło się w formie hybrydowej w dniu 25 września 2021 r.  Zapraszamy do lektury. Więcej na stronie wydawnictwa.

Samorząd krakowski. W trzydziestolecie odrodzenia

Uprzejmie informujemy, że Pan Prof. dr hab. Piotr Dobosz brał udział w konferencji „Samorząd krakowski. W trzydziestolecie odrodzenia”, która odbyła się w 14 maja br. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w ramach cyklu sesji naukowych „Kraków w Dziejach Narodu”. Pan Profesor w pierwszej części prowadziłWięcej oSamorząd krakowski. W trzydziestolecie odrodzenia[…]

Administracja w dobie pandemii. Nowe wyzwania

W dniach 11 – 13 maja 2022 r. odbyła się organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego konferencja naukowa „Administracja w dobie pandemii. Nowe wyzwania” (miejsce konferencji: Radymno). W jej ramach pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego UJ wygłosili referaty: – Pani Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz pt. „Prawo administracyjne wobec szczególnie kwalifikowanych stanów faktycznych”, – PanWięcej oAdministracja w dobie pandemii. Nowe wyzwania[…]

Egzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne

Instrukcja dla studentów w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego egzaminów online z przedmiotu Prawo administracyjne oraz w sprawie warunków uczestnictwa w tych egzaminach* * jest to wzorcowy spis reguł przeprowadzenia egzaminów online z Prawa administracyjnego I. Postanowienia ogólne 1. W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 w roku akademickim i innymi nadzwyczajnymiWięcej oEgzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne[…]

Polsko-francuskie spotkanie prawników – humanistów

Uprzejmie informujemy o interdyscyplinarnym spotkaniu – „IV ASSISES FRANCO-POLONAISES DU DROIT”, które zostało poświęcone m.in. kategorii dobra wspólnego i odbyło się w murach Université Panthéon-Sorbonne w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 r. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ, w tym Pan Profesor Wojciech Jakimowicz – referat De quelques conséquences deWięcej oPolsko-francuskie spotkanie prawników – humanistów[…]

XII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

25 września pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ uczestniczyli w XII Krakowsko-Wrocławskim Spotkaniu Naukowym Administratywistów – tym razem organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski. Przedmiotem obrad stały się „Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego”. Wśród referatów znalazły się m.in.: – „Autorytetowe prawo administracyjne” (prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz), – „O wpływie tzw. niezorganizowanych źródeł prawa na system prawaWięcej oXII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów[…]

Aktualność pojęć prawa administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że ukazała się monografia podsumowująca XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, które odbyło się 26 września 2020 r. w formule zdalnej. Zapraszamy do lektury. Więcej na stronie wydawnictwa. „Dyskutowanie o prawie administracyjnym i jego pojęciach jest w naukach administracyjnych naturalne, a stwierdzenie tej oczywistości można słusznie traktować jako banalne. Rola pojęć – jak pisał ProfesorWięcej oAktualność pojęć prawa administracyjnego[…]

Prof. dr hab. Piotr Dobosz

Uprzejmie informujemy, że Pan Prof. dr hab. Piotr Dobosz za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i odnowy zabytków Krakowa został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. więcej